Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Tre gode grunner til å tenke før man river

Annonsebilag

tirsdag 31. oktober 2017 14:53 (Oppdatert 31. oktober 2017 14:53)

– Holdninger og manglende fantasi er en langt større trussel mot eldre bygg, enn tekniske løsninger og stygge fasader, påstår eksperter fra Rambølls Betong Task Force.

Økonomi, miljø og sosial/kulturell påvirkning bør evalueres nærmere før et bygg automatisk rives.

At det er for dyrt å rehabilitere har blitt en etablert sannhet, men det kommer an på hvordan regnestykkene settes opp og hvilket tidsperspektiv forventningene til økonomisk avkastningene av investeringene sees i.

Tverrfaglig ekspertgruppe
Rambøll har etablert «Task Force – Betong», en tverrfaglig ekspertgruppe innen rehabilitering og transformasjon. Her bidrar et utvalg med blant annet bakgrunn fra økonomi, miljø, management consulting, byggetekniske rådgiving, urbanisme og arkitektur. Sammen er denne gruppen i stand til å se muligheter.

Sunniva Baarnes
Seksjonsleder for BREEAM & Bærekraftige bygg

– Når man ikke har nok kunnskap, er det lett å se begrensninger. Økonomi er et velbrukt argument for å rive, men det kan være store besparelser i å rehabilitere. Rivning av bærende konstruksjoner, grave og bygge nye bærende konstruksjoner er eksempler på dyre prosesser. For ikke å snakke om Co2 regnskapet og de miljømessige konsekvensene, forklarer Sunniva Baarnes seksjonsleder for BREEAM og Bærekraftige bygg i Rambøll. – Jeg opplever at utbyggere ofte er skeptiske til usikkerhet. Det er enklere å beregne en total pris på et nybygg. I transformasjonsprosjekt kan det være risiko for overraskelser, sier hun.

Gode løsninger
– «Her må vi rive fordi det er for lavt under taket», «de tekniske systemene er for gamle» eller «bæresøylene er ikke sterke nok», er andre velkjente argumenter. I tillegg tror mange at nybygg er synonymt med bedre kvalitet, mer miljøvennlige løsninger og lett omsettelige leiligheter eller kontorbygg. Disse mytene kan med fordel rives ned. Det finnes gode løsninger for mange av disse utfordringene dersom vi analyserer godt. Da kan vi oppnå særegne og positive kvaliteter, nå miljømessige mål og få god økonomi, sier divisjonsleder og arkitekt, Siri Legernes.

En relativt godt bevart hemmelighet, er at det er tre veldig gode argumenter; økonomiske, miljømessige, sosiale/kulturelle, for å tenke seg om før man river et bygg. Hvis verden skal gå fremover, kan vi ikke fortsette å handle av gammel vane, avslutter Legernes.

Siri Legernes
Divisjonsleder Plan & Arkitektur

Hvis du vil vite mer om hva Rambøll tenker om rehabilitering og transformasjon ta gjerne kontakt med:

Siri Legernes
Divisjonsleder Plan & Arkitektur
Mobil: 40458424
siri.legernes@ramboll.no

Sunniva Baarnes
Fungerende seksjonsleder for BREEAM & Bærekraftige bygg
Mobil: 90076798
sunniva.baarnes@ramboll.no