Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Dette alternativet skal gi et best mulig knutepunkt.

Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

Nå foreligger de to forslagene til hvordan Oslo S skal bli med den nye bussterminalen. Uansett valg, vil dette åpne for en storstilt transformasjon av hele området.

Tore Årdal

torsdag 16. november 2017 4:00 (Oppdatert 16. november 2017 5:41)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På oppdrag for Ruter har COWI og MAD Arkitekter utarbeidet to alternative illustrasjonsprosjekter for den nye bussterminalen på Oslo S, som er Norges viktigste kollektivknutepunkt.

I den overordnede prosjektbeskrivelsen påpeker COWI og MAD at dagens knutepunkt er preget av uklare henvendelser til byrommet rundt, samt til dels lange avstander og uoversiktlighet.

– Trafikkarealene til både tog, buss og trikk skaper barrierer, og hindrer byens romlige sammenheng. Servicearealer knyttet til knutepunktet skaper barrierer og baksider, mener de to selskapene.

Prosjektets hovedgrep er en sammenhengende sirkulasjons- og service-etasje over togplattformene; Stasjonstorget. Dette torget gir adkomst til togene og til den nye bussterminalen over.

Terminalbygget dekker størsteparten av plattformområdets vestre del – en utforming som er både konstruktivt og funksjonelt begrunnet.

– Bussterminalens terminalbygg blir en integrert, sentral og multifunksjonell del av knutepunktet. Stasjonstorget gir en robust ramme for å nå alle tre mål: En bedre bussterminal, et bedre knutepunkt og en sammenhengende levende by, heter det i beskrivelsen.

Hovedalternativ 1 er utviklet ut fra premisset om et prosjekt som er mest mulig uavhengig av togstasjonen. Målet er å redusere ulemper for togtrafikken knyttet til byggefasen, og opprettholde størst mulig fleksibilitet for fremtidige forandringer av togstasjonen.

Hovedalternativ 2 er på sin side utviklet ut fra premisset om å se prosjektet mest mulig i sammenheng med sannsynlige, nødvendige oppgraderinger av plattformområdet, for å sikre et best mulig knutepunkt. Tanken er at når begge prosjektene samordnes mest mulig, kan ulempene for de reisende i byggefasen reduseres til et minimum, og fordelene for de reisende og for byen etter byggingen blir størst.

COWI og MAD understreker at prosjektet ikke bare påvirker de eksisterende og fremtidige byrommene rundt prosjektet og knutepunktet, som Trelastgata og Nylandsveien. Det har også avgjørende betydning for å kunne oppnå byutviklingsmålene for byen rundt.

– Dette gjelder særlig for Schweigaards gate og områdene Vaterland/ Grønland. Flyttingen av bussterminalen vil fjerne den avgjørende barrieren mellom Schweigaards gate og Vaterland, og samtidig frigjøre store deler av byrommet i Schweigaards gate fra trafikalt bruk. Dette åpner for en storstilt transformasjon av hele området, skriver selskapene.

Dermed kan Schweigaards gate transformeres til en aktiv bygate, med utadvendte sentrumsfunksjoner langs gatens nordside, ved dagens Galleri Oslo.

– Det blir mulig å skape romlig sammenheng mot Vaterland, som for eksempel en forlengelse av Lakkegata som fotgjengeråre frem til Schweigaards gate. Flyttingen av Bussterminalen er en forutsetning for en gjenåpning av Akerselvas skjulte løp nordfra inntil- og eventuell utover- Schweigaards gate. Dette vil kreve at deler eller hele Galleri Oslo transformeres eller utvikles, skriver COWI og MAD.

Hovedalternativ 2 er mest mulig uavhengig av togstasjonen.

2 kommentarer til “Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

  1. Dette ser ordentlig lekker ut. Men, hvorfor ikke lage en større konstruksjon over togenes utløp for bedre utnyttelse av tomtearealet?

  2. Dersom grunnforholdene kunne tillate selv den enkleste overbygning, så ville vel selv nordmenn iverksatt tiltak for å lage en torgløsning eller lignende over sporområdet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Møller vil skape et musikkunivers på Marienlyst

Utvikling / torsdag 13. desember 2018

Kjøpte verdiløs tomt og tapte i to instanser. Får nå medhold i Høyesterett om heving av kjøpet

Juss / torsdag 13. desember 2018

Snøporten har fått inn flere eiere og mer kapital

Utvikling / torsdag 13. desember 2018

Styrker miljøprofilen

Karriere / torsdag 13. desember 2018

Milliardtransaksjon i Oslo sentrum

Transaksjoner / torsdag 13. desember 2018

Opplysningsvesenets fond straffes for andres miljøsynder

Juss / torsdag 13. desember 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Milliardtransaksjon i Oslo sentrumMilliardtransaksjon i Oslo sentrum 13. desember 2018
Handelssjokk i AkershusHandelssjokk i Akershus 7. desember 2018
Om skjeggkre og verditap på boligerOm skjeggkre og verditap på boliger 7. desember 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Solgte to leiegårder

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Universitetets to leiegårder på Nygårdshøyden ble solgt samlet til en lokal aktør, som vil bygge om til leiligheter.

Bygger boliger for 272 mill.

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Byggmester Markhus er tildelt totalentreprisen for å bygge 146 leiligheter og en Rema-butikk i Knudsenkvartalet i Fyllingsdalen.

BOB satser på delingsøkonomi

Nyheter / tirsdag 11. desember 2018

Prosjektet i Åsane rommer blant annet 127 boenheter, to felles «hotellrom», ølbryggeri, forsamlingsrom og verksteder.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Kontorlokalet til for menneskene

Utleier har ordet / torsdag 13. desember 2018

Egil Svoren mener fremtidens kontor er eiendommer med høy servicegrad og et variert spisetilbud. Nærmest som et hotell med en resepsjon hvor du kan få løst dagligdagse behov og tjenester.

Gode kundeopplevelser selger

Nyheter / torsdag 13. desember 2018

Midt i julehandelen finnes det knapt et mer relevant tema enn kjøpesenterutvikling. Synet på hvordan sentrene bør utformes er i endring, og oppfatningene er mange.

Hva er en god arbeidsplass?

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Arkitekturpsykolog, Oddvar Skjæveland deler sitt syn på den gode arbeidsplassen.