Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Dette alternativet skal gi et best mulig knutepunkt.

Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

Nå foreligger de to forslagene til hvordan Oslo S skal bli med den nye bussterminalen. Uansett valg, vil dette åpne for en storstilt transformasjon av hele området.

Tore Årdal

torsdag 16. november 2017 4:00 (Oppdatert 16. november 2017 5:41)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På oppdrag for Ruter har COWI og MAD Arkitekter utarbeidet to alternative illustrasjonsprosjekter for den nye bussterminalen på Oslo S, som er Norges viktigste kollektivknutepunkt.

I den overordnede prosjektbeskrivelsen påpeker COWI og MAD at dagens knutepunkt er preget av uklare henvendelser til byrommet rundt, samt til dels lange avstander og uoversiktlighet.

– Trafikkarealene til både tog, buss og trikk skaper barrierer, og hindrer byens romlige sammenheng. Servicearealer knyttet til knutepunktet skaper barrierer og baksider, mener de to selskapene.

Prosjektets hovedgrep er en sammenhengende sirkulasjons- og service-etasje over togplattformene; Stasjonstorget. Dette torget gir adkomst til togene og til den nye bussterminalen over.

Terminalbygget dekker størsteparten av plattformområdets vestre del – en utforming som er både konstruktivt og funksjonelt begrunnet.

– Bussterminalens terminalbygg blir en integrert, sentral og multifunksjonell del av knutepunktet. Stasjonstorget gir en robust ramme for å nå alle tre mål: En bedre bussterminal, et bedre knutepunkt og en sammenhengende levende by, heter det i beskrivelsen.

Hovedalternativ 1 er utviklet ut fra premisset om et prosjekt som er mest mulig uavhengig av togstasjonen. Målet er å redusere ulemper for togtrafikken knyttet til byggefasen, og opprettholde størst mulig fleksibilitet for fremtidige forandringer av togstasjonen.

Hovedalternativ 2 er på sin side utviklet ut fra premisset om å se prosjektet mest mulig i sammenheng med sannsynlige, nødvendige oppgraderinger av plattformområdet, for å sikre et best mulig knutepunkt. Tanken er at når begge prosjektene samordnes mest mulig, kan ulempene for de reisende i byggefasen reduseres til et minimum, og fordelene for de reisende og for byen etter byggingen blir størst.

COWI og MAD understreker at prosjektet ikke bare påvirker de eksisterende og fremtidige byrommene rundt prosjektet og knutepunktet, som Trelastgata og Nylandsveien. Det har også avgjørende betydning for å kunne oppnå byutviklingsmålene for byen rundt.

– Dette gjelder særlig for Schweigaards gate og områdene Vaterland/ Grønland. Flyttingen av bussterminalen vil fjerne den avgjørende barrieren mellom Schweigaards gate og Vaterland, og samtidig frigjøre store deler av byrommet i Schweigaards gate fra trafikalt bruk. Dette åpner for en storstilt transformasjon av hele området, skriver selskapene.

Dermed kan Schweigaards gate transformeres til en aktiv bygate, med utadvendte sentrumsfunksjoner langs gatens nordside, ved dagens Galleri Oslo.

– Det blir mulig å skape romlig sammenheng mot Vaterland, som for eksempel en forlengelse av Lakkegata som fotgjengeråre frem til Schweigaards gate. Flyttingen av Bussterminalen er en forutsetning for en gjenåpning av Akerselvas skjulte løp nordfra inntil- og eventuell utover- Schweigaards gate. Dette vil kreve at deler eller hele Galleri Oslo transformeres eller utvikles, skriver COWI og MAD.

Hovedalternativ 2 er mest mulig uavhengig av togstasjonen.

2 thoughts on “Nye Oslo S åpner for storstilt byutvikling

  1. Dette ser ordentlig lekker ut. Men, hvorfor ikke lage en større konstruksjon over togenes utløp for bedre utnyttelse av tomtearealet?

  2. Dersom grunnforholdene kunne tillate selv den enkleste overbygning, så ville vel selv nordmenn iverksatt tiltak for å lage en torgløsning eller lignende over sporområdet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.