Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Planforslaget er på offentlig høring til og med 24. august.

Gågatenettet i Oslo sentrum tredobles

I forslaget for den langsiktige utviklingen av sentrumsgater og byrom legges det til rette for å prioritere myke trafikanter i alle gater i sentrum.

Tore Årdal

tirsdag 12. juni 2018 4:00 (Oppdatert 11. juni 2018 21:53)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I går ble planforslaget «Områderegulering for gater og byrom i sentrum – Bilfritt byliv» lagt ut til offentlig ettersyn. Der foreslår Plan- og bygningsetaten (PBE) å omregulere store deler av gatenettet, plasser, parker og torg innenfor Ring 1 i Oslo sentrum. Målet med planen er mer byliv og bedre forhold for fotgjengere og syklister.

I tillegg skal fremkommelighet for kollektivtrafikken, HC-parkering, varelevering og parkering for håndverkere være ivaretatt. Atkomst til eiendommer opprettholdes.

Planforslaget består av to varianter, som begge er konsekvensutredet. Det er noe variasjon i vekting av prioriteringen mellom gående, syklende og kollektiv i de to alternativene, men ingen gater i sentrum skal lenger ha bilen som høyeste prioritet.

Av forslaget fremgår det at gateparkering for privatbiler reguleres bort, mens gågatenettet kan bli mer enn tredoblet fra dagens 24.000 til 84.000 kvadratmeter. Det legges i tillegg opp til en dobling av sykkelveinettet og en femdobling av arealer for torg.

– Nå går vi fra visjon til handling. Oslo sentrum skal bli bedre for handel, besøkende og de som bor og jobber her. Det er en plan som kommer til å forme sentrum i mange tiår, og gjøre byen enda mer menneskevennlig, uttaler byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

Hun påpeker at forslaget legger til rette for å prioritere myke trafikanter i alle gater i sentrum. En rekke nye gågater på tvers skal binde Karl Johans gate sammen med havnepromenaden og Akershus festning. Kirkegata blir den viktigste av de nye gågatene nord/sør.

– Vi trenger å omdisponere dyrebare arealer. Se bare på hvor populær Torggata har blitt – en kjempefin gate der handel og næringsliv blomstrer etter omleggingen til sambruksgate, uttaler Oslos byplansjef Ellen de Vibe, i pressemeldingen.

Hun mener planen om bilfritt sentrum er et paradigmeskifte.

– Det er omtrent som da man gikk fra hestekjøretøy til bil. Nå går vi fra bilarealer til menneskearealer, sier hun.

Planforslaget er på offentlig høring til og med 24. august. Etter høringsperioden vil innspillene jobbes inn i forslaget, som sendes til politisk behandling på nyåret.

– Vi ønsker medvirkning og oppfordrer byaktører og Oslos befolkning til å si sin mening slik at de beste løsningene velges for Oslo sentrum. Her er det mange hensyn å ta, og vi håper at mange engasjerer seg i prosessen, sier Hanna E. Marcussen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

NPRO kjøper på Hasle

Transaksjoner / fredag 14. desember 2018

Kjøper Stovner Politistasjon

Transaksjoner / fredag 14. desember 2018

– Ingen grunn til å skjære all handel over én kam

Aktuelt / fredag 14. desember 2018

Krevde arrest hos iHus-eier for tapt husleie

Juss / fredag 14. desember 2018

Tilbyr 100.000 kroner i finnerlønn

Utvikling / fredag 14. desember 2018

OBOS vil bygge på hovedkontoret (+)

Utvikling, Pluss / fredag 14. desember 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Milliardtransaksjon i Oslo sentrumMilliardtransaksjon i Oslo sentrum 13. desember 2018
Tilbyr 100.000 kroner i finnerlønnTilbyr 100.000 kroner i finnerlønn 14. desember 2018
Forfulgt av vanskeligheter: Milliontap, brann og rettssakerForfulgt av vanskeligheter: Milliontap, brann og rettssaker 11. desember 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Fikk nei til hotell på Nøstet

Nyheter / fredag 14. desember 2018

Haugland Gruppen AS fikk ikke tillatelse til å bygge om Nøstetorget 5 til hotell, og vil derfor fokusere på kontorutleie.

Solgte to leiegårder

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Universitetets to leiegårder på Nygårdshøyden ble solgt samlet til en lokal aktør, som vil bygge om til leiligheter.

Bygger boliger for 272 mill.

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Byggmester Markhus er tildelt totalentreprisen for å bygge 146 leiligheter og en Rema-butikk i Knudsenkvartalet i Fyllingsdalen.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Kontorlokalet til for menneskene

Utleier har ordet / torsdag 13. desember 2018

Egil Svoren mener fremtidens kontor er eiendommer med høy servicegrad og et variert spisetilbud. Nærmest som et hotell med en resepsjon hvor du kan få løst dagligdagse behov og tjenester.

Gode kundeopplevelser selger

Nyheter / torsdag 13. desember 2018

Midt i julehandelen finnes det knapt et mer relevant tema enn kjøpesenterutvikling. Synet på hvordan sentrene bør utformes er i endring, og oppfatningene er mange.

Hva er en god arbeidsplass?

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Arkitekturpsykolog, Oddvar Skjæveland deler sitt syn på den gode arbeidsplassen.