Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Dette alternativet skal gi et best mulig knutepunkt.

Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

Nå foreligger de to forslagene til hvordan Oslo S skal bli med den nye bussterminalen. Uansett valg, vil dette åpne for en storstilt transformasjon av hele området.

Tore Årdal

torsdag 16. november 2017 4:00 (Oppdatert 16. november 2017 5:41)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På oppdrag for Ruter har COWI og MAD Arkitekter utarbeidet to alternative illustrasjonsprosjekter for den nye bussterminalen på Oslo S, som er Norges viktigste kollektivknutepunkt.

I den overordnede prosjektbeskrivelsen påpeker COWI og MAD at dagens knutepunkt er preget av uklare henvendelser til byrommet rundt, samt til dels lange avstander og uoversiktlighet.

– Trafikkarealene til både tog, buss og trikk skaper barrierer, og hindrer byens romlige sammenheng. Servicearealer knyttet til knutepunktet skaper barrierer og baksider, mener de to selskapene.

Prosjektets hovedgrep er en sammenhengende sirkulasjons- og service-etasje over togplattformene; Stasjonstorget. Dette torget gir adkomst til togene og til den nye bussterminalen over.

Terminalbygget dekker størsteparten av plattformområdets vestre del – en utforming som er både konstruktivt og funksjonelt begrunnet.

– Bussterminalens terminalbygg blir en integrert, sentral og multifunksjonell del av knutepunktet. Stasjonstorget gir en robust ramme for å nå alle tre mål: En bedre bussterminal, et bedre knutepunkt og en sammenhengende levende by, heter det i beskrivelsen.

Hovedalternativ 1 er utviklet ut fra premisset om et prosjekt som er mest mulig uavhengig av togstasjonen. Målet er å redusere ulemper for togtrafikken knyttet til byggefasen, og opprettholde størst mulig fleksibilitet for fremtidige forandringer av togstasjonen.

Hovedalternativ 2 er på sin side utviklet ut fra premisset om å se prosjektet mest mulig i sammenheng med sannsynlige, nødvendige oppgraderinger av plattformområdet, for å sikre et best mulig knutepunkt. Tanken er at når begge prosjektene samordnes mest mulig, kan ulempene for de reisende i byggefasen reduseres til et minimum, og fordelene for de reisende og for byen etter byggingen blir størst.

COWI og MAD understreker at prosjektet ikke bare påvirker de eksisterende og fremtidige byrommene rundt prosjektet og knutepunktet, som Trelastgata og Nylandsveien. Det har også avgjørende betydning for å kunne oppnå byutviklingsmålene for byen rundt.

– Dette gjelder særlig for Schweigaards gate og områdene Vaterland/ Grønland. Flyttingen av bussterminalen vil fjerne den avgjørende barrieren mellom Schweigaards gate og Vaterland, og samtidig frigjøre store deler av byrommet i Schweigaards gate fra trafikalt bruk. Dette åpner for en storstilt transformasjon av hele området, skriver selskapene.

Dermed kan Schweigaards gate transformeres til en aktiv bygate, med utadvendte sentrumsfunksjoner langs gatens nordside, ved dagens Galleri Oslo.

– Det blir mulig å skape romlig sammenheng mot Vaterland, som for eksempel en forlengelse av Lakkegata som fotgjengeråre frem til Schweigaards gate. Flyttingen av Bussterminalen er en forutsetning for en gjenåpning av Akerselvas skjulte løp nordfra inntil- og eventuell utover- Schweigaards gate. Dette vil kreve at deler eller hele Galleri Oslo transformeres eller utvikles, skriver COWI og MAD.

Hovedalternativ 2 er mest mulig uavhengig av togstasjonen.

2 kommentarer til “Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

  1. Dette ser ordentlig lekker ut. Men, hvorfor ikke lage en større konstruksjon over togenes utløp for bedre utnyttelse av tomtearealet?

  2. Dersom grunnforholdene kunne tillate selv den enkleste overbygning, så ville vel selv nordmenn iverksatt tiltak for å lage en torgløsning eller lignende over sporområdet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Varsler massiv butikkdød

Nyheter / fredag 21. september 2018

– Rentehoppet får liten betydning

Nyheter / fredag 21. september 2018

Varsler erstatningskrav på 150-500 millioner (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Oslo Finans-syndikat med eiendomskjøp

Nyheter / fredag 21. september 2018

Lanserer VIP-løsning for boligkjøpere

Nyheter / fredag 21. september 2018

Vil ha 50 millioner for kombibygg (+)

Pluss / fredag 21. september 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Ofrer gullkalven for de neste 150 åreneOfrer gullkalven for de neste 150 årene 19. september 2018
Varsler massiv butikkdødVarsler massiv butikkdød 21. september 2018
Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millionerKrevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millioner 18. september 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Skal rives og erstattes med tvillingtårn

Nyheter / fredag 21. september 2018

Fylkesutvalet går inn for å rive fylkeshuset og bygge to heilt nye tårn på tomten. Prislappen er på 941 millioner kroner.

«Verdens beste» bygg har fått ny eier

Nyheter / torsdag 20. september 2018

I 2003 ble bygget kåret til det beste bygget i verden. Nå har Telenor Eiendom solgt Telenorbygget i Birkelandsskiftet.

Skal renoveres for over en halv milliard kroner

Nyheter / onsdag 19. september 2018

Statsbygg har fått klarsignal av regjeringen til å rehabilitere Norges Handelshøyskole for over en halv milliard kroner.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Amfi Kanebogen nominert til Årets Kjøpesenter 2018

Nyheter / torsdag 20. september 2018

Olav Thon Gruppens kjøpesenter i Harstad er nominert til Årets Kjøpesenter-prisen av Nordic Council of Shopping Centers.

Dette bygget produserer og lagrer energi

Nyheter / onsdag 19. september 2018

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet.

New Norwegian Design

Nyheter / tirsdag 18. september 2018

THE THIEF og Noord har gått sammen om å presentere utstillingen «New Norwegian Design».