Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Slik gjør du det åpne kontorlandskapet til et produktivt arbeidsmiljø

Annonsebilag

onsdag 16. august 2017 15:10 (Oppdatert 16. august 2017 15:10)

Det er mange fordeler med et åpent landskap – men det er også noen utfordringer. Her kommer våre tips til hva du bør tenke på for å få mest mulig ut av denne kontorløsningen:

Fordelene med et åpent kontorlandskap er flere: Det er kostnadseffektivt, styrker samholdet og gir mulighet for større grad av samarbeid. Det kan derimot også føre til at man lettere blir forstyrret, og høye lydnivåer. Det er derfor essensielt å planlegge kontorlandskapets utforming nøye.

Lyddemping og avskjerming er spesielt viktig, men også hvordan ansatte plasseres i rommet samt tilgangen til stillerom har stor innvirkning på konsentrasjon og trivsel.

Demp lyd og skjerm av – Benytt gode lydabsorbenter og innredningstekstiler som gardiner og matter. De demper støynivået og gjør kontoret lunere. Bordskjermer på skrivebordene, samt gulvskjermer demper lyden ytterligere. I tillegg skjermer de av arbeidsplassene og skaper personlige rom, som hindrer innsyn uten å isolere medarbeiderene fra hverandre.

Innred med planter – Med planter på kontoret blir miljøet mer levende, tiltalende og kreativt. Dessuten senker de stressnivået og øker prestasjonene på jobben, renser luften og øker luftfuktigheten. Til og med kunstplanter har en positiv effekt på oss mennesker. Disse er et utmerket alternativ om det ikke er mulig å bruke levende planter, for eksempel på grunn av allergi.

Tenk igjennom plasseringen: La personer som samarbeider mye sitte nære hverandre, og plasser de med størst behov for stillhet i kontorets roligste del. Å sitte ved et vindu eller med overblikk over lokalet skaper en følelse av delaktighet, mens det kan oppleves som negativt å sitte med ryggen mot kollegaer eller mot en midtgang hvor det er mye trafikk.

Ommøbler – Vi har godt av variasjon og å ommøblere på kontoret av og til er en enkel måte å fornye på, og å sette igang kreativiteten.