Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Styret i borettslaget mener reguleringen gir beboerne en følelse av at boligene kun er midlertidige.

Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Refstadhagen borettslag ble ferdigstilt med 42 boenheter i 2009, men er nå avsatt som reserveareal for Aker sykehus.

Tore Årdal

tirsdag 15. mai 2018 4:00 (Oppdatert 15. mai 2018 8:59)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Aker sykehusområde skal utvikles med ny Storbylegevakt og et lokalsykehus for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. I fjor bestilte Helse Sør-Øst, gjennom Rambøll Norge, oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for området.

Styret i Refstadhagen borettslag protesterer nå mot at borettslagets tomt «skal reguleres som reserveareal for Aker sykehus når det ikke foreligger konkrete behov eller planer for utbygging her».

– Denne typen regulering gir beboerne en følelse av at boligen kun er en midlertidig løsning. Dette kan begrense viljen til å vedlikeholde boligene, og fører i så fall til at bygningsmassen forfaller, skriver styret i en e-post til PBE.

Styret synes det er uakseptabelt at 42 boenheter skal påføres denne ulempen, og mener det blir ekstra uforståelig når disse 42 boenhetene står på en tomt på 5.884 kvadratmeter.

– Det gir én boenhet per 140 kvadratmeter tomt, noe som er langt tettere bebyggelse enn det som er vanlig i et område dominert av eneboliger, heter det i e-posten.

PBE har også mottatt en e-post fra partner og eiendomsmegler MNEF Anders Sveen i Schala & Partners Grünerløkka i forbindelse med et oppdrag om å selge en leilighet i det nevnte borettslaget. Sveen mener planene kan oppfattes som noe uklart og skremmende for både nåværende beboere samt fremtidige kjøpere/eiere.

– Er det mulig å få en formulering/forklaring som fremstår noe mindre avskrekkende, og kanskje forklare hele situasjonen slik at både beboere i Refstadhagen borettslag og fremtidige kjøpere får en bedre forståelse på hvorfor dette akkurat nå er innlemmet i det foreslåtte planprogrammet? spør han i e-posten.

I svaret til Schala & Partners skriver etaten at det i planarbeidet for lokalsykehus og Storbylegevakt på Aker må undersøkes hvor mye areal som kreves for sykehusutbyggingen, samt hvor høy utnyttelse området tåler og hvilke konsekvenser en slik utnyttelse kan ha.

– Sykehusbygging er et viktig samfunnsbehov, og vi har vektlagt at planarbeidet må ha en svært lang tidshorisont og vurdere muligheter for etappevis utbygging og fremtidige utvidelser av sykehusfunksjoner på området. Forslagsstiller har til nå ikke presentert noen planer om endringer av bebyggelsen i Refstadhagen borettslag, skriver PBE.

Etaten viser til at det er vanlig praksis å heller varsle noe større planområde enn for lite ved oppstart av planarbeid. Når Refstadhagen borettslag ligger innenfor denne avgrensningen, betyr ikke det nødvendigvis at det vil inngå i fremtidig planforslag, eller at det vil bli foreslått formålsendringer hvis det inngår i et reguleringsforslag. Ifølge PBE sikrer foreslått avgrensning av planområdet derimot en helhetlig planlegging av området, samtidig som konsekvenser for både nåværende og fremtidig bebyggelse belyses.

– Når forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning er fremmet for Plan- og bygningsetaten, vil det bli lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Allmennheten, berørte parter og naboer vil da få mulighet til å belyse og kommentere ulike forhold ved planforslaget, før det eventuelt vedtas på et senere tidspunkt, skriver PBE.

 

Kommentar til “Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Kjøpte verdiløs eiendom, men fikk ikke heve kjøpet

Nyheter / fredag 17. august 2018

Vil bygge 90 boliger ved knutepunkt

Nyheter / fredag 17. august 2018

Vil ha 42 mill. for næringsbygg (+)

Pluss / fredag 17. august 2018

Dropper hotell – går for boligprosjekt (+)

Pluss / fredag 17. august 2018

Utvikler storhotell

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Bønder i byen

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Innovasjonsmiljø i verdensklasse

Nyheter / fredag 17. august 2018

I høst åpner Epicenter i Oslo, i Pilestredet 33.

Dette blir Trondheims største hotell

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Scandic Hotels åpner det som vil bli det største konferansehotellet utenom Oslo-området.

Åpent Bakeri åpner på Tjuvholmen   

Nyheter / onsdag 15. august 2018

Selvaag Eiendom har signert leiekontrakt med Åpent Bakeri, som åpner i løpet av vinteren i Tjuvholmen allé 15.

Hotellfølelsens inntog

Nyheter / tirsdag 14. august 2018

Enten det er på kontoret, hos en klinikk eller serviceleverandør stiller vi stadig høyere forventinger til interiøret.

Fleksibel arbeidsdag

Nyheter / mandag 13. august 2018

Bør vi jobbe hjemme eller på kontoret?

Frihet under ansvar

Nyheter / søndag 12. august 2018

Vi lever i en verden der endringer skjer vanvittig raskt, og bedrifter er helt avhengig av å fornye seg for å overleve. For at et selskap skal lykkes med dette, må de ha evne til å legge til rette for kreative prosesser, som vil si å skape nye og nyttige resultater.