Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Ny høyesterettsdom om løsningsretter i festeforhold

Nyheter / fredag, 17 november, 2017

Tekstforfatter er advokat Egil Jarslett (H), Advokatfirmaet CLP DA. Han var prosessfullmektig for parten som vant saken i Høyesterett. Utgangspunktet etter løsningsrettsloven er at ingen løsningsretter kan ha en varighet på mer enn 25 år, og at alle eldre løsningsretter falt bort med virkning fra 1. juli 2015. Høyesterett har denne uken, i en sak […]

Veidekke skal bygge logistikksenter

Nyheter / fredag, 17 november, 2017

Nybygget, som er på 15.000 kvadratmeter, skal komme på Vagle i Sandnes. Kontrakten er en totalentreprise verdt 167 millioner kroner ekskl. mva. Logistikksenter Stavanger blir en del av Postens landsdekkende terminalnettverk for brev-, pakke- og godshåndtering. Dette er det tredje logistikksenteret Veidekke bygger for Posten og Bring, de to første ligger i Trondheim og Narvik. […]

Kan redusere kostnader med 30 prosent

Nyheter / fredag, 17 november, 2017

– Med utstrakt bruk av energisparekontrakter (EPC) i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, Breeam osv., men potensialet er så mye større i eksisterende bygningsmasse. Potensialet for besparelser er stort, både innen offentlig sektor og […]

Presenterte bygget som skal redde verden

Nyheter / fredag, 17 november, 2017

Under gårsdagens treff i Ung i Næringseiendom var 235 medlemmer samlet i Nydalen hos eiendomsutvikleren Avantor. Der de blant annet fikk en reise gjennom Nydalens historie, nåtid og fremtid. – Det er imponerende hva Ung i Næringseiendom har klart å få til. De har samlet en kompetanse i vår bransje som vi aldri har sett […]

Kjøper og passerer 300 000 m2 utleid areal

Nyheter / fredag, 17 november, 2017

AKA har kjøpt  tre nye handelsbygg som i disse dager åpner døreneav selskapet Handelsbygg. En eiendom er leid ut til Rema 1000 og Europris i Grong i Namdalen i Trøndelag, mens en eiendom i Dale i Sunnfjord er leid ut til Coop Extra og Europris i Dale i Sogn of Fjordane. I Øvre Årdal i […]

Ser 10 prosent leieprisøkning i sentrum

Nyheter / fredag, 17 november, 2017

Det var på dagens presentasjon av markedsrapporten for andre halvår at Malling & Co kom med sitt optimistiske syn på eiendomsmarkedet. – 2017 har vært nok et godt år for næringseiendom. Vårt hovedsyn er at vi nå er ved veis ende med yieldkompresjonen, men samtidig vil økte leieinntekter tar over som verdidriver. Vi tror på […]

AF Gruppen bygger for Profier og Rema

Nyheter / torsdag, 16 november, 2017

Entreprisen har en verdi på 464 millioner kroner, ekskl. mva. Byggingen forventes å starte i første kvartal 2018 og byggetid vil være 32 måneder. Prosjektet Lagunetoppen består av i alt 217 leiligheter, samt cirka 7000 kvadratmeter parkeringsanlegg og cirka 1700 kvadratmeter butikkareal. Prosjektet ligger sentralt, like ved Lagunen kjøpesenter og bybanen. Området er i en […]

Forbudt å leie ut leiligheter som hotell, mener NBBL

Nyheter / torsdag, 16 november, 2017

I et blogginnlegg på sine sider skriver avdelingsdirektør og advokat hos NBBL, Henning Lauridsen: ”Det bør være en grei sak for styret å unngå at beboere plages av denne type hotelldrift i naboleilighetene. For slik hotelldrift er definitivt ulovlig bruk av boligseksjoner.” skriver Lauridsen i blogginnlegget. Saken handler om at et utleieselskap fra Oslo har […]

Jakter 80 nye medarbeidere

Nyheter / torsdag, 16 november, 2017

– Sweco har vekst i antall prosjekter, og vi opplever stort sett at markedsforholdene er solide for vår bransje. Spesielt på Vestlandet, der Sweco er ledende, ser vi at markedet har snudd etter flere års motgang, sier kommunikasjonsdirektør i Sweco, Petter Hagen. 20 bare i Bergen Derfor søker de nå etter en rekke nye medarbeidere, innenfor mange ulike […]

Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

Nyheter / torsdag, 16 november, 2017

På oppdrag for Ruter har COWI og MAD Arkitekter utarbeidet to alternative illustrasjonsprosjekter for den nye bussterminalen på Oslo S, som er Norges viktigste kollektivknutepunkt. I den overordnede prosjektbeskrivelsen påpeker COWI og MAD at dagens knutepunkt er preget av uklare henvendelser til byrommet rundt, samt til dels lange avstander og uoversiktlighet. – Trafikkarealene til både […]