Nyheter

Vil rive og bygge nytt sentralt i Oslo

Det planlagte nybygget i Pilestredet rommer 83 omsorg+boliger.

Den eksisterende bygget rommer 57 leiligheter. (Foto: Google)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Sammen med Filter Arkitekter har Omsorgsbygg Oslo KF hatt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Pilestredet 75. Den eksisterende bygningen ble oppført i 1971, og rommer 57 leiligheter. Dette er trygdeboliger og omsorgsboliger med stedlig heldøgns oppfølging.

Bygget, som er på 8-10 etasjer og har et bruksareal på 5.930 kvadratmeter, ønskes revet av det kommunale foretaket. Det skal erstattes av et nybygg med et bruttoareal på 9.565 kvadratmeter. Eiendommen er planlagt brukt til omsorg+boliger, med tilhørende funksjoner som fysioterapi, tannlege mm. for beboere og andre som bor i nærområdet.

Nybygget er på 6-10 etasjer med 83 leiligheter. Det er illustrert med høyeste gesims tilsvarende gesimshøyde på teknisk rom på eksisterende bygning, samt varierende høyder på de ulike delene av bygget. Takflatene vil bli benyttet til terrasser, mens utadvendte funksjoner legges langs gateløp og mot bakgård.

Det er ikke tegnet inn parkering i kjeller, ettersom det – ifølge tiltakshaver – er tinglyst evigvarende rett til 55 parkeringsplasser i samme kvartal på eiendommen Underhaugsveien 1-3.

Etter en foreløpig vurdering av PBE medfører tiltakene, slik de er presentert til møtet, ikke vesentlig økt miljøbelastning i form av trafikk, støy, forurensning, andre vesentlige negative virkninger for nærmiljøet eller vesentlig negativ virkning for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier. De utløser i så fall ikke krav om regulering.

Det ble også drøftet fordeler og ulemper ved å gå rett på byggesak opp mot å regulere eiendommen først.

– Tiltakshaver anbefales å gjøre en grundig vurdering av dette i konseptvalgutredningen ut fra kostnad og tid opp mot kvalitativ gevinst, uttalte PBE i forhåndskonferansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

130 boliger for 290 millioner kroner
Aktuelt
Fortetter for 550 millioner – i første omgang (+)
Bolig
Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Styrker eiendomsutviklingen etter et godt år
Karriere
Ny sjef i Fazer Food Services
Karriere
Se alle pluss saker
Betaler godt for boligeiendom i rød støysone i Bærum
Utvikling
Blå Kors med store planer i Oslo sentrum (+)
Utvikling
Ung i Næringseiendom Årets navn
Play
Vegvesenet sinker kjempeprosjekt (+)
Bolig