Skøyen Atrium III vokser frem i raskt tempo: Byggherrestyrt delentreprise sikrer økonomi og fremdrift

Slik blir Skøyen Atrium III når bygget står ferdig i 2019.

Skøyen Atrium, som utgjør et helt kvartal sentralt beliggende på Skøyen, vil stå ferdig i løpet av 2019. Prosjektet på 26.000 m² har en byggekostnad på ca. 600 millioner kroner og en totalinvestering på ca. 1 mrd inkludert andre kostnader og tomt. Det er Schage Eiendom AS som eier og utvikler eiendommen. Til å sikre effektiv og god fremdrift har Insenti hatt oppdraget som prosjektleder og byggherrestyrte entrepriser for Skøyen Atrium III. Insenti er i vekst og er kjent som et prosjektlederselskap som leder store prosjekter i Oslo og Østlandet og vil omsette for 430 millioner kroner i 2018.

Schage Eiendom har røtter tilbake til 1936 og eier i dag en portefølje med en brutto eiendomsverdi på 9,54 mrd NOK og en verdijustert egenkapital i Schage konsern på 5,0 mrd NOK. Eiendommen på Skøyen er en av selskapets største under utvikling. Det nye kontorbygget i Drammensveien 145/147 inkluderer kjeller og blir på 12. etasjer.

Egil Svoren, adm. direktør i Schage Eiendom og Bjørn R. Grepperud, adm. direktør i Insenti på befaring på Schøyen Atrium III

Signalbygget Skøyen Atrium III

– Nybygget blir et moderne signalbygg med fremtidsrettede kontorlokaler. Arkitektur, fasade, materialvalg og planløsning velges ut med tanke på at bygget skal være et funksjonelt og varig bygg for leietakerne, sier Egil Svoren som er adm. direktør for Schage Eiendom AS.

– Vi har tatt mål av oss å være nyskapende, ledende og på lag med samfunnet. I Schage Eiendom vet vi at prosjektene våre har betydning for folk, for lokalsamfunn og at vi har en unik mulighet til å påvirke miljøene vi arbeider i, sier Egil Svoren. Det legger et ekstra ansvar på oss som eiendomsutviklere og forvaltere, for å sørge for at vi bidrar til samfunnsutviklingen på en god og bærekraftig måte.

– Schage Eiendom skal være kjent for å være solid, langsiktig, samarbeidsvillig og modig, forteller Svoren. Når det gjelder Skøyen Atrium III vil jeg spesielt trekke frem vår verdi om å være samarbeidsvillig. I samarbeid med Insenti mener vi å skape de beste resultatene i utviklingen av denne fantastiske beliggenheten rett ved trafikknutepunktet Skøyen stasjon i Oslo.

Skøyen Atrium III fremstår som et av Skøyens mest spennende kontorbygg.

 

Partnerskap og samarbeid

– Prosjektet Drammensveien 147 er veldig spennende og det er utrolig givende å jobbe sammen med Schage Eiendoms ledelse i prosjektet, forteller Tron Tangeraas. Han er ingeniør fra NKIs Ingeniørskole, prosjektleder og sitter også i styret som ansatte representant i Insenti. Han har prosjektledererfaring fra OKK Entreprenør, AS Selvaagbygg, Statens Vegvesen og Trondheim kommune. Insenti har på 18 år levert byggherrestyrte entrepriser på 240.000 m² næringsbygg og 410 boliger under budsjett og på avtalt tid. – Vårt perspektiv er å sikre god fremdrift samtidig som vi bidrar med å se helhetlige kostnadsbesparende løsninger, sier Tangeraas.

– Vi har brukt BREEAM, som er det mest anerkjente miljøsertifiseringssystemet i Europa og fungerer som et verktøy for å måle og vurdere et byggs samlede miljøpåvirkning, i Skøyen Atrium III prosjektet. Bygget sertifiseres etter Breeam Excellent. Mer enn 425 000 bygg over hele verden er allerede sertifisert i henhold til dette systemet, og to millioner bygg er registrert for å bli sertifisert, forteller Tangeraas.

– Selv om vi er godt kjent som et prosjektlederselskap på Østlandet er det få som vet at vi også står for gjennomføringen av bygging av disse prosjektene, sier Bjørn R. Grepperud som er adm. direktør i Insenti. Grepperud er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har vært daglig leder i Insenti siden selskapet ble etablert i 2001. Han har tidligere jobbet i Norconsult AS, Multiconsult AS og Skanska Norge AS. Insenti AS, som normalt gjennomfører prosjekter i størrelse mellom 50 og 600 mnok i bygge kostnad, tilbyr byggherrestyrte delentrepriser, samspillentrepriser og totalentrepriser. Byggherrestyrte delentrepriser gir rask oppstart med suksessive innkjøp og er fleksibel med tanke på leietakertilpasninger og prosjektendringer, sier Grepperud.

 

Byggherrestyrte prosjekter

– Insenti har utviklet en egen modell for gjennomføring av store prosjekter i byggherrestyrte delentrepriser, og Insenti har gjort dette med svært gode resultater for byggherren siden 2004, sier Grepperud. Vår erfaring er at byggherrestyrt delentrepriser er billigere for byggherren. Risikopåslagene tas bort. Endringer underveis gjennomføres til reell kostnad. Nesten alle prosjekter leveres under budsjett. Og ingen prosjekter har overskridelser på mer enn 3 prosent, som vanligvis ligger innenfor byggherrens reserver, forteller Grepperud. Det hele forutsetter imidlertid at man har en kompetent organisasjon som hele tiden leter etter gode løsninger og kostnadsbesparelser, legger han til.

Skøyen Atrium III i Oslo, Slattumtunet i Nittedal som vi bygger for USBL, Kirkegaten 18 som vi moderniserte for Oslo Pensjonsforsikring og Akersgata 34-36 som vi bygget totalt nytt for Entra ASA er eksempel på prosjekter hvor vi står for gjennomføringen av bygging av prosjektene.

– De gode resultatene Insenti har skapt i løpet av de siste årene gjennom å samarbeide godt med sine oppdragsgivere og deres leietakere var en av de viktige årsakene til at jeg takket ja til å starte å jobbe i Insenti-teamet, sier Karoline Hasselgård som avdelingsleder for prosjektutviklingsavdelingen i selskapet. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har erfaring fra Aase Byggeadministrasjon og Bærum kommune.

– Målet er at Skøyen Atrium III skal stå ferdig 1. oktober 2019. Halvparten av bygget er utleid men vi har fortsatt noen spennende åpninger for interesserte leietakere, sier Egil Svoren som er adm. direktør for Schage Eiendom AS. Bygget ligger perfekt til ved trafikknutepunktet på Skøyen og er således en perfekt beliggenhet for bedrifter som jakter etter nye moderne kontorer, sier Svoren.

Bjørn R. Grepperud, Karoline Hasselgård, Tron Tangeraas og Rune Pedersen i Insenti på taket av Skøyen Atrium III

 

For selskaper som ønsker kontakt m.h.t. å leie lokaler i Skøyen Atrium III

Egil Svoren, adm. direktør, Schage Eiendom AS, mobil 900 95 075, e-post: es@schage.no

Kontaktinformasjon til Insenti AS:

Bjørn R. Grepperud, adm. direktør, mobil 909 91 932, e-post: bjorn.grepperud@insenti.no
Rune Pedersen, markedssjef, mobil 470 41 772, e-post: rune.pedersen@insenti.no
Marius Prøsch Oddevald, avdelingsleder, ansvarlig byggherrestyrte prosjekt, mobil 468 98 585, e-post: marius.prosch.oddevald@insenti.no


Noen prosjekter hvor Insenti har stått for prosjektledelse og bygging basert på byggherrestyrte delentrepriser:

Skøyen Atrium III i Oslo, 26.000 m² nybygg og moderne kontorlokaler, for Schage Eiendom AS (under utførelse)

Kirkegaten 18 for Oslo Pensjonsforsikring, rehabilitering av 18.000 m²

Akersgata 34-36 for Entra Eiendom AS, forprosjekt, utvikling og gjennomføring av 6.500 m², nybygg og bevaringsverdig bygg

Camp Feiring, Feiring Bruk, Lørenskog, Nybygg 2.230 m² for byggherre Feiring Bruk AS (under utførelse)

Sentergården, Lørenskog, nybygg Astrids vei 1, 93 boliger, 13.500 m² for Globusgården AS (under utvikling)

Tårnåsen Torg, Oppegård, Valhallaveien 70, nybygg125 boliger og 3000 m2 handel 22.000 m² for Tårnåsen Senter AS

Nedre Slottsgate 13-15, Oslo, 6.100 m² for Promenaden Property. Leietakere: Louis Vuitton, Hermes, Kitchen, Tom Wood, Evolve

Sommerrogata 13-15, Oslo, 2850 m² for Anvil. Leietakere: Advokatfirmaet CLP, Anvil m.fl.

Fredrik Selmers vei 4, Oslo, 38.000 m² for Entra Eiendom AS. Alle innredningsarbeider. Norges mest miljøvennlig rehabiliterte kontorbygg per 2014.

Kongens gate 18-20, Oslo, Miljøverndepartementet og Statsbygg, 16.000 m². Byggherre Oslo Pensjonsforsikring. Verneverdige lokaler

Malmskriverveien 4, 5.600 m², Bærum, Asker og Bærum Tingrett, Kunnskapssenteret i Sandvika. Byggherre Entra

130 boliger for 290 millioner kroner
Aktuelt
Fortetter for 550 millioner – i første omgang (+)
Bolig
Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Styrker eiendomsutviklingen etter et godt år
Karriere
Ny sjef i Fazer Food Services
Karriere
Se alle pluss saker
Betaler godt for boligeiendom i rød støysone i Bærum
Utvikling
Blå Kors med store planer i Oslo sentrum (+)
Utvikling
Ung i Næringseiendom Årets navn
Play
Vegvesenet sinker kjempeprosjekt (+)
Bolig