Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

TILLATER IKKE OMBYGGING: Plan- og bygningsetaten i Oslo sier nei til ombygging av denne bygården, og varsler at de vil fortsette ulovlighetsoppfølging av utleieforholdene på eiendommen.

Nei og atter nei til ombygging her

Eieren av denne bygården i Oscars gate i Oslo får tommelen ned for sitt forslag til ombygging og fasadeendring.

Thor Arne Brun

tirsdag 11. september 2018 11:54 (Oppdatert 11. september 2018 21:16)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Estate Nyheter har tidligere omtalt eiendommen Oscars gate 44, hvor eieren ble møtt av en vegg av reaksjoner da det ble kjent at man ønsket å rive bygården.

Oscars gate 44 ble oppført i 1888 og består av flere utleieleiligheter, men eier Santo AS ønsket å rive bygget til fordel for et helt nytt bygg i seks etasjer med 29 leiligheter. I korrespondanse med Oslo kommune ble dette begrunnet med at bygget er i dårlig forfatning.

Les også: Vil rive bygård i Oscars gate

Blant de som protesterte, var flere naboer, herunder eiendomsinvestoren Petter Andreas Poppe og den italienske ambassaden. I tillegg stilte Byantikvaren seg på bakbeina. Oslo kommune var heller ikke spesielt positive til riveplanene. Plan- og bygningsetaten ga derfor et klart nei til søknaden om å rive.

Gårdeier Santo AS fikk så en endelig frist til 5. mars 2017 med å tilbakeføre til den rominndelingen bygget hadde ved byggesaken i 1897, som i korthet bestod av en leilighet i hver etasje, tørrloft, boder, rulle- og strykerom, bryggerhus og husholdningsrom. Kommunens vedtak ble stadfestet av Fylkesmannen.

I mai i fjor, altså kort tid etter at fristen utløp, sendte gårdeieren inn rammetillatelse for utførte arbeider og ombygging til 23 boenheter. Her ble det søkt om dispensasjon for flere forhold, herunder fra krav om bevaring i forbindelse med allerede utførte endringer i fasade, antall boder og TEK10.

Etter mange runder med korrespondanse ga kommunen avslag i februar i år. Dermed opprettholder kommunen kravet til at byggets 29 leiligheter må tilbakeføres til fire boenheter.

Kritisk bygningsetat
Avslaget er på hele 18 sider, og det fremgår at kommunen er svært kritisk til endringene som er foreslått og dels utført. Når det gjelder søknadene om dispensasjon, så skriver kommunen at «Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan, plan- og bygningsloven, kommuneplanen og bestemmelser i forskrift kommunedelplan».

Den omsøkte dispensasjonen fra underformålet spesialområde – bevaring innvilges ikke, med begrunnelse «i at tiltaket ikke tilfredsstiller lovens krav til gode visuelle kvaliteter i seg selv, eller i relasjon til omgivelsene».

Det er også søkt om dispensasjon for plassering av nye bygningselementer nærmere felles nabogrenser enn det generelle minstekravet. Her slår etaten fast at «det ikke foreligger klart større fordeler enn ulemper ved å dispensere». Dispensasjon for plassering av nye bygningselementer nærmere felles nabogrense enn 4 meter innvilges derfor ikke.

Ytterligere er det søkt om dispensasjon fra parkeringskravene. Her gjør etatens saksbehandlere kort prosess med søknaden, med følgende svar:

– Da tiltaket avslås på bakgrunn av andre forhold, har ikke etaten realitetsbehandlet søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanens parkeringskrav.

Det samme svaret blir gitt hva angår søknad om dispensasjon fra TEK10. Her kommenterer etaten at søknadens argumentasjon ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å dispensere fra bestemmelser i den bygningsteknisk forskrift.

– Kvantitativt og kvalitativt utilstrekkelig
Etaten serverer avslutningsvis følgende salver til gårdeier:

– Hvordan man har forsøkt å løse en situasjon som endres fra 4 stk. boenheter til 23 stk. boenheter viser åpenbart at hverken bebyggelsen eller eiendommens ubebygde arealer er mottakelig for dette.

– Etter en samlet vurdering har Plan- og bygningsetaten kommet frem til at tiltaket ikke har gode visuelle kvaliteter i seg selv eller i relasjon til sine omgivelser, at det ikke er tilpasset berørte bevaringsverdier på eiendommen og i nærområdet samt at uteoppholdsarealene på eiendommen er kvantitativt og kvalitativt utilstrekkelige for den grad av utnytting som er lagt til grunn.

Av avslaget fremgår det at kommunen gjennom rammesøknaden er bekymret for bokvaliteten både i selve gården og i nabolaget.

– Etaten stiller seg for øvrig svært kritisk til graden av utnytting og leilighetsfordelingen som tiltaket legger til grunn. Forøkningen av antall boenheter fra 4 til 23 stk, sammenstilt med en skjev leilighetsfordeling, vil etter etatens skjønn kunne føre med seg en mindre stabil bosituasjon med stor utskiftning og beboere som opplever liten grad av tilhørighet til nærområdet. I første omgang vil dette svekke bokvaliteten innbyrdes på eiendommen. På sikt vil tiltaket kunne svekke eksisterende kvaliteter for bomiljøet i nærområdet.

Arkitekten har trukket seg
Gårdeier har gjennom sin advokat klaget på avslaget, og fikk fristutsettelse til april i år for supplerende merknader til klage på avslag.

I juni påpeker kommunen at man ikke kan se å ha mottatt ytterligere opplysninger.

Det er Pilot Arkitekter som har håndtert byggesaken på vegne av gårdeier Santo Eiendom. Men nå har også arkitektkontoret trukket seg som ansvarlig søker og prosjekterende i byggesaken.

Plan- og bygningsetaten påpeker at oppfølging av ulovlig bruk av eiendommen til utleieleiligheter ble satt i bero på grunn av byggesaken.

– Da byggesaken er avslått, vil vi nå fortsette ulovlighetsoppfølgingen, melder etaten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Varsler massiv butikkdød

Nyheter / fredag 21. september 2018

– Rentehoppet får liten betydning

Nyheter / fredag 21. september 2018

Varsler erstatningskrav på 150-500 millioner (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Oslo Finans-syndikat med eiendomskjøp

Nyheter / fredag 21. september 2018

Lanserer VIP-løsning for boligkjøpere

Nyheter / fredag 21. september 2018

Vil ha 50 millioner for kombibygg (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Ofrer gullkalven for de neste 150 åreneOfrer gullkalven for de neste 150 årene 19. september 2018
Varsler massiv butikkdødVarsler massiv butikkdød 21. september 2018
Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millionerKrevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millioner 18. september 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Skal rives og erstattes med tvillingtårn

Nyheter / fredag 21. september 2018

Fylkesutvalet går inn for å rive fylkeshuset og bygge to heilt nye tårn på tomten. Prislappen er på 941 millioner kroner.

«Verdens beste» bygg har fått ny eier

Nyheter / torsdag 20. september 2018

I 2003 ble bygget kåret til det beste bygget i verden. Nå har Telenor Eiendom solgt Telenorbygget i Birkelandsskiftet.

Skal renoveres for over en halv milliard kroner

Nyheter / onsdag 19. september 2018

Statsbygg har fått klarsignal av regjeringen til å rehabilitere Norges Handelshøyskole for over en halv milliard kroner.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Amfi Kanebogen nominert til Årets Kjøpesenter 2018

Nyheter / torsdag 20. september 2018

Olav Thon Gruppens kjøpesenter i Harstad er nominert til Årets Kjøpesenter-prisen av Nordic Council of Shopping Centers.

Dette bygget produserer og lagrer energi

Nyheter / onsdag 19. september 2018

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet.

New Norwegian Design

Nyheter / tirsdag 18. september 2018

THE THIEF og Noord har gått sammen om å presentere utstillingen «New Norwegian Design».