Nyheter

Vil konvertere i Kværnerbyen

En industrieiendom i den nordøstre delen av Kværnerbyen skal gjøres om til boliger.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Den aktuelle adressen er Enebakkveien 69 (bildet), som ligger rett nordøst for OBOS´ store område i Kværnerbyen. Området i dag må kunne karakteriseres som et slitent industriområde.

På vegne av forslagstilleren Enebakkveien 69 AS har ARCASA Arkitekter kunngjort fornyet oppstart av en privat detaljregulering for Enebakkveien 69. Bak Enebakkveien 69 AS står Trym Bolig AS, med Karl Johan Kopreitan som styreleder og Skeid-familien på eiersiden via diverse aksjeselskap.

Et planforslag vil trolig være klart før sommeren. Reguleringssaken for eiendommen begynte helt tilbake i 2007. Planområdet ligger altså i den nordøstlige delen av Kværnerbyen og utgjør ca. 7800 kvadratmeter.

Eiendommen er avsatt til transformasjonsområde i indre by i Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030. Her ligger det føringer om høy tetthet og «høy bymessig og arkitektonisk kvalitet». Hensikten med planarbeidet er omregulering til hovedsakelig boligformål og med en utforming i tråd med kommuneplanen.

Utviklerne ønsker nå å omregulere eiendommen fra industri, kontor, lager og verksted til boligformål. Et mindre innslag av andre formål som næring, forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting kan også være aktuelt.

Det legges opp til at både denne bygningen og en mindre eksisterende bygning helt i nordvest transformeres til boligformål. Eventuelt skal dette skje i kombinasjon med andre formål hvis det er hensiktsmessig.

Med unntak av deler av den eksisterende eldre bebyggelsen mot nordvest, skal all annen bygningsmasse rives. Planens endelige avgrensning skal avklares som en del av planarbeidet. To punkthus for boliger er tenkt plassert i det frigjorte arealet mot sydøst.

Sentralt i reguleringen er å legge til rette for gjenåpning av Alna-elva gjennom området. En ny lamell på nordvestsiden av et gjenåpnet elveløp plasseres inntil den eksisterende bygningen mot sørvest.

Samarbeid endte i millionkrangel (+)
Analyse
Offentlige leietagere må ta miljøansvar
Aktuelt
Skal selge for 650 millioner (+)
Bolig
Henter fra Aspelin Ramm
Karriere
Fikk nei til utvidelse av Manglerud senter
Utvikling
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Den lille kommunen bygger for milliarder (+)
Utvikling
– Ingen kjøpte el-bil før Tesla kom
Play
Ukjent 38-åring har eiendommer for flere hundre millioner (+)
Analyse
Solgte Farris Bad til hotellentusiast (+)
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.