Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Partner Gøran Mjelde Aarvik og fast advokat Thorbjørn Lotsberg i Wikborg Rein.

Ukens tips – Due diligence-forbehold

Dersom kjøper ønsker å gjøre en due diligence av eiendom og selskap før en transaksjon gjennomføres, er det viktig at kjøper tar forbehold om dette overfor selger.

Gøran Mjelde Aarvik og Thorbjørn Lotsberg

mandag 16. april 2018 4:00 (Oppdatert 15. april 2018 23:43)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Når kjøper inngir bud vil han som regel ikke ha tilstrekkelig informasjon om eiendommen eller selskapet til å foreta en vurdering av hvilke risiki han vil påta seg gjennom transaksjonen. Det er derfor viktig at kjøper foretar nærmere undersøkelser av eiendom og selskap før han forplikter seg til å gjennomføre transaksjonen. Slike due diligence-undersøkelser vil gjerne være ressurskrevende, og en kjøper vil derfor normalt ikke foreta dem før selger har forpliktet seg til å selge objektet til kjøper, eventuelt forpliktet seg til å gjennomføre eksklusive forhandlinger med kjøper.

Det er ingen formkrav for utformingen av et due diligence-forbehold, men for at kjøper skal oppnå tilstrekkelig beskyttelse, bør forbehold inntas klart og entydig i et skriftlig tilbud, «term sheet» eller lignende.

Dersom kjøper inntar en helt generell erklæring i tilbudet om at «kjøper tar forbehold om å gjennomføre due diligence», kan dette føre til uklarheter, blant annet med hensyn til hvilke funn en kjøper skal kunne påberope seg, hvordan eventuelle funn skal håndteres i en kjøpekontrakt og om kjøper eventuelt blir forpliktet dersom selgeren gir garantier eller lignende knyttet til de aktuelle funn. I alminnelighet vil kjøper være nærmest til å bære risikoen for slik uklarhet.

Det er både i selgers og kjøpers interesse at forbeholdet utformes mest mulig presist, slik at rekkevidden og omfanget kommer klart frem. For å redusere kjøpers risiko, bør forbeholdet være knyttet opp mot kjøpers egen vurdering av risiko – at due diligence-gjennomgangen skal ha et for kjøper tilfredsstillende resultat. Det er også viktig å presisere at dersom transaksjonen bortfaller som følge av due diligence-gjennomgangen, skal kjøper ha rett til å trekke seg fra transaksjonen uten at kjøper er forpliktet til å dekke selgers kostnader.

En budaksept eller et term sheet gir uttrykk for hva partene tar sikte på å gjennomføre gitt de forutsetninger partene hadde på dette tidspunkt, og et due diligence-forbehold vil derfor ofte bygges ut med at selgeren skal ha rett til å trekke seg dersom kjøper gjør gjeldende krav som prisavslag eller strengere garantier som følge av funn i due diligence. Fremsetter kjøperen slike krav, vil kravene nettopp innebære at selgerens forutsetninger om risiko i transaksjonen endres (lavere kjøpesum eller utvidet garantiansvar), og denne endringen i selgers forutsetninger kan være tilstrekkelig til at selgeren likevel ikke ønsker å selge.

Et due diligence-forbehold bør videre utformes slik at forbeholdet gjelder frem til det eksplisitt løftes av kjøper. Alternativt kan det formuleres slik at partenes forpliktelser overfor hverandre faller bort dersom kjøper ikke løfter forbeholdet innen en gitt frist.


Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Om forfatterne:

Gøran Mjelde Aarvik er partner i Wikborg Rein og medlem av firmaets Næringseiendomsteam.

Thorbjørn Lotsberg er fast advokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam.

Foto Erik Burås/Studio B13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Varsler massiv butikkdød

Nyheter / fredag 21. september 2018

– Rentehoppet får liten betydning

Nyheter / fredag 21. september 2018

Varsler erstatningskrav på 150-500 millioner (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Oslo Finans-syndikat med eiendomskjøp

Nyheter / fredag 21. september 2018

Lanserer VIP-løsning for boligkjøpere

Nyheter / fredag 21. september 2018

Vil ha 50 millioner for kombibygg (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Ofrer gullkalven for de neste 150 åreneOfrer gullkalven for de neste 150 årene 19. september 2018
Varsler massiv butikkdødVarsler massiv butikkdød 21. september 2018
Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millionerKrevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millioner 18. september 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Skal rives og erstattes med tvillingtårn

Nyheter / fredag 21. september 2018

Fylkesutvalet går inn for å rive fylkeshuset og bygge to heilt nye tårn på tomten. Prislappen er på 941 millioner kroner.

«Verdens beste» bygg har fått ny eier

Nyheter / torsdag 20. september 2018

I 2003 ble bygget kåret til det beste bygget i verden. Nå har Telenor Eiendom solgt Telenorbygget i Birkelandsskiftet.

Skal renoveres for over en halv milliard kroner

Nyheter / onsdag 19. september 2018

Statsbygg har fått klarsignal av regjeringen til å rehabilitere Norges Handelshøyskole for over en halv milliard kroner.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Amfi Kanebogen nominert til Årets Kjøpesenter 2018

Nyheter / torsdag 20. september 2018

Olav Thon Gruppens kjøpesenter i Harstad er nominert til Årets Kjøpesenter-prisen av Nordic Council of Shopping Centers.

Dette bygget produserer og lagrer energi

Nyheter / onsdag 19. september 2018

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet.

New Norwegian Design

Nyheter / tirsdag 18. september 2018

THE THIEF og Noord har gått sammen om å presentere utstillingen «New Norwegian Design».