Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Det er skissert 98 leiligheter i prosjektet.

Byantikvaren skeptisk til kommunens boligprosjekt

Byantikvaren vil lansere et eget forslag hvis Eiendoms- og byfornyelsesetaten forutsetter riving av Konows gate 68.

Tore Årdal

mandag 12. februar 2018 4:00 (Oppdatert 12. februar 2018 0:23)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Estate Nyheter skrev nylig at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har bedt om oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et område i Konows gate. Der skisseres det et prosjekt med 98 leiligheter.

EBY eier Konows gate 76 og 78, og har i tillegg inngått avtale om reguleringssamarbeid med eierne (privatpersoner) av Konows gate 68 og 74. Totalt er planområdet på 5 mål, og i forslaget legges det opp til «høy tomteutnyttelse med 3 kompakte blokker i 4-7 etasjer og en inntrukket 5. etasje».

Nå møter imidlertid EBY motstand fra Byantikvaren, som både er skeptisk til riving av Konows gate 68 og til høydene som foreslås på ny bebyggelse.

– Dette vil sterkt endre opplevelsen av gateløpet opp langs Konows gate, hvor kommuneplanen angir «Bebyggelse og anlegg». Forholdet må illustreres godt i det videre planarbeidet, skriver Byantikvaren til PBE.

Byantikvaren anbefaler at Konows gate 68 bevares og istandsettes.

– Vi vil gjøre en nærmere vurdering av verneverdiene av denne bygningen og 30-tallsmiljøet rundt, og eventuelt føre bygningen(e) opp på gul liste. Byantikvaren vil i så fall stille et alternativt planforslag ved offentlig ettersyn, dersom forslagsstiller forutsetter riving i sitt forslag, heter det i brevet.

Bygningen i Konows gate 68 er fra 1932-34. Ifølge Byantikvaren framstår den som en interessant og særegen bygning med klare trekk av tidlig funksjonalisme, men samtidig tydelige innslag av nyklassisisme og nybarokk.

Arkitekt var Einar Nilsen, som hadde en lang karriere bak seg på dette tidspunktet. Han hadde blant annet tegnet klassiske leiegårder i Kristiania før krakket i 1899.

– Konstruksjonen og plasseringen i terrenget er også spesiell på dette tidspunktet. I 1949 ble underetasjene ombygget og tatt i bruk til industriformål, og presseavdelingen til Norske Industriartikler AS flyttet inn her. Bedriften var en særlig viktig møbel- og utstyrsprodusent etter stålrørsprinsippet, som blant annet leverte skolepulter til skoler over hele landet, i tillegg til kontor- og kjøkkenmøbler, skriver Byantikvaren.

 

One thought on “Byantikvaren skeptisk til kommunens boligprosjekt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.