Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Grønne bygg; bra for miljøet, bra for helsen – bra for business

Annonsebilag

onsdag 30. august 2017 9:40 (Oppdatert 30. august 2017 9:40)

Bærekraftige bygninger var en gang en investering reservert for de mest idealistiske byggherrene og entreprenørene. Den tid er forbi.

I land som ligger et hakk foran oss, som for eksempel Danmark, ser man en betydelig økning i boligkjøpers og leietagers kunnskap i forhold til miljøsertifiseringer. Slike sertifiseringer er et klart salgsfortrinn og noe som blir etterspurt av investorer og leietagere.

-Vi tror også at de som eier, og leier, bygg vil bli betydelige mer bevisste fremover også her, forteller Sunniva Baarnes, fungerende seksjonsleder for BREEAM & Bærekraftige bygg i Rambøll.

Økonomiske fordeler
Miljøsertifisering av bygg skal bidra til høyere eie- og leieverdi, lavere driftskostnader og mindre reklamasjoner. Rambøll drar nå på sin internasjonale tverrfaglige kompetanse for å skape disse verdiene med sirkulær økonomi

I takt med økende bevissthet i markedet er det ikke lenger bare gode besparelser på effektive energiløsninger og materialbruk. Det er også stor verdiskapning å hente i en dokumentert god innklimaprofil, strenge krav til materialbruk, fossilfri byggeplass, tilrettelegging for gående og syklister samt det sosiale aspektet ved et bygg. Dette gir igjen bygget en økt markedsverdi både nå, og i fremtiden.  Å kunne integrere dette i prosjektet krever fagkompetanse og nøye oppfølging i alle ledd. Også utførelsesfasen.

Sunniva Baarnes, fungerende seksjonsleder for BREEAM & Bærekraftige bygg i Rambøll.

Hvordan få miljøkravene ut i praksis på byggeplassen?
-Vi ser at entreprenører og byggherrer i økende grad etterspør miljøtjenester og sertifiseringer. Det er stor etterspørsel i markedet på aktører med praktisk erfaring fra miljøstyring i selve utførelsesfasen. Det har Rambøll. Gjennom mye prøving og feiling har vi samlet kunnskap, utviklet rutiner, verktøy og prosesser for å få implementert miljøkravene på byggeplassen og hele veien til ferdig bygg. Vi er hovedentreprenørens rådgiver i kommunikasjon og implementering av miljøkrav mot underentreprenører, byggherre, prosjekteringsgruppen, naboskapet og leietakere/sluttbruker, forteller Baarnes.

Rambøll har som mål å skape verdi for våre kunder ved å velge riktige tverrfaglige løsninger. For hvert prosjekt blir løsningene skreddersydd og tilpasset med hensyn til geografi, klima, økonomiske rammer og kundens ambisjonsnivå. Hvert bygg er ikke et isolerte bærekraftig system – men en del av et nabolag og en by.

-Det er mange ting å følge opp på byggeplassen fra miljøfarlige stoffer i materialer og kjemikalier til avfallshåndtering, til fuktsikring, ren og ryddig byggeplass for å nevne noen. Det handler om å forstå hvordan entreprenørene tenker og fungerer i de små organisasjonene så vel som de store. Vi jobber mot å integrere miljø i byggeprosessen som en helhet, at den skal bli like naturlig som hjelm og vernesko, avslutter Baarnes.

Ta kontakt med Sunniva Baarnes for mer informasjon M +4790076798, Sunniva.baarnes@ramboll.no

 

Faktaboks om sertifiseringer:

  • Integrert energidesign – optimalisering av bygg og tekniske løsninger for å oppnå maksimalt energibesparelse. Plusshus, passivhus og nærnullenergibygg er eksempler på slike byggninger
  • BREEAM-NOR – sertifisering av bygninger basert på det britiske BREEAM-systemet
  • LEED-sertifisering
  • LCA-/LCC-analyser – vurderinger av byggets totale livsløpskostnader
  • C2C-løsninger («Cradle 2 Cradle») – utvikling og valg av bærekraftige materialer fra start til vugge
  • energiforsyning – bærekraftige energiforsyning for bygg, optimalisering av valgte tekniske løsninger for leveranse av energi. Dette kan være solfanger anlegg, solcelle systemer, varmepumper, vindmøller i bygg etc.