Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Ukens tips: Leieobjekt og offentligrettslige krav
Juss
Abonner på gratis nyhetsbrev
Ny regjeringserklæring – betydning for eiendomsbransjen
Juss
Due diligence-funn: Hva var «gjengangerne» i 2018?
Juss
Straff og brudd på meldeplikt
Juss
Skanska-prosjekt i parkeringstvist
Juss
Starte året med å rydde i selskapsstrukturen?
Juss
Fikk 70 millioner kroner for småbruk
Juss
Ukens Tips: Gårdeieransvaret
Juss
Saksøkte ordføreren etter å ha blitt frifunnet for korrupsjon
Juss
Oslo kommune krevde 35 millioner i erstatning. Får 1,9 millioner
Juss
Husk aksjonæroppgaven – alt annet kan koste deg dyrt
Juss
Hva kan 2018 fortelle oss om 2019?
Juss
Ny avgjørelse fra Høyesterett vedrørende kommunens erstatningsansvar for arealplanlegging
Juss
Se vår neste konferanse her!
Eiendomsinvestor tilkjent 5.5 mill i erstatning etter salgsblemme
Juss
«Søkemegler» fikk ikke betalt – må i stedet ut med en halv million kroner i rettskostnader
Juss
Innleid byggeleder må betale for overskridelser
Juss
Skjeggkre invaderer norske hjem – hva er dine rettigheter?
Juss
Gårdeier og leietaker saksøkte hverandre. Taperen måtte ut med 2,6 millioner kroner
Juss
Se alle pluss saker
Frikjent etter boligkjøp
Juss
Ukens Tips: Sikringsfusjon – rettsvern for hjemmelsselskapsstrukturer
Juss
Krevde arrest hos iHus-eier for tapt husleie
Juss
Kjøpte verdiløs tomt og tapte i to instanser. Får nå medhold i Høyesterett om heving av kjøpet
Juss
Opplysningsvesenets fond straffes for andres miljøsynder
Juss
Forfulgt av vanskeligheter: Milliontap, brann og rettssaker
Utvikling
Ny Høyesterettsdom om direktekravsadgang i entrepriseforhold
Juss
Ny regulering av kortidsutleie og ervervsbegrensing for boliger
Juss
Ukens Tips: Fremleieavtaler
Juss
«Aber Bergen» måtte punge ut i husleietvist
Juss
Ukens Tips: KPI-justering av leie
Juss
Abonner på gratis nyhetsbrev
De vanskelige virksomhetsklausulene
Juss
Ny dom: Boliger med skjeggkre er «vesentlig dårligere» enn andre boliger
Juss
Ny avklaring av forståelsen av utleiebegrepet i merverdiavgiftsloven
Juss
Ukens tips – Unntaksforskriftens krav til eiendomsselskap
Juss
Sameie vant frem mot nabo som vanskeliggjorde adkomst
Juss
Standardavtale for co-working lanseres snart
Juss
Håndverkere må ut med millioner etter vannskade på næringsbygg (+)
Juss
Se vår neste konferanse her!
Glemt å melde til kommunen – hva gjør man?
Juss
Co-working – Leiestandarden passer ikke
Juss
Ny rettsavgjørelse i betent krangel
Juss
Konkurranseklausul var null verdt
Juss
De vanskelige fornyelsesklausulene
Juss
Hissig leiekrangel på Lysaker
Juss