Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

PASS PÅ: Mange omdanninger til AS skjer tett opptil fristen. Det kan utløse plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til fast eiendom. (Ill. foto)

MVA-reglene kan skape trøbbel ved overføring av fast eiendom ved omdanning

For å gjøre omorganisering i næringslivet lettere, kan omdanning til AS gjennomføres uten at det verken utløses skatteplikt eller plikt til å betale dokumentavgift. Men merverdiavgiftsreglene er ikke tilrettelagt i samme grad, og kan derfor skape problemer.

Siv Merethe Øveraasen og Geir Valderhaug Aarseth

onsdag 10. oktober 2018 4:00 (Oppdatert 12. oktober 2018 5:53)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper (ANS) og NUF mv. kan på visse vilkår omdannes skattefritt til AS. Når omdanningen er skattefri, utløser en overføring av fast eiendom som ledd i omdanningen heller ikke plikt til å svare dokumentavgift. Det er et vilkår for at omdanningen skal være skattefri at den gjennomføres før 1. juli. I dette ligger et krav om at AS`et som skal overta eiendeler og gjeld fra eksisterende virksomhet, må være stiftet innen denne datoen.

I praksis skjer mange omdanninger tett opptil fristen og det kan utløse plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til fast eiendom.

PARTNER OG ADVOKAT: Siv Merethe Øveraasen.

Årsaken er at en omdanning er en justeringshendelse. Overføring av fast eiendom fra eksisterende virksomhet til det nystiftede AS`et, innebærer i utgangspunktet en plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført inngående merverdiavgift på kapitalvarer eiendommen består av. Tilbakebetalingen kan unngås dersom det nystiftede AS`et overtar den eksisterende virksomhetens justeringsplikt, ved inngåelse av en justeringsavtale.

Det er et vilkår for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt, at det overtakende selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret på overdragelsestidspunktet, eller blir registrert senest i samme termin som overdragelsen skjer.

Det kan holde hardt, ikke minst fordi skattekontoret har lagt til grunn at det er et vilkår for registrering i Merverdiavgiftsregisteret at selskapet først er registrert i Foretaksregisteret.

LES OGSÅ: MVA på eiendomsskatt – bruk av driftsselskap

Krav om foretaksregistrering
Skattekontorets standpunkt har sitt grunnlag i merverdiavgiftsloven § 14-1 første ledd, første setning: «Registreringspliktige etter foretaksregisterloven må være registrert i Foretaksregisteret før registrering [i Merverdiavgiftsregisteret] kan skje.» Riktignok har skattekontoret hjemmel til å foreta avgiftsregistrering på et tidligere tidspunkt etter samme bestemmelse, andre setning: «Når særlige forhold foreligger, kan skattekontoret samtykke i at registrering i Merverdiavgiftsregisteret skjer før registrering i Foretaksregisteret».

ADVOKAT: Geir Valderhaug Aarseth.

I en konkret sak fant skattekontoret at muligheten for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt som følge av omdannelse, ikke er «særlige forhold» som kan gi grunnlag for samtykke om tidligere avgiftsregistrering.

Gjennomføring av omdannelsen skjedde i dette tilfellet i slutten av juni. På grunn av saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene, ble ikke det nystiftede AS`et registrert i Foretaksregisteret først i juli og skattekontoret nektet da å registrere AS`et i Merverdiavgiftsregisteret før i juli.

At det nystiftede AS`et ikke ble avgiftsregistret før i juli, hadde som konsekvensen at vilkårene for å overføre justeringsplikten til AS`et ikke var oppfylt. Den eksisterende virksomheten ble dermed pålagt å tilbakeføre all fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til den faste eiendommen.

MVA-reglene bør ikke hindre omorganisering
Dette standpunktet står etter vår vurdering i sterk kontrast til at Stortinget, når det gjelder skatt og dokumentavgift, har valgt å innføre regler som legger til rette for omorganisering av næringslivet.

Vedtaket er påklaget til Skattedirektoratet. Men dersom skattekontorets standpunkt blir stående, medfører det at saksbehandlingstiden ved Brønnøysundregistrene kan avgjøre om merverdiavgiftsregistreringen kommer på plass i tide, eller om omdanningen utløser plikt til å tilbakebetale merverdiavgift til staten.

LES OGSÅ: Redusert MVA-usikkerhet, men pass på dette

Skaden kan riktignok begrenses ved at justeringsretten overføres fra den opprinnelige virksomheten til AS`et, men denne løsningen er ikke like gunstig, da merverdiavgiftsbeløpet vil tilbakebetales over inntil 10 år.

I påvente av en avgjørelse i saken, er det vår anbefaling er at det tas høyde for å få på plass nødvendig avgiftsregistrering ved planlegging av en omdannelse.

Kommer fristen likevel brått på, kan det å kjøpe et tomt AS som allerede er registrert i Foretaksregistret være en løsning.

Artikkelforfatterne er advokater i BDO Advokater AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Vika-syndikat fikk med Centennial på kjøp

Transaksjoner / tirsdag 23. oktober 2018

Mistet retten til eiendom verdt 40 millioner

Juss / tirsdag 23. oktober 2018

Her kan det komme 30.000 kvm bolig (+)

Transaksjoner, Pluss / tirsdag 23. oktober 2018

Kronikk: Mens vi venter på Filipstad, endres verden

Kronikk / tirsdag 23. oktober 2018

Stadig flere grønne lån (+)

Aktuelt, Pluss / tirsdag 23. oktober 2018

Bygger 5200 m2 for Rottefella

Utvikling / tirsdag 23. oktober 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Vil bygge boliger ved skytebaneVil bygge boliger ved skytebane 22. oktober 2018
Feil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrtFeil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrt 18. oktober 2018
Solgt for 1,2 milliarderSolgt for 1,2 milliarder 18. oktober 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Bergen kommune selger to næringstomter

Nyheter / tirsdag 23. oktober 2018

Tomtene er beliggende i Espehaugen Næringspark, og har en prisantydning på henholdsvis 13,5 og 11 millioner kroner.

Stor utbygging av eksklusive boliger i Fana

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Utbyggeren av Slåtten terrasse mener dette er «blant boligprosjektet i Bergen med noen av de fineste kvalitetene». Men det er ikke det eneste prosjektet i høy prisklasse som er lansert i Fana.

Universitetet selger to leiegårder

Nyheter / torsdag 18. oktober 2018

Lokalene er blitt bruk til kontor og undervisning, men Eiendomsmegler Vest har også interessenter som vil gjøre om til boliger.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Ny møteplass

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Bonum åpner nytt næringskonsept i Henrik Ibsensgate.

Kronikk: Et sentrum på godt, og litt vondt

Nyheter / fredag 19. oktober 2018

Oslo er den siste byen i Norge uten en sentrumsorganisering, og den eneste av de nordiske storbyene. Samtidig er det den mest energiske, spennende, levende og offensive byen i hele Nord-Europa. Betyr det at vi ikke trenger et sterkt, organisert og koordinert sentrum?

Kunsten å menneskeliggjøre retail – igjen

Nyheter / torsdag 18. oktober 2018

Den gode, gamle «kjøpmannen på hjørnet» som kjente navnet ditt og preferansene dine er i ferd med å bli effektivisert bort. Det samme er skredderen som kjenner målene dine, og hvordan dress du kjøpte i fjor.