Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

På illustrasjonen ligger prosjektet i forkant av det planlagte prosjektet for Tåsen senter. (Illustrasjon: IN´BY)

Vil bygge boliger over tunnel

Stolt Utvikling AS ønsker å oppføre 32 leiligheter på en tomt som ligger delvis over Tåsentunnelen i Oslo.

Tore Årdal

onsdag 16. mai 2018 4:00 (Oppdatert 16. mai 2018 14:21)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– I prosjektet søkes utviklet en stedstilpasset, terrassert leilighetsbebyggelse som skjermer private og felles uteoppholdsareal mot veitrafikkstøy, utnytter et ubebygd tomteareal ut mot Tåsenkrysset og etablerer en bygningsmessig overgangsform mot småhusbebyggelsen i Sogn hageby, skriver konsulentfirmaet IN´BY i bestilling av oppstartsmøte for Nordbergveien 10 og Rektorhaugen 53.

IN´BY er fagkyndig for Stolt Utvikling AS.

Les også: Eiendomsmegler med eget boligprosjekt

Konsulentselskapet påpeker at eiendommen er beliggende i et område definert som prioritert stasjonsnært område langs banenett som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall boliger.

– Planområdet ligger som et overgangsområde inn mot Tåsenkrysset, ca. 250 meter gange fra Tåsen T-banestasjon. Bebyggelsen i området definerer tre ulike bebyggelsesformer med variert tetthet. Tåsensenteret og Tåsen skole er relativt massive strukturer med til dels betydelige bygningshøyder. Lavblokkbebyggelsen langs Ringveien gir området et hoveduttrykk definert av denne bygningstypen, mens småhusområdet videre oppover Nordbergveien bare tangerer planområdet, heter det i stedsanalysen.

På det 2,1 mål store planområdet foreslås et totalt bruksareal på 3.184 kvadratmeter, som tilsvarer 32 leiligheter.

– Det tenkes lagt en bygningsrygg ut mot kryssområdet, slik at tomtens solside skjermes effektivt mot trafikkstøy og det dannes optimalt skjermede terrasser og utearealer, skriver IN´BY til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Deler av tomten ligger over Tåsentunnelen på Ring 3, og Statens vegvesen har i uttalelse stilt krav til dokumentasjon vedrørende bygging over tunnelen for behandling av dispensasjonssøknad.

I et notat som er utarbeidet av Sweco, og som er vedlagt bestillingen av oppstartsmøte hos PBE, gis det en beskrivelse av grunnforhold og hvordan Tåsentunnelen er bygget. I tillegg gis det en overordnet vurdering av metode for masseuttak og fundamentering som skal ivareta sikkerheten til tunnelen.

Stolt Utvikling AS eies av Roar Henden og Petter Rønes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.