Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Thor Olaf Askjer og Norsk Eiendom har tatt en vurdering av Oslo kommunes omdiskuterte MVA-vedtak.

MVA-debatten: Oslo kommune med nettoprinsipp

Ifølge Norsk Eiendom må kommunen enten videreføre momsen de får refundert fra staten til utbyggere, eller så må de bruke momsrefusjonen til å bekoste infrastruktur selv.

Dag-Jørgen Saltnes

mandag 11. juni 2018 14:11 (Oppdatert 11. juni 2018 14:11)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I slutten av april vedtok Oslo kommune at alle utbyggingsavtaler, hvor utbygger skal etablere offentlig infrastruktur som tas over av kommunen, skal overdra justeringsrett og –plikt for påløpt merverdiavgift i forbindelse med utbygging av infrastrukturen til kommunen. Beslutningen har skapt debatt blant juristene om hvordan den skal tolkes.

Les også: Svært negativt vedtak

Les også: Oslo kan få i pose og sekk

Les også: Ikke så galt likevel

– Norsk Eiendom har stilt seg noe undrende til enkelte av disse utspillene, og har derfor gjort en grundigere vurdering av hvordan vedtaket skal tolkes og hvordan kommunen og utbyggerne rent praktisk kan forholde seg til vedtaket, sier adm. direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Han har fått Deloitte Advokatfirma AS til å utarbeide et notat om vedtaket.

– Etter Norsk Eiendoms mening kan det være liten tvil om at Oslo kommune har innført et «netto-kostnadsprinsipp». Et slikt prinsipp innebærer at kommunen enten skal videreføre til utbygger den momsen de selv får refundert fra staten, eller så skal kommunen benytte den momsen de har fått refundert fra staten til selv å bekoste infrastrukturtiltak som kommer den aktuelle utbyggingen til gode. Norsk Eiendom mener at et slikt prinsipp er riktig både ut fra bestemmelser i Plan og bygningsloven, Merverdiavgiftsloven og den allmenne rettsoppfatning, sier Askjer til Estate Nyheter.

Bystyrets vedtak:

1. Følgende vedtak oppheves: Bystyrets vedtak av 12.11.2014, sak 309.

2. Følgende bestemmelse tas inn i utbyggingsavtaler hvor utbygger skal etablere offentlig infrastruktur som skal overtas av Oslo kommune:

«Når den offentlige infrastrukturen overdras til Oslo kommune skal kommunen overta justeringsrett for merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen. Utbygger skal i denne forbindelse framlegge dokumentasjon av utgifter og merverdiavgift i forbindelse med den infrastrukturen kommunen overtar. Dokumentasjonen skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i merverdiavgiftslovens kap. 9, merverdiavgiftsforskriftens §§ 9-1-2, 9-3-3 og 9-3-5. Dokumentasjon skal være bekreftet av utbyggers revisor.»

3. Byrådet delegeres myndighet til å justere bestemmelsen ved behov, f.eks. ved lovendring/endrede myndighetskrav slik at Oslo kommunes rettslige stilling til å overta justeringsrett opprettholdes.

4. Ved inngåelse av utbyggingsavtaler skal det, ved fastsettelsen av størrelsen på utbyggers bidrag, tas hensyn til effekten av merverdiavgiftskompensasjonen slik at det er netto kostnader for offentlige infrastruktur som skal fordeles mellom partene.

5. Byrådet bes ta kontakt med statlige myndigheter med formål å gi private som bygger offentlig infrastruktur samme mva-kompensasjon som det kommuner og fylkeskommuner får.

Norsk Eiendom trekker følgelig denne konklusjon:

«Oslo kommune har i vedtakets pkt. 2 bestemt at kommunen gjennom utbyggingsavtaler skal sikre seg rett til å overta justeringsrett for MVA som er påløpt som følge av privat bygging av offentlig infrastruktur. Videre har bystyret bestemt at MVA-kompensasjonen som kommunen på denne måten oppnår skal hensynstas på en slik måte at utbygger ender opp med å betale netto kostnader, det vil si kostnader uten merverdiavgift, for den infrastruktur han bygger ut eller bidrar til, jf punkt 4 i vedtaket. Oslo kommune har følgelig vedtatt det vi kan kalle et «netto-kostnadsprinsipp» for private bidrag til bygging av offentlig infrastruktur.

Bystyret vedtok også (i punkt 5) at byrådet skal ta kontakt med statlige myndigheter for at private som bygger offentlig infrastruktur skal få samme kompensasjon som det kommuner og fylkeskommuner får».

Deloitte mener Oslo kommune kan se på netto kostnadsprinsippet på flere måter. Det kan skje ved et kontantbidrag til kommunen (da står kommunen som utbygger for den kommunale infrastrukturen), en realytelse (utbygger står for kommunal infrastruktur og mottar mva-kompensasjonen fra kommunen) eller en kombinasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Varsler massiv butikkdød

Nyheter / fredag 21. september 2018

– Rentehoppet får liten betydning

Nyheter / fredag 21. september 2018

Varsler erstatningskrav på 150-500 millioner (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Oslo Finans-syndikat med eiendomskjøp

Nyheter / fredag 21. september 2018

Lanserer VIP-løsning for boligkjøpere

Nyheter / fredag 21. september 2018

Vil ha 50 millioner for kombibygg (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Ofrer gullkalven for de neste 150 åreneOfrer gullkalven for de neste 150 årene 19. september 2018
Varsler massiv butikkdødVarsler massiv butikkdød 21. september 2018
Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millionerKrevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millioner 18. september 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Skal rives og erstattes med tvillingtårn

Nyheter / fredag 21. september 2018

Fylkesutvalet går inn for å rive fylkeshuset og bygge to heilt nye tårn på tomten. Prislappen er på 941 millioner kroner.

«Verdens beste» bygg har fått ny eier

Nyheter / torsdag 20. september 2018

I 2003 ble bygget kåret til det beste bygget i verden. Nå har Telenor Eiendom solgt Telenorbygget i Birkelandsskiftet.

Skal renoveres for over en halv milliard kroner

Nyheter / onsdag 19. september 2018

Statsbygg har fått klarsignal av regjeringen til å rehabilitere Norges Handelshøyskole for over en halv milliard kroner.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Amfi Kanebogen nominert til Årets Kjøpesenter 2018

Nyheter / torsdag 20. september 2018

Olav Thon Gruppens kjøpesenter i Harstad er nominert til Årets Kjøpesenter-prisen av Nordic Council of Shopping Centers.

Dette bygget produserer og lagrer energi

Nyheter / onsdag 19. september 2018

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet.

New Norwegian Design

Nyheter / tirsdag 18. september 2018

THE THIEF og Noord har gått sammen om å presentere utstillingen «New Norwegian Design».