Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Det foreslåtte prosjektet omfatter både rekkehus, terrassehus og punkthus.

Statlig boligprosjekt kan havne hos Riksantikvaren

Bane NOR Eiendom vil bygge 10.000 kvadratmeter bolig ved Kapellveien på Grefsen. Byantikvaren vurderer å sende saken over til Riksantikvaren for innsigelse.

Tore Årdal

onsdag 6. desember 2017 4:00 (Oppdatert 5. desember 2017 22:40)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Bane NOR Eiendom har A-lab bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et område på 13,3 mål på Grefsen i Oslo. Hensikten med prosjektet er å omregulere en mindre del av eiendommen fra friområde til et nytt, kvalitativt boligområde.

Da Estate Nyheter i oktober omtalte eiendommen etter at Bane NOR hadde vært i møte hos PBE, uttalte prosjektsjef Connie Nyhaven at selskapet håper å få til et boligprosjekt med en relativt høy utnyttelse.

I bestillingen av oppstartsmøte er dette konkretisert med et bruttoareal på 10.070 kvadratmeter. Dette inkluderer både rekkehus (1.540 kvm), terrassehus (2.189 kvm) og punkthus (6.340 kvm).

– Mulighetsstudiet viser en bebyggelsesstruktur tilpasset landskapet som gir ulike typologier som svarer til de lokale forutsetningene, samt til en overordnet målsetning om at området fremdeles skal fremstå som en landskapsvegg fra Akerselva. Tomten har en naturlig terrassering, og bebyggelse foreslås derfor etablert i skråningene slik at de flate partiene mellom bebyggelsen kan opparbeides som felles uteoppholdsarealer, skriver A-lab til PBE.

Skråningene for øvrig foreslås bevart/etablert med trær. Ifølge arkitektselskapet har dette størst effekt for ivaretakelse av landskapsveggen, samtidig som de flatere partiene kan tilby egnede arealer for uteopphold.

– Det skrånende terrenget, byggehøydene og den porøse strukturen sørger for at alle boligene får utsikt og gode solforhold. Det er tenkt opparbeidet et nytt utsiktspunkt ved adkomst til området fra Kapellveien. Eksisterende turstier langs jernbanen kobles på nye turstier gjennom området, slik at tilgjengeligheten for rekreasjon blir bedre i hele området, mener A-lab.

Byantikvaren viser imidlertid til at planområdet ligger i influensområdet til fabrikkbebyggelsen i Nydalen som er regulert til spesialområde bevaring/hensynssone – bevaring kulturmiljø, samt til Nydalsdammen som er oppført på gul liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Byantikvaren vurderer dessuten det grønne, bratte landskapsrommet rundt Nydalens Compagnie som viktig for opplevelsen av det historiske fabrikkmiljøet.

– Det er knyttet høy lokal og regional verneverdi til den historiske fabrikkbebyggelsen, fastslår Byantikvaren.

I et brev til PBE skriver Byantikvaren at omregulering fra friområde til byggeområde i det foreslåtte planområdet er i strid med kommunedelplan for Akerselva Miljøpark. Byantikvaren anbefaler at planforslaget avvises.

– Dersom man skulle gå videre med planen, vil Byantikvaren vurdere å oversende saken til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse, heter det i brevet til PBE.

Bane NOR Eiendom er et statlig foretak som -ifølge egen hjemmeside- forvalter en eiendomsportefølje med en anslått bruttoverdi på 45 milliarder kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.