Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Styret i borettslaget mener reguleringen gir beboerne en følelse av at boligene kun er midlertidige.

Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Refstadhagen borettslag ble ferdigstilt med 42 boenheter i 2009, men er nå avsatt som reserveareal for Aker sykehus.

Tore Årdal

tirsdag 15. mai 2018 4:00 (Oppdatert 15. mai 2018 8:59)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Aker sykehusområde skal utvikles med ny Storbylegevakt og et lokalsykehus for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. I fjor bestilte Helse Sør-Øst, gjennom Rambøll Norge, oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for området.

Styret i Refstadhagen borettslag protesterer nå mot at borettslagets tomt «skal reguleres som reserveareal for Aker sykehus når det ikke foreligger konkrete behov eller planer for utbygging her».

– Denne typen regulering gir beboerne en følelse av at boligen kun er en midlertidig løsning. Dette kan begrense viljen til å vedlikeholde boligene, og fører i så fall til at bygningsmassen forfaller, skriver styret i en e-post til PBE.

Styret synes det er uakseptabelt at 42 boenheter skal påføres denne ulempen, og mener det blir ekstra uforståelig når disse 42 boenhetene står på en tomt på 5.884 kvadratmeter.

– Det gir én boenhet per 140 kvadratmeter tomt, noe som er langt tettere bebyggelse enn det som er vanlig i et område dominert av eneboliger, heter det i e-posten.

PBE har også mottatt en e-post fra partner og eiendomsmegler MNEF Anders Sveen i Schala & Partners Grünerløkka i forbindelse med et oppdrag om å selge en leilighet i det nevnte borettslaget. Sveen mener planene kan oppfattes som noe uklart og skremmende for både nåværende beboere samt fremtidige kjøpere/eiere.

– Er det mulig å få en formulering/forklaring som fremstår noe mindre avskrekkende, og kanskje forklare hele situasjonen slik at både beboere i Refstadhagen borettslag og fremtidige kjøpere får en bedre forståelse på hvorfor dette akkurat nå er innlemmet i det foreslåtte planprogrammet? spør han i e-posten.

I svaret til Schala & Partners skriver etaten at det i planarbeidet for lokalsykehus og Storbylegevakt på Aker må undersøkes hvor mye areal som kreves for sykehusutbyggingen, samt hvor høy utnyttelse området tåler og hvilke konsekvenser en slik utnyttelse kan ha.

– Sykehusbygging er et viktig samfunnsbehov, og vi har vektlagt at planarbeidet må ha en svært lang tidshorisont og vurdere muligheter for etappevis utbygging og fremtidige utvidelser av sykehusfunksjoner på området. Forslagsstiller har til nå ikke presentert noen planer om endringer av bebyggelsen i Refstadhagen borettslag, skriver PBE.

Etaten viser til at det er vanlig praksis å heller varsle noe større planområde enn for lite ved oppstart av planarbeid. Når Refstadhagen borettslag ligger innenfor denne avgrensningen, betyr ikke det nødvendigvis at det vil inngå i fremtidig planforslag, eller at det vil bli foreslått formålsendringer hvis det inngår i et reguleringsforslag. Ifølge PBE sikrer foreslått avgrensning av planområdet derimot en helhetlig planlegging av området, samtidig som konsekvenser for både nåværende og fremtidig bebyggelse belyses.

– Når forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning er fremmet for Plan- og bygningsetaten, vil det bli lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Allmennheten, berørte parter og naboer vil da få mulighet til å belyse og kommentere ulike forhold ved planforslaget, før det eventuelt vedtas på et senere tidspunkt, skriver PBE.

 

One thought on “Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.