Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Roar R. Lillebergen og Lars Råmunddal er tilknyttet Føyen Torkildsens eiendomsgruppe.

– Gjennomføringsevne like viktig som pris

Landbruksdirektoratet tok i fjor til orde for å forby opsjonsavtaler knyttet til landbrukseiendom. – Det er imidlertid lite som tyder på at det vil bli en realitet. Opsjonsavtaler er populært som aldri før, sier Føyen Torkildsen-advokatene Lars Råmunddal og Roar R. Lillebergen.

Dag-Jørgen Saltnes

tirsdag 13. februar 2018 4:00 (Oppdatert 12. februar 2018 22:17)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

De er tilknyttet Føyen Torkildsens eiendomsgruppe, og jobber mye med denne type avtaler.

– Opsjonsavtaler er et nyttig verktøy for å sikre tilgang til eiendommer hvor utviklingspotensialet er uavklart, sier Råmunddal.

Advokatene forteller om flere tema som går igjen innenfor opsjonsavtaler.

– Foreldelse og andre problemstillinger knyttet til mulig bortfall av opsjonsavtaler er en gjenganger, sier Lillebergen.

– Et annet tema som går igjen er spørsmål knyttet til reforhandling av pris. Den siste tiden har vi holdt en rekke foredrag om eiendomsutvikling der deltakerne bekrefter at problemstillinger knyttet til reforhandling av kommersielle vilkår er høyst relevant. Også i løpende saker opplever vi ofte at reprising er et tema, sier Råmunddal.

Føyen Torkildsen-advokatene har inntrykk av at grunneiere i attraktive områder de seneste årene har opplevd en betydelig pågang av utbyggere som ønsker å inngå opsjonsavtaler

– Av og til er det nok også slik at utbyggere inngår opsjonsavtaler på for høye nivåer for å sikre tilgang til arealer. Vi har opplevd tilfeller der det kan spørres om det er lovet urealistiske høye priser for å sikre tilgang til arealer. Om arealene er bundet opp av en opsjonsavtale i lang tid, er ofte grunneier i en dårlig forhandlingsposisjon, sier Lillebergen.

Det er også mer vanlig at utbyggere bommer i sine kalkyler, typisk ved at det kommer krav fra det offentlige som vil bli kostbare å oppfylle.

– Er det noe til hinder for at partene reforhandler pris?

– Juridisk er det i utgangspunktet ingenting som hindrer en opsjonshaver i å kontakte opsjonsgiver med beskjed om at prisene må ned om opsjonen skal utøves, eller at opsjonsutøvelse vil skje på et senere tidspunkt om prisene opprettholdes. Litt påpasselig bør man likevel være her. Om man i et forsøk på reforhandling sier tydelig at opsjon ikke vil bli utøvd, kan man i noen situasjoner risikere at opsjonsavtalen må anses bortfalt, sier Råmunddal.

– Av og til er det åpenbart for begge parter at prisen må reforhandles for at utbygger skal oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i prosjektet. Da går ofte forhandlingene smidig for seg. Ikke sjelden opplever vi imidlertid at grunneiersiden føler seg lurt av utbyggere som har lovet gull og grønne skoger, for deretter å skulle reforhandle avtalevilkår.

I slike saker anbefaler advokatene at grunneier er oppmerksom på risikoen for reprising av arealene.

– Etter vårt syn bør grunneiere ofte gjøre egne vurderinger av økonomien i prosjektet for å se om opsjonsprisen er fornuftig fastsatt. Eksempelvis kan grunneier be om å få tilgang til utbyggers kalkyler for prosjektet for å gjøre egne vurderinger av om opsjonsprisen er reell, sier Råmunddal.

– Av og til gir vi etter gjennomgåelse av bakenforliggende materie, og da ofte i samråd med andre rådgivere, råd til våre klienter om ikke å akseptere tilbud fra interessenter som tilbyr den høyeste opsjonsprisen, sier Lillebergen.

Advokatene mener at når man inngår en langsiktig opsjonsavtale, er det ikke prisen alene som er sentral.

– Minst like viktig som prisen, er etter vår oppfatning gjennomføringsevne, sier advokatene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.