Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Byutviklingskomiteen har behandlet saken om Lille Tøyen Sykehjem. Konklusjonen er at det skal bygges nytt på deler av tomten.

Vil selge til private aktører på Tøyen

Pia Farstad von Hall mener private aktører bør utvikle omsorgsboliger i den eldste delen av Lille Tøyen sykehjem.

Silje Rønne

tirsdag 5. desember 2017 4:00 (Oppdatert 4. desember 2017 23:07)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å erstatte Lille Tøyen sykehjem fra 1986 med et nytt sykehjem etter landsbymodell for 130 beboerplasser. Bebyggelsen plasseres rundt minst to indre lukkede gårdshager. Høyder skal ikke overstige omkringliggende bygg, og sykehjemsbygget fra 1920-tallet i vest reguleres til institusjon og barnehage.

Pia Farstad von Hall, Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomitéen i Oslo bystyre, mener det nye sykehjemmet blir et positivt tilskudd til bydelen og et viktig tilbud til eldre i Oslo med egen sansehage for demente. Det blir også tilbudt omsorgsboliger i det nye sykehjemmet.

– Det er bra, men byrådet tar ikke stilling til fremtidig bruk av det gamle bygget fra 1923 i saken, noe som er et problem. Det bør gjøres noe raskt for å stoppe forfallet. Bygget har en fantastisk beliggenhet og ligger nesten som et slott rett opp bakken fra Tøyen – rett bak Tøyenbadet – og skuer ut over hele byen, sier Farstad.

Fremtiden til det gamle sykehjemmet fra 1923 er usikkert. Bygger er vernet, men Arbeiderpartiet og MDG vet ikke hva de vil bruke bygget til, eller når det blir satt i stand. Farstad påpeker at slik bygget fremstår nå, er det i dårlig forfatning og det er behov for å gjøre noe raskt slik at bygget ikke blir umulig å ta i bruk senere.

Bør selge til private

Byrådet vet ikke hva de skal gjøre med bygget, men Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil selge bygget til private aktører som kan utvikle omsorg+ boliger i det gamle sykehjemmet.

– Vi ser også for oss at det gamle sykehjemmet kan romme noen studenthybler og at en mindre del kan benyttes til ungdomsklubb, noe som folk på Tøyen etterspør. Dette kan føre til mye spennende aktivitet. Det vil være en positiv sambruk med omsorg+ boliger og studentboliger og bli en arena der generasjoner kan møtes. Denne type sambruk er det gode erfaringer med fra Nederland, sier hun.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet mener at Lille Tøyen Sykehjem er et godt prosjekt.

– Det er et behov for nye sykehjemsplasser i Oslo. I denne saken er det en stor svakhet at det ikke tas stilling til bruken av det gamle sykehjemmet i felt B. Dette er en historisk bygning det er enighet om å ta vare på, sier Farstad, og legger til komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet mener dette bygget egner seg godt til omsorg+ boliger.

– En positiv fremtid for dette bygget vil være å selge det til en privat aktør som kan starte utvikling raskt. Det haster med å ta vare på bygget siden forfallet allerede har kommet langt.

Stopp forfallet

I saken foreslår Arbeiderpartiet og MDG bygget regulert til institusjon og barnehage, uten at det er tatt stilling til hvilket behov som foreligger i bydelen ifølge Farstad. Hvilken institusjon som skal bygges er det ikke tatt stilling til.

I saken står det: «Det tidligere sykehjemmet fra 1920-tallet inkl. hageanlegget i felt B sikres gjennom en bevaringssone. Siden det foreløpig er uklart hva bygningen skal brukes til i fremtiden, åpner planforslaget for hele spektret av institusjonelle formål. Bygningen tillates også brukt til barnehage.»

Videre sier Plan- og bygningsetaten: «Renovering av sykehjemsbygget fra 1923 er ikke sikret i bestemmelsene i form av rekkefølgekrav. Plan- og bygningsetaten har kunnet akseptere dette ettersom utviklingen av Lille Tøyen sykehjem er et pilotprosjekt. Plan- og bygningsetaten mener fortsatt at bygget fra 1923 bør renoveres og få nye funksjoner. Etablering av barnehage vil være godt egnet, eventuelt kombinert med andre formål, som for eksempel omsorgsboliger/bokollektiv for eldre, atelierer, øverom, eller andre formål som kan være et positivt tilskudd til sykehjemsfunksjonen. Etablering av barnehage er ikke sikret i bestemmelsen, men reguleringsplanen gir mulighet for dette.

For å sikre fremtiden til det gamle bygget fra 1923 vil Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet foreslå å regulere bygget til omsorgsboliger.

– Omsorgsboligene kan sikres ved å selge bygget til en privat aktør som kan utvikle omsorgsboliger og samordne dette med driften av det nye Lille Tøyen Sykehjem. Da sikrer vi at det gamle sykehjemmet blir rehabilitert og tatt vare på for fremtiden og vi får flere omsorgsboliger i Oslo, noe vi vet det er et behov for, sier og fortsetter: – Med byrådets forslag sikres ikke fremtiden til sykehjemmet og vi vet ikke når det blir satt i stand. Forfallet fortsetter og det blir stående som et problem i nabolaget.

Farstad påpeker at manglende planer for Lille Tøyen sykehjem fra 1923 føyer seg inn i et mønster.

– Byrådet har kjøpt Myntgata 2 i Kvadraturen uten å vite hva de vil bruke bygningsmassen til. Det er mye bedre private aktører får ta vare på disse byggene. Private har vist at de tar bedre vare på gamle historiske bygg, enn det kommunen selv klarer, avslutter hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Foreslår spektakulær bypark i Oslo sentrum

Nyheter / mandag 19. februar 2018

Vil bygge 22 småhus i kostbar eplehage (+)

Pluss / mandag 19. februar 2018

Profier inn i storprosjekt

Nyheter / fredag 16. februar 2018

Nordea kjøpte i sentrum (+)

Pluss / fredag 16. februar 2018

Ukens Tips: Styrets ansvar ved forskriftsmangler

Nyheter / mandag 19. februar 2018

Veidekke kjøper entreprenør

Nyheter / fredag 16. februar 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Fisketorget i  trøbbel - må søke på nyttFisketorget i trøbbel – må søke på nytt 14. februar 2018
Plan og bygg kutter i storprosjektPlan og bygg kutter i storprosjekt 16. februar 2018
Vil bygge en kompakt nærhetsby på FornebuVil bygge en kompakt nærhetsby på Fornebu 13. februar 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Stockholmsmessen viser vei

Blogg / fredag 16. februar 2018

Stockholmsmessen viser vei

I forrige uke gikk den toneangivende Stockholm Furniture & Light Fair av stabelen. Messen viser møbelnyheter for kontormarkedet, og de trendene vi registrerte der, får vi ganske sikkert se mer av i tiden som kommer.

The post Stockholmsmessen viser vei appeared first on NE.no.

Nok et advokatfirma til Via-bygget

Nyheter / torsdag 15. februar 2018

Fra før har Thommessen signert. Nå har nok et advokatfirma signert leieavtale i Via-bygget.

The post Nok et advokatfirma til Via-bygget appeared first on NE.no.

Er du en digital sinker?

Nyheter / torsdag 15. februar 2018

Ifølge Visma er halve bedrifts-Norge digitale sinker.

The post Er du en digital sinker? appeared first on NE.no.

God fart i Oslos kontorleiemarked

Nyheter / tirsdag 13. februar 2018

Leiemarkedet ved inngangen til 2018 preges av en knallsterk avslutning på 2017 med rekordhøye snittpriser på signerte leiekontrakter. Vi forventer derfor fortsatt god aktivitet i 1. kvartal 2018.

The post God fart i Oslos kontorleiemarked appeared first on NE.no.

New Urbanism

Blogg / tirsdag 13. februar 2018

Er kjøpesentrene på vei ut, til fordel for urban handel?

The post New Urbanism appeared first on NE.no.

En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier

Utleier har ordet / mandag 12. februar 2018

En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier

– Vårt håp er at vi for fremtiden i større grad, i samarbeid med leietakere, kan øke gjenbruken av eksisterende materialer i lokalene.

The post En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier appeared first on NE.no.