Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Foto: Ole H Krokstrand

I hodet til en eiendomsutvikler

Annonsebilag

onsdag 27. september 2017 15:24 (Oppdatert 28. september 2017 12:34)

Vi trenger de beste hodene for å bygge byene våre. De innovative byggene som nå planlegges og oppføres må oppfylle både miljømessige, økonomiske og sosiale behov for framtiden. Bygg skal ha lave klimagassutslipp og lavt energiforbruk men også være lønnsomme. De må svare til brukernes ønsker men også være vedlikeholdsfrie i størst mulig grad og sikre godt innemiljø med hensyn til støy, emisjoner, luftkvalitet og lys. Dette må være skrudd inn i hodet for å lykke i det eiendomsmarkedet som vokser fram.

Dette krever ny kompetanse blant eiendomsutviklere og deres rådgivere. «Dette fordrer en helt ny kunnskap og kompetanse for alle som arbeider med eiendom. Det handler om økonomi og forståelse av de ulike markedene. Men også om byplanlegging og arkitektur, om miljø og grønne løsninger» skriver Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm i en kronikk i Estate Nyheter 16. februar.

For å kunne hente ut denne kompetansen, må partene i prosjektene evne å bruke all den tverrfaglige kunnskapen som finnes i organisasjonen. Rådgiverne må bruke trappa eller heisen slik at de som står for konstruksjon i prosjektet også kontakter miljørådgiverne samt de som står for kalkyler av bygge- og driftskostnader. Disse fagområdene sitter ofte i ulike etasjer i egen organisasjon. De beste byggherrene må være pådrivere til slik utvikling ved å velge de rådgiverne som viser de beste evnene til tverrfaglig prosjektering.

En annen del av løsningen er å utfordre leverandørene og invitere til grensesprengende idémyldring i tidligfase av prosjektene. Gjennom programmet BETONGløftet vil den norske betongbransjen gjennom forbildebygg og -anlegg, vise hvordan bærekraftige og robuste prosjekter også kan bli klimanøytrale, utnytte industrialiserte byggeprosesser og gi lavt vedlikeholdsbehov. Disse prosjektene må være lønnsomme men samtidig også kreve seriøsitet hos deltakerne gjennom krav til kompetanse i alle ledd.

Betongbransjen søker etter de innovative byggherrene som vil bli med på det bærekraftige BETONGløftet. I forbildeprosjektene skal man kombinerer det beste hos mange produktgrupper og gjennom dette vise hvordan betong kan gjøres klimanøytral.