Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Det foreslåtte prosjektet omfatter både rekkehus, terrassehus og punkthus.

Statlig boligprosjekt kan havne hos Riksantikvaren

Bane NOR Eiendom vil bygge 10.000 kvadratmeter bolig ved Kapellveien på Grefsen. Byantikvaren vurderer å sende saken over til Riksantikvaren for innsigelse.

Tore Årdal

onsdag 6. desember 2017 4:00 (Oppdatert 5. desember 2017 22:40)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Bane NOR Eiendom har A-lab bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et område på 13,3 mål på Grefsen i Oslo. Hensikten med prosjektet er å omregulere en mindre del av eiendommen fra friområde til et nytt, kvalitativt boligområde.

Da Estate Nyheter i oktober omtalte eiendommen etter at Bane NOR hadde vært i møte hos PBE, uttalte prosjektsjef Connie Nyhaven at selskapet håper å få til et boligprosjekt med en relativt høy utnyttelse.

I bestillingen av oppstartsmøte er dette konkretisert med et bruttoareal på 10.070 kvadratmeter. Dette inkluderer både rekkehus (1.540 kvm), terrassehus (2.189 kvm) og punkthus (6.340 kvm).

– Mulighetsstudiet viser en bebyggelsesstruktur tilpasset landskapet som gir ulike typologier som svarer til de lokale forutsetningene, samt til en overordnet målsetning om at området fremdeles skal fremstå som en landskapsvegg fra Akerselva. Tomten har en naturlig terrassering, og bebyggelse foreslås derfor etablert i skråningene slik at de flate partiene mellom bebyggelsen kan opparbeides som felles uteoppholdsarealer, skriver A-lab til PBE.

Skråningene for øvrig foreslås bevart/etablert med trær. Ifølge arkitektselskapet har dette størst effekt for ivaretakelse av landskapsveggen, samtidig som de flatere partiene kan tilby egnede arealer for uteopphold.

– Det skrånende terrenget, byggehøydene og den porøse strukturen sørger for at alle boligene får utsikt og gode solforhold. Det er tenkt opparbeidet et nytt utsiktspunkt ved adkomst til området fra Kapellveien. Eksisterende turstier langs jernbanen kobles på nye turstier gjennom området, slik at tilgjengeligheten for rekreasjon blir bedre i hele området, mener A-lab.

Byantikvaren viser imidlertid til at planområdet ligger i influensområdet til fabrikkbebyggelsen i Nydalen som er regulert til spesialområde bevaring/hensynssone – bevaring kulturmiljø, samt til Nydalsdammen som er oppført på gul liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Byantikvaren vurderer dessuten det grønne, bratte landskapsrommet rundt Nydalens Compagnie som viktig for opplevelsen av det historiske fabrikkmiljøet.

– Det er knyttet høy lokal og regional verneverdi til den historiske fabrikkbebyggelsen, fastslår Byantikvaren.

I et brev til PBE skriver Byantikvaren at omregulering fra friområde til byggeområde i det foreslåtte planområdet er i strid med kommunedelplan for Akerselva Miljøpark. Byantikvaren anbefaler at planforslaget avvises.

– Dersom man skulle gå videre med planen, vil Byantikvaren vurdere å oversende saken til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse, heter det i brevet til PBE.

Bane NOR Eiendom er et statlig foretak som -ifølge egen hjemmeside- forvalter en eiendomsportefølje med en anslått bruttoverdi på 45 milliarder kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Blir partnere i Selmer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Kjøper handelseiendommer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Byene våre er potensielle kraftverk

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Ringnes satser i Lofoten

Nyheter / fredag 8. desember 2017

– Vil bygge porten til Europa

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Eksplosiv vekst i obligasjonslån

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Slutter i EiendomssparSlutter i Eiendomsspar 5. desember 2017
Stordalen kjøper tre hotellerStordalen kjøper tre hoteller 7. desember 2017
Vil selge til private aktører på TøyenVil selge til private aktører på Tøyen 5. desember 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Smaken av Mexico til Tjuvholmen

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Freddy Fuego har signert leiekontrakt med Selvaag Eiendom og åpner restaurant på Tjuvholmen på nyåret.

Fra dings til intelligens

Nyheter / torsdag 7. desember 2017

– Fremtidens arbeidsprosesser vil kreve å se alle dingsene i en sammenheng og understøtte arbeidsprosessene og oppgavene som skal gjøres.

Brynseng stasjon skal fornyes

Nyheter / onsdag 6. desember 2017

I 2020 vil Sporveien starte anleggsarbeidet for oppgradering av Brynseng T-banestasjon og sporene mellom Etterstad og Hellerud.

KPMG til Forus

Nyheter / tirsdag 5. desember 2017

2020park har fått inn KPMG som leietaker i Forusparken 2. KPMG flytter fra Nordeas eiendom i Stavanger sentrum.

Nytt hovedkontor og lagerbygg

Nyheter / mandag 4. desember 2017

Nylig signerte Anthon B. Nilsen Eiendom AS leiekontrakt på nytt moderne hovedkontor og lagerbygg med Berggård Amundsen & Co. AS.

Flytter til Badehusgaten

Nyheter / fredag 1. desember 2017

Flere leietakere har flyttet til Norwegian Propertys kontorbygg i Badehusgata. Nå er kontorbygget, som nesten sto tomt etter at Aker Solutions flyttet ut, snart ferdig utleid.