Utvikling

Vil ha skole for 840 elever i Kvadraturen

Den videregående skolen med studiespesialisering resturant- og matfag, service- og samferdselsfag, kan få et bruttoareal på 16.500 kvadratmeter.

I tillegg til eksisterende bebyggelse i Myntgata 2 kommer et nybygg på 5.000 kvadratmeter over terreng.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I mars 2017 kjøpte Oslo kommune Myntgata 2 for 338,2 millioner kroner. Nå har Alt.Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen. Bestillingen er gjort på vegne av Undervisningsbygg Oslo KF, og planen er å transformere eiendommen til videregående skole med studiespesialisering resturant- og matfag, service- og samferdselsfag.

Areal som ikke opptas av skolen, skal benyttes til andre formål.

– Kavalerikasernen, Artilleristallen, Ingeniørstallen og Kavaleristallen er fredede bygg som omslutter et stort gårdsrom. I forlengelsen av Ingeniørstallen står Tyskerbrakka, som planlegges revet. Skolen skal benytte Artilleristallen, Ingeniørstallen og Kavaleristallen samt et nybygg plassert der Tyskerbrakka nå står. Kavalerikasernen kan benyttes til annet formål, men må også kunne brukes til undervisningsformål, skriver arkitektselskapet til PBE.

Nybygget får et bruttoareal på 5.000 kvadratmeter over bakken og 7.000 kvadratmeter under bakken. Byggets plassering, størrelse og høyde er utformet i samråd med vernemyndighetene. Byantikvaren ønsker at høyden begrenses til 3 etasjer, som tilsvarer høyden på tårnene på Artilleristallen.

Det er planlagt flerbrukshall med tilhørende funksjoner under terreng. I bestillingen opplyses det at den videregående skolen får plass til 840 elever.

Det er vurdert om Myntgata 2 er egnet til boligformål, men en ombygging til bolig «vil høyst sannsynlig komme i konflikt med fredningsbestemmelser for fasade og interiør på eksisterende bebyggelse».

– Det er også diskutabelt om boliger på en sentral tomt i Kvadraturen vil bidra til å aktivisere området, eller om det vil føre til en privatisering av Stallgården om tilgrensende områder på Kontraskjæret, skriver Alt.Arkitektur.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

130 boliger for 290 millioner kroner
Aktuelt
Fortetter for 550 millioner – i første omgang (+)
Bolig
Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Styrker eiendomsutviklingen etter et godt år
Karriere
Ny sjef i Fazer Food Services
Karriere
Se alle pluss saker
Ung i Næringseiendom Årets navn
Play
Vegvesenet sinker kjempeprosjekt (+)
Bolig
Kjemper om Cityprisen 2019
Aktuelt
Får kontroll over utleieboliger til 3 milliarder (+)
Bolig