Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Partner Gøran Mjelde Aarvik og fast advokat Thorbjørn Lotsberg i Wikborg Rein.

Ukens tips – Due diligence-forbehold

Dersom kjøper ønsker å gjøre en due diligence av eiendom og selskap før en transaksjon gjennomføres, er det viktig at kjøper tar forbehold om dette overfor selger.

Gøran Mjelde Aarvik og Thorbjørn Lotsberg

mandag 16. april 2018 4:00 (Oppdatert 15. april 2018 23:43)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Når kjøper inngir bud vil han som regel ikke ha tilstrekkelig informasjon om eiendommen eller selskapet til å foreta en vurdering av hvilke risiki han vil påta seg gjennom transaksjonen. Det er derfor viktig at kjøper foretar nærmere undersøkelser av eiendom og selskap før han forplikter seg til å gjennomføre transaksjonen. Slike due diligence-undersøkelser vil gjerne være ressurskrevende, og en kjøper vil derfor normalt ikke foreta dem før selger har forpliktet seg til å selge objektet til kjøper, eventuelt forpliktet seg til å gjennomføre eksklusive forhandlinger med kjøper.

Det er ingen formkrav for utformingen av et due diligence-forbehold, men for at kjøper skal oppnå tilstrekkelig beskyttelse, bør forbehold inntas klart og entydig i et skriftlig tilbud, «term sheet» eller lignende.

Dersom kjøper inntar en helt generell erklæring i tilbudet om at «kjøper tar forbehold om å gjennomføre due diligence», kan dette føre til uklarheter, blant annet med hensyn til hvilke funn en kjøper skal kunne påberope seg, hvordan eventuelle funn skal håndteres i en kjøpekontrakt og om kjøper eventuelt blir forpliktet dersom selgeren gir garantier eller lignende knyttet til de aktuelle funn. I alminnelighet vil kjøper være nærmest til å bære risikoen for slik uklarhet.

Det er både i selgers og kjøpers interesse at forbeholdet utformes mest mulig presist, slik at rekkevidden og omfanget kommer klart frem. For å redusere kjøpers risiko, bør forbeholdet være knyttet opp mot kjøpers egen vurdering av risiko – at due diligence-gjennomgangen skal ha et for kjøper tilfredsstillende resultat. Det er også viktig å presisere at dersom transaksjonen bortfaller som følge av due diligence-gjennomgangen, skal kjøper ha rett til å trekke seg fra transaksjonen uten at kjøper er forpliktet til å dekke selgers kostnader.

En budaksept eller et term sheet gir uttrykk for hva partene tar sikte på å gjennomføre gitt de forutsetninger partene hadde på dette tidspunkt, og et due diligence-forbehold vil derfor ofte bygges ut med at selgeren skal ha rett til å trekke seg dersom kjøper gjør gjeldende krav som prisavslag eller strengere garantier som følge av funn i due diligence. Fremsetter kjøperen slike krav, vil kravene nettopp innebære at selgerens forutsetninger om risiko i transaksjonen endres (lavere kjøpesum eller utvidet garantiansvar), og denne endringen i selgers forutsetninger kan være tilstrekkelig til at selgeren likevel ikke ønsker å selge.

Et due diligence-forbehold bør videre utformes slik at forbeholdet gjelder frem til det eksplisitt løftes av kjøper. Alternativt kan det formuleres slik at partenes forpliktelser overfor hverandre faller bort dersom kjøper ikke løfter forbeholdet innen en gitt frist.


Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Om forfatterne:

Gøran Mjelde Aarvik er partner i Wikborg Rein og medlem av firmaets Næringseiendomsteam.

Thorbjørn Lotsberg er fast advokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam.

Foto Erik Burås/Studio B13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Kamp om handelssjokket

Aktuelt / mandag 10. desember 2018

Skal kjøpe eiendom for milliarder (+)

Transaksjoner, Pluss / mandag 10. desember 2018

OPF solgte til Malling-fond

Transaksjoner / mandag 10. desember 2018

Vil bygge boliger på Rema 1000-tak på vestkanten (+)

Utvikling bolig, Pluss / mandag 10. desember 2018

Ny regulering av kortidsutleie og ervervsbegrensing for boliger

Juss / mandag 10. desember 2018

Ukens Tips: Fremleieavtaler

Juss / mandag 10. desember 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Skal oppføre bygg på 8.000 kvm

Nyheter / fredag 7. desember 2018

Buebygget til Bara Eiendom skal danne det nordvestlige hjørnet i den store planen for Kronstadparken.

Utvider Midtunbygget med 3.500 kvm

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Etterspørselen etter lager med 25 meter takhøyde er liten, derfor vil Bergens Næringsbygg AS gjøre om høylageret i Midtunbygget til 3 etasjer.

Her kan det komme 30 rekkehus

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Kronheim Invest AS ønsker å bygge rekkehus nord på Sandsli.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Få nye storprosjekter i CBD

Nyheter / torsdag 6. desember 2018

Med unntak av gigantprosjektet VIA i Vika, er det ikke mange virkelig store utviklingsprosjekter i Oslos CBD-område.

Kontoret – den nye moteindustrien

Nyheter / onsdag 5. desember 2018

Er arbeidsplassen på vei til å bli som moteindustrien, med stadig flere trender og mottrender?

Bergans valgte seg Asker

Nyheter / tirsdag 4. desember 2018

Om et halv år starter totalrenoveringen av det 5600 kvadratmeter store kontorbygget i Hagaløkkveien i Asker. Bygget skal bli Bergans’ nye hovedkontor.