Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Om skjeggkre og verditap på boliger

Kronikk / fredag, 7 desember, 2018

Basert på den siste tidens medieoppslag om at skjeggre nå har blitt så «vanlig» at 50 % av alle boligene i Norge må regne med å få dem i hus og at skjeggkre «ikke medfører noe verditap» på boligen, er det nå viktig å vise hvordan boligmarkedet for skadedyr fungerer. Boligselgerforsikring-selskapene – ved Protector Forsikring […]

Kronikk: Fra bil til byliv i Kvadraturen

Kronikk / mandag, 3 desember, 2018

Kronikken er skrevet av Gislunn Halfdanardottir, Kari Kiil, Haakon Haanes, Sigrid Furuholt Engelstad, Gunnar Berglund, Aasne Haug. Byplanleggerne i Asplan Viaks kontor i Kongens gate 1. Vi har fulgt den siste tids ordskifte om de påståtte negative effektene av Bilfritt byliv. Etter vår mening bør diskusjonen dreies bort fra hvordan «alt var bedre før» til […]

Kronikk: Mens vi venter på Filipstad, endres verden

Kronikk / tirsdag, 23 oktober, 2018

Kronikkforfatterne er Kathrine Nyhus, arkitekt og direktør i CBRE, og Floire Nathanael Daub, arkitekt og partner i SPACEGROUP. Havnefronten i Oslo er i stor endring og tre nye bydeler har blitt realisert siden begynnelsen av 90-tallet. Når Bjørvika nå nærmer seg ferdigstilt står indrefileten Filipstad for tur. Hva har vi lært av de foregående prosjektene […]