Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Dette alternativet skal gi et best mulig knutepunkt.

Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

Nå foreligger de to forslagene til hvordan Oslo S skal bli med den nye bussterminalen. Uansett valg, vil dette åpne for en storstilt transformasjon av hele området.

Tore Årdal

torsdag 16. november 2017 4:00 (Oppdatert 16. november 2017 5:41)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På oppdrag for Ruter har COWI og MAD Arkitekter utarbeidet to alternative illustrasjonsprosjekter for den nye bussterminalen på Oslo S, som er Norges viktigste kollektivknutepunkt.

I den overordnede prosjektbeskrivelsen påpeker COWI og MAD at dagens knutepunkt er preget av uklare henvendelser til byrommet rundt, samt til dels lange avstander og uoversiktlighet.

– Trafikkarealene til både tog, buss og trikk skaper barrierer, og hindrer byens romlige sammenheng. Servicearealer knyttet til knutepunktet skaper barrierer og baksider, mener de to selskapene.

Prosjektets hovedgrep er en sammenhengende sirkulasjons- og service-etasje over togplattformene; Stasjonstorget. Dette torget gir adkomst til togene og til den nye bussterminalen over.

Terminalbygget dekker størsteparten av plattformområdets vestre del – en utforming som er både konstruktivt og funksjonelt begrunnet.

– Bussterminalens terminalbygg blir en integrert, sentral og multifunksjonell del av knutepunktet. Stasjonstorget gir en robust ramme for å nå alle tre mål: En bedre bussterminal, et bedre knutepunkt og en sammenhengende levende by, heter det i beskrivelsen.

Hovedalternativ 1 er utviklet ut fra premisset om et prosjekt som er mest mulig uavhengig av togstasjonen. Målet er å redusere ulemper for togtrafikken knyttet til byggefasen, og opprettholde størst mulig fleksibilitet for fremtidige forandringer av togstasjonen.

Hovedalternativ 2 er på sin side utviklet ut fra premisset om å se prosjektet mest mulig i sammenheng med sannsynlige, nødvendige oppgraderinger av plattformområdet, for å sikre et best mulig knutepunkt. Tanken er at når begge prosjektene samordnes mest mulig, kan ulempene for de reisende i byggefasen reduseres til et minimum, og fordelene for de reisende og for byen etter byggingen blir størst.

COWI og MAD understreker at prosjektet ikke bare påvirker de eksisterende og fremtidige byrommene rundt prosjektet og knutepunktet, som Trelastgata og Nylandsveien. Det har også avgjørende betydning for å kunne oppnå byutviklingsmålene for byen rundt.

– Dette gjelder særlig for Schweigaards gate og områdene Vaterland/ Grønland. Flyttingen av bussterminalen vil fjerne den avgjørende barrieren mellom Schweigaards gate og Vaterland, og samtidig frigjøre store deler av byrommet i Schweigaards gate fra trafikalt bruk. Dette åpner for en storstilt transformasjon av hele området, skriver selskapene.

Dermed kan Schweigaards gate transformeres til en aktiv bygate, med utadvendte sentrumsfunksjoner langs gatens nordside, ved dagens Galleri Oslo.

– Det blir mulig å skape romlig sammenheng mot Vaterland, som for eksempel en forlengelse av Lakkegata som fotgjengeråre frem til Schweigaards gate. Flyttingen av Bussterminalen er en forutsetning for en gjenåpning av Akerselvas skjulte løp nordfra inntil- og eventuell utover- Schweigaards gate. Dette vil kreve at deler eller hele Galleri Oslo transformeres eller utvikles, skriver COWI og MAD.

Hovedalternativ 2 er mest mulig uavhengig av togstasjonen.

2 thoughts on “Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

  1. Dette ser ordentlig lekker ut. Men, hvorfor ikke lage en større konstruksjon over togenes utløp for bedre utnyttelse av tomtearealet?

  2. Dersom grunnforholdene kunne tillate selv den enkleste overbygning, så ville vel selv nordmenn iverksatt tiltak for å lage en torgløsning eller lignende over sporområdet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Blir partnere i Selmer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Kjøper handelseiendommer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Byene våre er potensielle kraftverk

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Ringnes satser i Lofoten

Nyheter / fredag 8. desember 2017

– Vil bygge porten til Europa

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Eksplosiv vekst i obligasjonslån

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Slutter i EiendomssparSlutter i Eiendomsspar 5. desember 2017
Stordalen kjøper tre hotellerStordalen kjøper tre hoteller 7. desember 2017
Vil selge til private aktører på TøyenVil selge til private aktører på Tøyen 5. desember 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Smaken av Mexico til Tjuvholmen

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Freddy Fuego har signert leiekontrakt med Selvaag Eiendom og åpner restaurant på Tjuvholmen på nyåret.

Fra dings til intelligens

Nyheter / torsdag 7. desember 2017

– Fremtidens arbeidsprosesser vil kreve å se alle dingsene i en sammenheng og understøtte arbeidsprosessene og oppgavene som skal gjøres.

Brynseng stasjon skal fornyes

Nyheter / onsdag 6. desember 2017

I 2020 vil Sporveien starte anleggsarbeidet for oppgradering av Brynseng T-banestasjon og sporene mellom Etterstad og Hellerud.

KPMG til Forus

Nyheter / tirsdag 5. desember 2017

2020park har fått inn KPMG som leietaker i Forusparken 2. KPMG flytter fra Nordeas eiendom i Stavanger sentrum.

Nytt hovedkontor og lagerbygg

Nyheter / mandag 4. desember 2017

Nylig signerte Anthon B. Nilsen Eiendom AS leiekontrakt på nytt moderne hovedkontor og lagerbygg med Berggård Amundsen & Co. AS.

Flytter til Badehusgaten

Nyheter / fredag 1. desember 2017

Flere leietakere har flyttet til Norwegian Propertys kontorbygg i Badehusgata. Nå er kontorbygget, som nesten sto tomt etter at Aker Solutions flyttet ut, snart ferdig utleid.