Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Oddmund Håkenstad, senior advokat og Lasse Jensen, advokat/partner i Tenden Advokatfirma

Skattemessig underskudd til besvær i stort eiendomsprosjekt

Høyesterett har nettopp avsagt sin første dom om lovfestet gjennomskjæring av skattemessig fremførbart underskudd etter skatteloven § 14-90, en dom som gikk i disfavør av eiendomsselskapet Armada Eiendom AS.

Estate Media

torsdag 11. januar 2018 9:23 (Oppdatert 11. januar 2018 10:00)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Av Oddmund Håkenstad, senior advokat og Lasse Jensen, advokat/partner i Tenden Advokatfirma

Dommen setter sannsynligvis føringer for hvordan aksjonærer fremover blir kjøpt ut av alle typer selskaper, enten det er eiendomsprosjekter, ordinære transaksjoner eller ved oppkjøp av gründerselskaper. Dommen vil sannsynligvis også få betydning for enkelte fusjoner og fisjoner, hvor man etter å ha endret konsernstruktur kan utnytte konsernbidragsreglene i forhold til fremførbart underskudd.

Eiendomsprosjektet Waldemars Hage
Prosjektselskapet Armada Eiendom AS var et eiendomsselskap som var utbygger av boligprosjektet Waldemars Hage i Oslo, som bestod av 237 leiligheter. Boligprosjektet ble gjennomført med høy standard, men ga liten eller ingen fortjeneste til aksjonærene. Den siste av leilighetene ble solgt i 2006. Ved utgangen av 2006 hadde Armada Eiendom AS et netto skattemessig fremførbart underskudd på kr 35 mill (en skattefordel neddiskontert til en verdi på ca kr 8,5 mill).

Armada Eiendom AS var opprinnelig eid av 22 aksjonærer. Den nest største aksjonæren Asker Eiendom AS, som eide 16 prosent av aksjene i selskapet, kjøpte ut resterende aksjonærer i mai 2007 for kr 42 mill.

Asker Eiendom AS anførte at kjøpet av aksjene ikke var skattemotivert. Selskapet viste blant annet til at det er vanlig i prosjektselskaper at en av aksjonærene kjøper ut de andre når prosjektet er ferdigstilt og det gjenstår garantitid på solgte eiendommer. Det ble vist til at gjenstående oppfølging av garantiansvaret og gjennomføring av avviklingen av selskapet, medførte at Asker Eiendom AS fikk en reduksjon i kjøpesummen av de øvrige aksjonærene.

Asker Eiendom AS sitt motiv var å avslutte et medeierskap som de etter hvert opplevde som problematisk. Ved å overta et så anerkjent utbyggingsprosjekt ville Asker Eiendom AS videre oppnå goodwill, som blant annet hadde betydning overfor bankforbindelsen mv.

Vesentlig for Asker Eiendom AS var behovet for rask tilførsel av likviditet i forbindelse med konkrete planer om å erverve ny eiendom. På oppkjøpstidspunktet var den bokførte egenkapitalen i Armada Eiendom AS kr 52,7 mill, som besto av en bankkonto på kr 42,35 mill og et krav på et selskap på kr 10,35 mill.

Det var ellers ingen aktivitet eller planer om aktivitet i Armada Eiendom AS ved oppkjøpet.

Høyesteretts vurdering:
Innledningsvis må det bemerkes at saksforholdet i dommen ikke var at Asker Eiendom AS kjøpte et såkalt tomt underskuddsselskap.

Høyesterett bestred heller ikke at det i eiendomsprosjekter var uvanlig å kjøpe ut andre aksjonærer. De nøyde seg med å si at dette forholdet ikke var avgjørende.

Høyesterett la til grunn at det ikke er avgjørende hva skattyter har tenkt eller ment. Det skal legges en objektiv vurdering til grunn ved vurderingen av om transaksjonen er skattemotivert.

Retten drøftet argumentene til Asker Eiendom AS, men fant ikke tilstrekkelige grunnlag og sammenheng i fremlagte avtaler, partsforklaringer, vitneførsel mv til å underbygge et tilstrekkelig forretningsmessig motiv bak transaksjonen.

Retten konkluderte med at det var muligheten for å utnytte underskuddet som var det overveiende motivet for aksjekjøpet. Underskuddet ble nektet fremført.

Kunne noe ha vært gjort annerledes?
Det er alltid lett å være etterpåklok i en slik sak. Men, dersom man skal trekke noe lærdom fra dommen, kan særlig følgende nevnes:

  • Konklusjonen kunne ha blitt en annen dersom aksjesalget hadde vært gjort på et tidspunkt da det fremdeles var aktivitet og ansatte i selskapet.
  • Konklusjonen kunne også ha blitt en annen dersom det på oppkjøpstidspunktet forelå konkrete planer for å skape ny aktivitet og virksomhet i Armada Eiendom AS.

Det kan også stilles spørsmål ved om konklusjonen i et tenkt tilfellet hadde blitt en annen dersom det fremførbare underskuddet hadde blitt ført mot kommende overskudd i Armada Eiendom AS (ikke ved utnyttet konsernbidrag).

Det er viktig i forkant av et oppkjøp som dette å dokumentere alle forretningsmessige motiver for transaksjonen. Dette kan gjøres i form av styreprotokoller, avtaler og andre dokumenter i saken.

Ved innsendelse av skattemelding første året etter slike transaksjoner, er det viktig å legge ved et vedlegg til skattemeldingen som redegjør for transaksjonen og det forretningsmessige motivet som ligger bak.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Ragde kjøper i Finland

Nyheter / onsdag 25. april 2018

Vant Økern Portal-kontrakt

Nyheter / onsdag 25. april 2018

Nå blir det garanti ved avhendingssalg

Nyheter / onsdag 25. april 2018

OBOS og AF Gruppen inn i Spacemaker

Nyheter / tirsdag 24. april 2018

Peab satser 700 mill ved Carl Berner

Nyheter / onsdag 25. april 2018

850 mill. ikke nok – tar mva-kompensasjonen også (+)

Pluss / onsdag 25. april 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Kommunen tok tomt fra BøhlerKommunen tok tomt fra Bøhler 23. april 2018
Kjøper 1200 boliger under utvikling i NorgeKjøper 1200 boliger under utvikling i Norge 24. april 2018
NRP kjøper fra UNIONNRP kjøper fra UNION 19. april 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Høy aktivitet på Alna

Nyheter / onsdag 25. april 2018

Fem nye leiekontrakter i Tevlingveien 23.

Verdien av en kvadratmeter kontor

Nyheter / tirsdag 24. april 2018

Det har blitt færre ledige kvadratmeter kontor i Oslo, og verdien av en kvadratmeter har i snitt doblet seg siden 2009. Likevel finnes det mange områder hvor kontorer er billigere å leie nå enn for få år siden. Hvordan kan dette ha seg?

Brooklyns industrielle revolusjon

Nyheter / mandag 23. april 2018

New Lab er det nye hjemme for hardware startups i New York.

Skatteetaten til Holtermanns veg

Nyheter / torsdag 19. april 2018

Skatteetaten har signert en tiårig leiekontrakt med Entra.

Digitalisering skal forbedre gjesteopplevelsen

Nyheter / torsdag 19. april 2018

Ny innovasjon lar gjestene bestemme hvordan hotellrommet skal se ut.

Assemblin tilbake i Drammen

Nyheter / onsdag 18. april 2018

Nå har Assemblin samlet troppene og flyttet tilbake til Drammen.