Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Grunneiers erstatningsrett for tap ved reguleringsplan

Nyheter / tirsdag, 24 april, 2018

Medfører en reguleringsplan at en eiendom blir ødelagt som byggetomt og ikke kan utnyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale grunneier erstatning. En grunneier kan også kreve erstatning fra andre grunneiere i området, dersom andre eiendommer får vesentlig bedre utnyttelse og grunneiers eiendom på bakgrunn av dette blir betydelig forringet. Vi skal i denne […]

Satser på diversifisering og prime beliggenhet

Nyheter / mandag, 23 april, 2018

– Alle sa vi kjøpte Regent Street for dyrt, men det viste seg å være en god investering, sier Karsten Kallevig, CEO i Oljefondets eiendomsavdeling, Norges Bank Real Estate Management (NBREM). Under Ung i Næringseiendoms (UiN) treff i forrige uke, som ble avholdt hos NBREM, snakket han om Oljefondets investeringsstrategi for eiendom, oppbygging av eiendomsporteføljen […]

Kommunen tok tomt fra Bøhler

Nyheter / mandag, 23 april, 2018

Det er Dagsavisen som skriver om Erik Bøhlers strid med Oslo kommune om en gammel hage i Gyldenløves gate. Bøhlers selskap Scandinavian Development vil bygge boliger på deler av tomten, men kommunen har sagt nei. Tomten er regulert som friområder. Nå vil byrådet i stedet at Bøhlers hage blir gjort om til en park. Etter […]

Dobling fra Stor-Oslo Eiendom

Nyheter / søndag, 22 april, 2018

– Vi legger et meget godt år bak oss og ser at vi også i 2018 vil fortsette veksten med mange nye prosjekter i våre bøker ved inngangen til året, skriver Mathis Grimstad, Stor Oslo Eiendoms adm. direktør i en e-post til sine forretningsforbindelser og andre interessenter. Han kan glede seg over at eiendomsutviklerens omsetning […]

Ukens tips – Innsidelister

Nyheter / mandag, 23 april, 2018

En del eiendomstransaksjoner involverer parter som er notert på Oslo Børs (eller Oslo Axess), og enkelte vil ha obligasjonslån notert på Oslo Børs. Slike selskaper er underlagt verdipapirhandelloven, og transaksjoner med slike parter kan derfor utgjøre innsideinformasjon. Alle som er involvert i slike transaksjoner må derfor ha et bevisst forhold til hvordan innsideinformasjon behandles, inkludert […]

Boligbransjen samles

Nyheter / mandag, 23 april, 2018

Det er på torsdag og fredag at Boligdagene 2018 arrangeres på Strømstad Spa i Sverige. Over 170 deltakere skal få med seg diskusjoner om veien videre i boligmarkedet, faglig påfyll og knytte relasjoner. Den verdenskjente futuristen Thimon de Jong skal først på scenen, med et foredrag som tar for seg fremtidig menneskelig adferd i byene. […]

Økte eiendomsverdiene med 492 mill.

Nyheter / fredag, 20 april, 2018

Entra presenterte resultatene for første kvartal 2018 fredag morgen, og nok en gang kunne adm. direktør Arve Regland glede seg over gode tall. Leieinntektene økte fra 525 millioner i fjorårets første kvartal til 545 millioner i år. Resultat fra eiendomsforvaltningen gikk fra 311 til 349 millioner, mens selskapets eiendommer steg i verdi med 492 millioner […]

Syndikatene kjøpte for 27,6 milliarder

Nyheter / fredag, 20 april, 2018

Det skriver analytiker Robert Nystad i UNION Gruppen på næringsmeglerens hjemmeside. Ifølge Nydstad hadde syndikeringsaktørene et rekordhøyt aktivitetsnivå i 2017, med eiendomskjøp på til sammen 27,6 milliarder kroner. Legger man til transaksjoner hvor syndikeringsaktører har vært kjøpsrådgiver, kommer man opp i et volum på 29,7 milliarder kroner. «Dette tilsvarer nesten hver tredje krone av det […]

Luksusbutikk får nei til flagg

Nyheter / fredag, 20 april, 2018

I oktober sendte Ferner Jacobsen Aktieselskap søknad om montering av et flagg på fasaden i Stortingsgata 14. Flaggets størrelse er 1,25×1,85 meter. Byantikvaren uttaler imidlertid at det ikke tidligere har hengt et flagg på fasaden av Stortingsgata 14 med den ønskede plasseringen. Når det gjelder nabogårdens to flagg, er disse knyttet til gårdens langvarige funksjon […]

«Eiendomsbransjens Bloomberg» ansetter

Nyheter / fredag, 20 april, 2018

Med blant annet Smedvig Eiendom på eiersiden, har det nye selskapet Create-Solutions store ambisjoner i markedet for informasjon om næringseiendom. – Vi bygger eiendomsbransjens svar på Bloomberg-terminalen, har daglig leder Rune Svindland sagt om selskapet, som har kartlagt eiendomsmarkedene i Stavanger-området, Bergen, Trondheim og Oslo. Nå gir selskapet gass og ansetter tidligere Realinform-sjef Per Haaheim. […]