Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Thor Olaf Askjer og Norsk Eiendom har tatt en vurdering av Oslo kommunes omdiskuterte MVA-vedtak.

MVA-debatten: Oslo kommune med nettoprinsipp

Ifølge Norsk Eiendom må kommunen enten videreføre momsen de får refundert fra staten til utbyggere, eller så må de bruke momsrefusjonen til å bekoste infrastruktur selv.

Dag-Jørgen Saltnes

mandag 11. juni 2018 14:11 (Oppdatert 11. juni 2018 14:11)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I slutten av april vedtok Oslo kommune at alle utbyggingsavtaler, hvor utbygger skal etablere offentlig infrastruktur som tas over av kommunen, skal overdra justeringsrett og –plikt for påløpt merverdiavgift i forbindelse med utbygging av infrastrukturen til kommunen. Beslutningen har skapt debatt blant juristene om hvordan den skal tolkes.

Les også: Svært negativt vedtak

Les også: Oslo kan få i pose og sekk

Les også: Ikke så galt likevel

– Norsk Eiendom har stilt seg noe undrende til enkelte av disse utspillene, og har derfor gjort en grundigere vurdering av hvordan vedtaket skal tolkes og hvordan kommunen og utbyggerne rent praktisk kan forholde seg til vedtaket, sier adm. direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Han har fått Deloitte Advokatfirma AS til å utarbeide et notat om vedtaket.

– Etter Norsk Eiendoms mening kan det være liten tvil om at Oslo kommune har innført et «netto-kostnadsprinsipp». Et slikt prinsipp innebærer at kommunen enten skal videreføre til utbygger den momsen de selv får refundert fra staten, eller så skal kommunen benytte den momsen de har fått refundert fra staten til selv å bekoste infrastrukturtiltak som kommer den aktuelle utbyggingen til gode. Norsk Eiendom mener at et slikt prinsipp er riktig både ut fra bestemmelser i Plan og bygningsloven, Merverdiavgiftsloven og den allmenne rettsoppfatning, sier Askjer til Estate Nyheter.

Bystyrets vedtak:

1. Følgende vedtak oppheves: Bystyrets vedtak av 12.11.2014, sak 309.

2. Følgende bestemmelse tas inn i utbyggingsavtaler hvor utbygger skal etablere offentlig infrastruktur som skal overtas av Oslo kommune:

«Når den offentlige infrastrukturen overdras til Oslo kommune skal kommunen overta justeringsrett for merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen. Utbygger skal i denne forbindelse framlegge dokumentasjon av utgifter og merverdiavgift i forbindelse med den infrastrukturen kommunen overtar. Dokumentasjonen skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i merverdiavgiftslovens kap. 9, merverdiavgiftsforskriftens §§ 9-1-2, 9-3-3 og 9-3-5. Dokumentasjon skal være bekreftet av utbyggers revisor.»

3. Byrådet delegeres myndighet til å justere bestemmelsen ved behov, f.eks. ved lovendring/endrede myndighetskrav slik at Oslo kommunes rettslige stilling til å overta justeringsrett opprettholdes.

4. Ved inngåelse av utbyggingsavtaler skal det, ved fastsettelsen av størrelsen på utbyggers bidrag, tas hensyn til effekten av merverdiavgiftskompensasjonen slik at det er netto kostnader for offentlige infrastruktur som skal fordeles mellom partene.

5. Byrådet bes ta kontakt med statlige myndigheter med formål å gi private som bygger offentlig infrastruktur samme mva-kompensasjon som det kommuner og fylkeskommuner får.

Norsk Eiendom trekker følgelig denne konklusjon:

«Oslo kommune har i vedtakets pkt. 2 bestemt at kommunen gjennom utbyggingsavtaler skal sikre seg rett til å overta justeringsrett for MVA som er påløpt som følge av privat bygging av offentlig infrastruktur. Videre har bystyret bestemt at MVA-kompensasjonen som kommunen på denne måten oppnår skal hensynstas på en slik måte at utbygger ender opp med å betale netto kostnader, det vil si kostnader uten merverdiavgift, for den infrastruktur han bygger ut eller bidrar til, jf punkt 4 i vedtaket. Oslo kommune har følgelig vedtatt det vi kan kalle et «netto-kostnadsprinsipp» for private bidrag til bygging av offentlig infrastruktur.

Bystyret vedtok også (i punkt 5) at byrådet skal ta kontakt med statlige myndigheter for at private som bygger offentlig infrastruktur skal få samme kompensasjon som det kommuner og fylkeskommuner får».

Deloitte mener Oslo kommune kan se på netto kostnadsprinsippet på flere måter. Det kan skje ved et kontantbidrag til kommunen (da står kommunen som utbygger for den kommunale infrastrukturen), en realytelse (utbygger står for kommunal infrastruktur og mottar mva-kompensasjonen fra kommunen) eller en kombinasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Kamp om handelssjokket

Aktuelt / mandag 10. desember 2018

Skal kjøpe eiendom for milliarder (+)

Transaksjoner, Pluss / mandag 10. desember 2018

OPF solgte til Malling-fond

Transaksjoner / mandag 10. desember 2018

Vil bygge boliger på Rema 1000-tak på vestkanten (+)

Utvikling bolig, Pluss / mandag 10. desember 2018

Ny regulering av kortidsutleie og ervervsbegrensing for boliger

Juss / mandag 10. desember 2018

Ukens Tips: Fremleieavtaler

Juss / mandag 10. desember 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Skal oppføre bygg på 8.000 kvm

Nyheter / fredag 7. desember 2018

Buebygget til Bara Eiendom skal danne det nordvestlige hjørnet i den store planen for Kronstadparken.

Utvider Midtunbygget med 3.500 kvm

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Etterspørselen etter lager med 25 meter takhøyde er liten, derfor vil Bergens Næringsbygg AS gjøre om høylageret i Midtunbygget til 3 etasjer.

Her kan det komme 30 rekkehus

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Kronheim Invest AS ønsker å bygge rekkehus nord på Sandsli.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Få nye storprosjekter i CBD

Nyheter / torsdag 6. desember 2018

Med unntak av gigantprosjektet VIA i Vika, er det ikke mange virkelig store utviklingsprosjekter i Oslos CBD-område.

Kontoret – den nye moteindustrien

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Er arbeidsplassen på vei til å bli som moteindustrien, med stadig flere trender og mottrender?

Bergans valgte seg Asker

Nyheter / tirsdag 4. desember 2018

Om et halv år starter totalrenoveringen av det 5600 kvadratmeter store kontorbygget i Hagaløkkveien i Asker. Bygget skal bli Bergans’ nye hovedkontor.