Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Storprosjekt i trøbbel: Viktig e-post «ikke mottatt av oss»

Nyheter / tirsdag, 26 september, 2017

Estate Nyheter skrev nylig at Johan H. Andresen-eide Ferd Eiendom må trekke storprosjektet Ensjøveien 3 og 5 lengre unna jernbanelinjene. Det krever Bane NOR. Les også: Kjempesmell for storprosjekt (betalingsartikkel) Statsforetaket, som har ansvaret for den nasjonale jernbanestrukturen, sendte i april et brev til Arcasa Arkitekter – fagkyndig for prosjektet. I dette brevet skriver Bane […]

Eksplosiv nybygging i Trondheim

Nyheter / tirsdag, 26 september, 2017

– Utviklingen i Trondheim pleier å være nokså sammenfallende med det som skjer i de andre byene, men de siste årene har vi skilt oss ut. Det har blitt bygget og kommer til å bli bygget mye kontorbygg fremover, sier næringsmegler hos DNB Næringsmegling i Trondheim, Hans Kr. Norderud. Ønsket seg nybygg Ferske tall fra […]

Kjøper aksjer uten sjef og investeringsdirektør

Nyheter / tirsdag, 26 september, 2017

Det seneste året har det vært stor usikkerhet rundt hva som skjer i Norwegian Property. Storaksjonær John Fredriksen la inn bud på selskapet, men har ikke fått tilgang på mer enn 57,61 prosent av selskapet. Folketrygdfondet, med sine 13,48 prosent, og NIAM V Prosjekt AS, med sine 12,3 prosent, har takket nei til Fredriksens bud […]

Her kan det bygges 237 boenheter

Nyheter / mandag, 25 september, 2017

– Vi selger en ferdigregulert tomt på cirka 56 mål, med ti minutter gange fra Holmestrand sentrum. Her kan det bygges cirka 240 boenheter, og cirka 8,9 mål er regulert til skole og barnehage, sier Bjørn Even Sørhaug, næringsmegler MNEF, faglig leder i EiendomsMegler 1 Næringsmegling as, om Solbø, som ligger på Grefsrud i Holmestrand. […]

Ny Høyesterettsdom om tomtefeste

Nyheter / mandag, 25 september, 2017

Artikkelforfatterne er Pan Farmakis, Aki Johannes Viitala og Einar I. Lohne i Langseth Advokatfirma DA. Det avgjorde Høyesterett i en dom avsagt 15. september. Dommen vil få betydning for flere tusen fritidshytter hvor festeren nå kan kreve leien fastsatt til prisstigningen. I tillegg vil de gunstige reglene om for eksempel festetid og retten til innløsning […]

Spetalen tar minilager mot børs

Nyheter / mandag, 25 september, 2017

Det var i forbindelse med at OK Minilager kjøpte City Self Storage i 2016 at Øystein Stray Spetalen kom inn på eiersiden via hans investeringsselskap Ferncliff. Virksomheten skiftet så navn til Self Storage Group og kjøpte opp Minilageret AS i sommer. Self Storage Group har nå søkt Oslo Børs om notering på børsen, og vil […]

Pecunia og Continental kritisk til høyder hos nabo

Nyheter / mandag, 25 september, 2017

Planforslaget for Stortingsgaten 28 i Oslo (Odd Fellow-gården) er ute til offentlig ettersyn. A/S Stortingsgaten 28 vil bygge seks etasjer i den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er tre etasjer høyere enn i dag. Den foreslåtte arealøkningen er på ca, 3500 kvadratmeter, slik at det totalt blir 22 000 kvadratmeter, hvorav 15 600 kvadratmeter over terrenget. […]

Bergen var lukket, men nå dominerer nasjonale kjøpere

Nyheter / mandag, 25 september, 2017

– Vi har de siste årene sett at utenbys kjøpere virkelig har fått øynene opp for Bergen, sier leder for DNB Næringsmeglings kontor i Bergen, Lars Erik Wirsching. Lokale aktører har dominert En oversikt de har utarbeidet viser fordelingen mellom lokale og utenbys kjøpere i bergensmarkedet. Oversikten viser at utenbys kjøpere i årene 2012 til […]

Ukens Tips: Leiegarantiens størrelse

Nyheter / mandag, 25 september, 2017

Vi får ofte spørsmål fra utleier om hvor omfattende leietakers garanti bør være, herunder hva som er «markedsmessig». Etter vårt syn bør garantiens størrelse alltid vurderes konkret ut ifra det enkelte leieforholds risikofaktorer. Formålet Utleiers fremste mål er at leiekontrakten skal oppfylles etter sitt innhold. Garantien skal medvirke til nettopp dette, og den skal sikre […]

Aspelin Ramm henter Entra-topp

Nyheter / fredag, 22 september, 2017

Mona Aarebrot kommer fra stillingen som direktør for regionbyene i Entra, og har ifølge Aspelin Ramm en spennende karriere bak seg hvor eiendomsdrift og utleie er den røde tråden. – Aspelin Ramm er et selskap som hele tiden endrer seg med oppgavene, det er utviklingsselskapets natur. Med 700 millioner kroner i leieinntekter, har vi lenge […]