Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Styret i borettslaget mener reguleringen gir beboerne en følelse av at boligene kun er midlertidige.

Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Refstadhagen borettslag ble ferdigstilt med 42 boenheter i 2009, men er nå avsatt som reserveareal for Aker sykehus.

Tore Årdal

tirsdag 15. mai 2018 4:00 (Oppdatert 15. mai 2018 8:59)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Aker sykehusområde skal utvikles med ny Storbylegevakt og et lokalsykehus for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. I fjor bestilte Helse Sør-Øst, gjennom Rambøll Norge, oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for området.

Styret i Refstadhagen borettslag protesterer nå mot at borettslagets tomt «skal reguleres som reserveareal for Aker sykehus når det ikke foreligger konkrete behov eller planer for utbygging her».

– Denne typen regulering gir beboerne en følelse av at boligen kun er en midlertidig løsning. Dette kan begrense viljen til å vedlikeholde boligene, og fører i så fall til at bygningsmassen forfaller, skriver styret i en e-post til PBE.

Styret synes det er uakseptabelt at 42 boenheter skal påføres denne ulempen, og mener det blir ekstra uforståelig når disse 42 boenhetene står på en tomt på 5.884 kvadratmeter.

– Det gir én boenhet per 140 kvadratmeter tomt, noe som er langt tettere bebyggelse enn det som er vanlig i et område dominert av eneboliger, heter det i e-posten.

PBE har også mottatt en e-post fra partner og eiendomsmegler MNEF Anders Sveen i Schala & Partners Grünerløkka i forbindelse med et oppdrag om å selge en leilighet i det nevnte borettslaget. Sveen mener planene kan oppfattes som noe uklart og skremmende for både nåværende beboere samt fremtidige kjøpere/eiere.

– Er det mulig å få en formulering/forklaring som fremstår noe mindre avskrekkende, og kanskje forklare hele situasjonen slik at både beboere i Refstadhagen borettslag og fremtidige kjøpere får en bedre forståelse på hvorfor dette akkurat nå er innlemmet i det foreslåtte planprogrammet? spør han i e-posten.

I svaret til Schala & Partners skriver etaten at det i planarbeidet for lokalsykehus og Storbylegevakt på Aker må undersøkes hvor mye areal som kreves for sykehusutbyggingen, samt hvor høy utnyttelse området tåler og hvilke konsekvenser en slik utnyttelse kan ha.

– Sykehusbygging er et viktig samfunnsbehov, og vi har vektlagt at planarbeidet må ha en svært lang tidshorisont og vurdere muligheter for etappevis utbygging og fremtidige utvidelser av sykehusfunksjoner på området. Forslagsstiller har til nå ikke presentert noen planer om endringer av bebyggelsen i Refstadhagen borettslag, skriver PBE.

Etaten viser til at det er vanlig praksis å heller varsle noe større planområde enn for lite ved oppstart av planarbeid. Når Refstadhagen borettslag ligger innenfor denne avgrensningen, betyr ikke det nødvendigvis at det vil inngå i fremtidig planforslag, eller at det vil bli foreslått formålsendringer hvis det inngår i et reguleringsforslag. Ifølge PBE sikrer foreslått avgrensning av planområdet derimot en helhetlig planlegging av området, samtidig som konsekvenser for både nåværende og fremtidig bebyggelse belyses.

– Når forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning er fremmet for Plan- og bygningsetaten, vil det bli lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Allmennheten, berørte parter og naboer vil da få mulighet til å belyse og kommentere ulike forhold ved planforslaget, før det eventuelt vedtas på et senere tidspunkt, skriver PBE.

 

Kommentar til “Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Antyder bypark på Nylandsbrua

Utvikling / tirsdag 23. oktober 2018

Vika-syndikat fikk med Centennial på kjøp

Transaksjoner / tirsdag 23. oktober 2018

Mistet retten til eiendom verdt 40 millioner

Juss / tirsdag 23. oktober 2018

Her kan det komme 30.000 kvm bolig (+)

Transaksjoner, Pluss / tirsdag 23. oktober 2018

Kronikk: Mens vi venter på Filipstad, endres verden

Kronikk / tirsdag 23. oktober 2018

Stadig flere grønne lån (+)

Aktuelt, Pluss / tirsdag 23. oktober 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Vil bygge boliger ved skytebaneVil bygge boliger ved skytebane 22. oktober 2018
Feil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrtFeil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrt 18. oktober 2018
Solgt for 1,2 milliarderSolgt for 1,2 milliarder 18. oktober 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Bergen kommune selger to næringstomter

Nyheter / tirsdag 23. oktober 2018

Tomtene er beliggende i Espehaugen Næringspark, og har en prisantydning på henholdsvis 13,5 og 11 millioner kroner.

Stor utbygging av eksklusive boliger i Fana

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Utbyggeren av Slåtten terrasse mener dette er «blant boligprosjektet i Bergen med noen av de fineste kvalitetene». Men det er ikke det eneste prosjektet i høy prisklasse som er lansert i Fana.

Universitetet selger to leiegårder

Nyheter / torsdag 18. oktober 2018

Lokalene er blitt bruk til kontor og undervisning, men Eiendomsmegler Vest har også interessenter som vil gjøre om til boliger.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

En av verdens beste arbeidsplasser

Nyheter / tirsdag 23. oktober 2018

DHL er rangert som den sjette beste arbeidsplassen i verden i 2018.

Et fremragende eksempel på byreparasjon

Nyheter / tirsdag 23. oktober 2018

Kulturhuset 2.0 i Youngs gate 6 vant Oslo bys arkitekturpris 2018.

Ny møteplass

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Bonum åpner nytt næringskonsept i Henrik Ibsensgate.