Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Elektronisk avtalesignering – endelig tilgjengelig for Eiendomsbransjen!

Annonsebilag

tirsdag 14. november 2017 9:34 (Oppdatert 14. november 2017 9:34)

Flere og flere eiendomsaktører benytter seg nå av elektronisk avtalesignering, som har blitt et nyttig verktøy i forbindelse med leieavtaler eller omsetning av eiendommer. Kanskje er ikke det så underlig når en vet at håndteringen av kun èn kontrakt koster omtrent kr. 400,- og  ikke minst innebærer mye manuelt arbeid. Det er liten tvil om at elektronisk avtale-administrasjon vil kunne spare eiendomsbransjen for mye tid og penger.

Med elektronisk avtale-administrasjon vil alle ledd i prosessen bli mer effektive, kostnadsbesparende og samtidig enklere for både utleier og leietaker. Når beslutningene er tatt, er det frustrerende for begge parter å måtte vente på papirene. Men det er også mange andre motiver og fordeler med å ta i bruk elektronisk avtale-administrasjon:

  • Det finnes i dag velutviklede tekniske løsninger med digital signatur, ferdige avtale-maler og sikker arkivering. For eksempel kan ferdige avtale-maler for ulike leieavtaler kjøpes og lastes ned lokalt eller benyttes online.
  • Juridisk sett er elektroniske avtaler like sikre og rettslig holdbare som avtaler skrevet på papir.
  • Brukerne – og avtalepartnere – er i stor grad komfortable med å godkjenne avtaler på nettet og erkjenner de fordelene dette gir
  • De mest opplagte fordelene med elektronisk avtale-administrasjon er reelle besparelser med hensyn til manuelt arbeid, tid og penger.

Juridisk sett – minst like holdbart som en avtale på  papir
Juridisk er en elektronisk avtale minst like holdbar som en avtale på papir. De elektroniske dokumentene er vanskeligere å forfalske og har tidsstempel, IP-nummer og en verifiserbar lagring.

Ved å gjøre hele prosessen digital kan også hele prosessen struktureres på en langt mer effektiv måte. En helt digital prosess åpner for elektroniske funksjoner og arbeidsflyt for både signering, utsendelse av bekreftelser og påminnelser til avtalepartner, identitetskontroll, verifisering av underskrift og naturligvis arkivering.

Profesjonell oppfølging av både kunder og portefølje
Hvis løsningen for elektronisk avtale-administrasjon integreres med et system for porteføljeforvaltning, kan bolig- og eiendomsselskaper i dag kommunisere med sine kunder i et brukermiljø hvor de nærmest har ”alt på ett brett”. Det gir nye muligheter for profesjonell oppfølging av både kunder og bolig- eller eiendomsportefølje. En behøver ikke være særlig fremsynt for å spå at avtaler på papir snart er en saga blott.