Nyheter

Vil bygge boliger over tunnel

Stolt Utvikling AS ønsker å oppføre 32 leiligheter på en tomt som ligger delvis over Tåsentunnelen i Oslo.

På illustrasjonen ligger prosjektet i forkant av det planlagte prosjektet for Tåsen senter. (Illustrasjon: IN´BY)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– I prosjektet søkes utviklet en stedstilpasset, terrassert leilighetsbebyggelse som skjermer private og felles uteoppholdsareal mot veitrafikkstøy, utnytter et ubebygd tomteareal ut mot Tåsenkrysset og etablerer en bygningsmessig overgangsform mot småhusbebyggelsen i Sogn hageby, skriver konsulentfirmaet IN´BY i bestilling av oppstartsmøte for Nordbergveien 10 og Rektorhaugen 53.

IN´BY er fagkyndig for Stolt Utvikling AS.

Les også: Eiendomsmegler med eget boligprosjekt

Konsulentselskapet påpeker at eiendommen er beliggende i et område definert som prioritert stasjonsnært område langs banenett som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall boliger.

– Planområdet ligger som et overgangsområde inn mot Tåsenkrysset, ca. 250 meter gange fra Tåsen T-banestasjon. Bebyggelsen i området definerer tre ulike bebyggelsesformer med variert tetthet. Tåsensenteret og Tåsen skole er relativt massive strukturer med til dels betydelige bygningshøyder. Lavblokkbebyggelsen langs Ringveien gir området et hoveduttrykk definert av denne bygningstypen, mens småhusområdet videre oppover Nordbergveien bare tangerer planområdet, heter det i stedsanalysen.

På det 2,1 mål store planområdet foreslås et totalt bruksareal på 3.184 kvadratmeter, som tilsvarer 32 leiligheter.

– Det tenkes lagt en bygningsrygg ut mot kryssområdet, slik at tomtens solside skjermes effektivt mot trafikkstøy og det dannes optimalt skjermede terrasser og utearealer, skriver IN´BY til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Deler av tomten ligger over Tåsentunnelen på Ring 3, og Statens vegvesen har i uttalelse stilt krav til dokumentasjon vedrørende bygging over tunnelen for behandling av dispensasjonssøknad.

I et notat som er utarbeidet av Sweco, og som er vedlagt bestillingen av oppstartsmøte hos PBE, gis det en beskrivelse av grunnforhold og hvordan Tåsentunnelen er bygget. I tillegg gis det en overordnet vurdering av metode for masseuttak og fundamentering som skal ivareta sikkerheten til tunnelen.

Stolt Utvikling AS eies av Roar Henden og Petter Rønes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

130 boliger for 290 millioner kroner
Aktuelt
Fortetter for 550 millioner – i første omgang (+)
Bolig
Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Styrker eiendomsutviklingen etter et godt år
Karriere
Ny sjef i Fazer Food Services
Karriere
Se alle pluss saker
Betaler godt for boligeiendom i rød støysone i Bærum
Utvikling
Blå Kors med store planer i Oslo sentrum (+)
Utvikling
Ung i Næringseiendom Årets navn
Play
Vegvesenet sinker kjempeprosjekt (+)
Bolig