Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

DCIM100GOPRO

Schultz Hus er overlevert

Annonsebilag

torsdag 17. mars 2016 12:03 (Oppdatert 17. mars 2016 12:04)

Nytt bolig og næringsbygg ved Bogstadveien ferdigstilt.

Schultz’ gate 1 ligger mellom Bogstadveien og Ole Vigs gate sentralt på Majorstuen i Oslo.

Infill-prosjektet Schultz Hus omfatter 31 boliger, et underjordisk parkeringsanlegg med 24 P-plasser, samt ca 1 000 kvm arealer for Næring.

Flyfoto II dag

Prosjektet ble påbegynt 3. kvartal 2013 med utvikling mot rammesøknad og ble ferdigstilt i januar 2016. Oppdragsgiver er Schultz Hus AS og Stor-Oslo Eiendom AS er ansvarlig for prosjektutvikling og forretningsførsel samt bistand med å finne leietakere til prosjektets næringsarealer.

Totalentreprenør Bermingrud Entreprenør BVT har gjort en god jobb med å reise Schultz Hus på Majorstuen i Oslo. Det nye bygget står godt til de ærverdige eldre murgårdene i området, men som alltid nå man bygger i et tett bebygd område krever det litt ekstra av alle involverte parter.

Prosjektleder for byggherre, Kathinka Lien Augustine i Stor- Oslo Eiendom, kan fortelle at det har knyttet seg store forventninger til utbyggingen.

–          Da vi vurderte eiendommen, hadde vi umiddelbart så stor tro på beliggenheten og det å kunne tilby moderne leiligheter med parkeringskjeller midt imellom de populære eldre murgårdene på Majorstua, at vi valgte å igangsette byggingen før en eneste leilighet var solgt.

Det er særlige hensyn å ta når man utvikler en eiendom som ligger mellom eldre bebyggelse med nærhet til naboer og myke trafikanter. Hensyn til tredjepart og HMS blir spesielt krevende. Da vi tok over eiendommen i 2013, hadde den også vært igjennom en veldig lang omreguleringsprosess på nesten 10 år i regi av en annen utvikler. Schultz’ gate 1 ble ofte brukt som et av skrekkeksemplene på lang saksbehandlingstid hos plan- og bygningsetaten, forteller Augustine.

Picture 198De 31 leilighetene i boligdelen er samlet solgt til en Kjøper og bygget skal drives som et leilighetshotell. Næringsseksjonene har blitt utleid til Baker Hansen og det nye yoga-konseptet HiYoga.

– Vi synes vi har fått en sammensetning av sluttbrukere som kompletterer hverandre godt, avslutter Augustine.

Prosjektet er tegnet av FuthArk arkitekter AS: www.futhark-arkitekter.no

Deler av tekst og sitatene er tidligere publisert på bygg.no:  http://www.bygg.no/article/1263364