Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Det foreslåtte prosjektet omfatter både rekkehus, terrassehus og punkthus.

Statlig boligprosjekt kan havne hos Riksantikvaren

Bane NOR Eiendom vil bygge 10.000 kvadratmeter bolig ved Kapellveien på Grefsen. Byantikvaren vurderer å sende saken over til Riksantikvaren for innsigelse.

Tore Årdal

onsdag 6. desember 2017 4:00 (Oppdatert 5. desember 2017 22:40)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Bane NOR Eiendom har A-lab bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et område på 13,3 mål på Grefsen i Oslo. Hensikten med prosjektet er å omregulere en mindre del av eiendommen fra friområde til et nytt, kvalitativt boligområde.

Da Estate Nyheter i oktober omtalte eiendommen etter at Bane NOR hadde vært i møte hos PBE, uttalte prosjektsjef Connie Nyhaven at selskapet håper å få til et boligprosjekt med en relativt høy utnyttelse.

I bestillingen av oppstartsmøte er dette konkretisert med et bruttoareal på 10.070 kvadratmeter. Dette inkluderer både rekkehus (1.540 kvm), terrassehus (2.189 kvm) og punkthus (6.340 kvm).

– Mulighetsstudiet viser en bebyggelsesstruktur tilpasset landskapet som gir ulike typologier som svarer til de lokale forutsetningene, samt til en overordnet målsetning om at området fremdeles skal fremstå som en landskapsvegg fra Akerselva. Tomten har en naturlig terrassering, og bebyggelse foreslås derfor etablert i skråningene slik at de flate partiene mellom bebyggelsen kan opparbeides som felles uteoppholdsarealer, skriver A-lab til PBE.

Skråningene for øvrig foreslås bevart/etablert med trær. Ifølge arkitektselskapet har dette størst effekt for ivaretakelse av landskapsveggen, samtidig som de flatere partiene kan tilby egnede arealer for uteopphold.

– Det skrånende terrenget, byggehøydene og den porøse strukturen sørger for at alle boligene får utsikt og gode solforhold. Det er tenkt opparbeidet et nytt utsiktspunkt ved adkomst til området fra Kapellveien. Eksisterende turstier langs jernbanen kobles på nye turstier gjennom området, slik at tilgjengeligheten for rekreasjon blir bedre i hele området, mener A-lab.

Byantikvaren viser imidlertid til at planområdet ligger i influensområdet til fabrikkbebyggelsen i Nydalen som er regulert til spesialområde bevaring/hensynssone – bevaring kulturmiljø, samt til Nydalsdammen som er oppført på gul liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Byantikvaren vurderer dessuten det grønne, bratte landskapsrommet rundt Nydalens Compagnie som viktig for opplevelsen av det historiske fabrikkmiljøet.

– Det er knyttet høy lokal og regional verneverdi til den historiske fabrikkbebyggelsen, fastslår Byantikvaren.

I et brev til PBE skriver Byantikvaren at omregulering fra friområde til byggeområde i det foreslåtte planområdet er i strid med kommunedelplan for Akerselva Miljøpark. Byantikvaren anbefaler at planforslaget avvises.

– Dersom man skulle gå videre med planen, vil Byantikvaren vurdere å oversende saken til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse, heter det i brevet til PBE.

Bane NOR Eiendom er et statlig foretak som -ifølge egen hjemmeside- forvalter en eiendomsportefølje med en anslått bruttoverdi på 45 milliarder kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Møller vil skape et musikkunivers på Marienlyst

Utvikling / torsdag 13. desember 2018

Kjøpte verdiløs tomt og tapte i to instanser. Får nå medhold i Høyesterett om heving av kjøpet

Juss / torsdag 13. desember 2018

Snøporten har fått inn flere eiere og mer kapital

Utvikling / torsdag 13. desember 2018

Styrker miljøprofilen

Karriere / torsdag 13. desember 2018

Milliardtransaksjon i Oslo sentrum

Transaksjoner / torsdag 13. desember 2018

Opplysningsvesenets fond straffes for andres miljøsynder

Juss / torsdag 13. desember 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Milliardtransaksjon i Oslo sentrumMilliardtransaksjon i Oslo sentrum 13. desember 2018
Handelssjokk i AkershusHandelssjokk i Akershus 7. desember 2018
Om skjeggkre og verditap på boligerOm skjeggkre og verditap på boliger 7. desember 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Solgte to leiegårder

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Universitetets to leiegårder på Nygårdshøyden ble solgt samlet til en lokal aktør, som vil bygge om til leiligheter.

Bygger boliger for 272 mill.

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Byggmester Markhus er tildelt totalentreprisen for å bygge 146 leiligheter og en Rema-butikk i Knudsenkvartalet i Fyllingsdalen.

BOB satser på delingsøkonomi

Nyheter / tirsdag 11. desember 2018

Prosjektet i Åsane rommer blant annet 127 boenheter, to felles «hotellrom», ølbryggeri, forsamlingsrom og verksteder.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Kontorlokalet til for menneskene

Utleier har ordet / torsdag 13. desember 2018

Egil Svoren mener fremtidens kontor er eiendommer med høy servicegrad og et variert spisetilbud. Nærmest som et hotell med en resepsjon hvor du kan få løst dagligdagse behov og tjenester.

Gode kundeopplevelser selger

Nyheter / torsdag 13. desember 2018

Midt i julehandelen finnes det knapt et mer relevant tema enn kjøpesenterutvikling. Synet på hvordan sentrene bør utformes er i endring, og oppfatningene er mange.

Hva er en god arbeidsplass?

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Arkitekturpsykolog, Oddvar Skjæveland deler sitt syn på den gode arbeidsplassen.