Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Ny regulering av kortidsutleie og ervervsbegrensing for boliger

Juss / mandag, 10 desember, 2018

Fredag 7. desember 2018 la regjeringen frem Stortingsproposisjon nr. 36 om endringer i eierseksjonsloven mv. Lovforslaget er ment å svare på den offentlige debatten som har gått gjennom flere år om hvordan såkalt kortidsutleie av boliger skal reguleres. Det har blitt en politisk målsetting å begrense boligkorttidsutleie, fordi slik utleie ansees å innebære en svekkelse […]

Ukens Tips: Fremleieavtaler

Juss / mandag, 10 desember, 2018

Fremleietaker utleder sin rett utelukkende fra fremleieavtalen, mens utleier kun er forpliktet under hovedleieavtalen. Leietaker står dermed i midten og vil være bundet av begge avtaler. For leietaker er det derfor viktig at det materielle innholdet i fremleieavtalen er «back to back» med hovedleieavtalen, slik at forpliktelsene i de to avtaler er mest mulig identiske. […]

«Aber Bergen» måtte punge ut i husleietvist

Juss / mandag, 3 desember, 2018

Det er høyt konfliktnivå og tett mellom rettssakene i TV-serien Aber Bergen. Konflikt ble det også mellom ITV Studios, produksjonsselskapet bak serien og Slettebrekkdalen 1 AS. Sistnevnte eier lokalene på Askøy hvor sesong 1 av TV-serien ble spilt inn. Partene inngikk avtale om leie av lokaler i Slettebrekkdalen 1 til innspilling av Aber Bergen i […]

Ukens Tips: KPI-justering av leie

Juss / mandag, 3 desember, 2018

Konsumprisindeksen (KPI) er en statistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå som beskriver prisutviklingen for varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon på varer og tjenester. For å sikre at leien gjennom en leieperiode tilsvarer det leienivået som partene avtalte ved kontraktsinngåelsestidspunktet, er det normalt å […]

De vanskelige virksomhetsklausulene

Juss / fredag, 30 november, 2018

Betydningen for bygget, andre leiere og naboer Leiers virksomhet kan ha betydning for byggets profilering. Dette kan igjen virke inn på byggets attraktivitet for andre potensielle leiere, og dermed byggets inntekter og verdi. Leiers virksomhet kan også få direkte betydning for andre leiere og naboer. Eksempelvis kan leier drive virksomhet som generer støy, lukt eller […]

Ny dom: Boliger med skjeggkre er «vesentlig dårligere» enn andre boliger

Juss, Nyheter / torsdag, 29 november, 2018

Kun få dager etter at kjøperen satte nøkkelen i sin nye bolig, oppdaget han insekter, som senere viste seg å være skjeggkre. Leiligheten var oppført i 2013 og skiftet eier for kr. 3.550.000. En befaring i regi av Nokas Skadedyrkontroll avdekket et stort omfang av skjeggkre, og at skjeggkreene høyst sannsynlig har vært i leiligheten […]

Ny avklaring av forståelsen av utleiebegrepet i merverdiavgiftsloven

Juss / tirsdag, 27 november, 2018

Ifølge merverdiavgiftsloven er utgangspunktet at det er avgift på omsetning av alle varer og tjenester. Det finnes enkelte unntak fra dette. Blant annet er utleie av bygg og anlegg som et utgangspunkt unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke skal beregnes merverdiavgift ved utleie av bygg. Et unntak fra unntaket gjelder imidlertid […]

Ukens tips – Unntaksforskriftens krav til eiendomsselskap

Juss / mandag, 26 november, 2018

Aksjeloven §8-10 stiller opp begrensninger med hensyn til et aksjeselskaps adgang til å stille egne midler til rådighet i forbindelse med ervervet av aksjene i selskapet og unntaksforskriften gjør unntak for disse begrensningene. Unntaksforskriften gjelder ikke for andre selskapsformer enn aksjeselskaper. Unntaksforskriften stiller opp flere vilkår, men i dette tipset skal vi kun ta for […]

Sameie vant frem mot nabo som vanskeliggjorde adkomst

Juss / fredag, 23 november, 2018

Kjennelsen ble ikke anket og er rettskraftig. Det følger av kjennelsen at Sameiet i Hegdehaugsveien 36 (Sameiet) i Oslo, bestående av 89 seksjoner hvorav en rekke er næringsseksjoner (red. anm.), har en tinglyst adkomstrett fra 1951 til sin egen kjeller på ca. 450 kvadratmeter i Hegdehaugsveien 36. Adkomsten går over en liten plass som er […]

Standardavtale for co-working lanseres snart

Juss / torsdag, 22 november, 2018

Artikklelforfatterne er Anette Thunes (Føyen Torkildsen), Camilla Hammer Solheim (BAHR), Ottar Egset (Føyen Torkildsen) og Stig L. Bech (BAHR) – som bistår organisasjonene i arbeidet med utarbeidelse av leiestandardene. Advokat Maj Hines skriver i sin artikkel i Estate Nyheter, torsdag 22. november, at standard leiekontrakter ikke passer for co-working. Det er vi enige i. Norsk […]