Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Forslaget åpner opp elveforbindelsen.

Vil bygge nytt ved klubbscenen Blå

Sammen med eierne av kulturinstitusjonen Blå ønsker Spabo Eiendom å oppføre et bygg på 9 etasjer rett ved Studentsamskipnadens storprosjekt inntil Akerselva.

Tore Årdal

tirsdag 10. oktober 2017 4:00 (Oppdatert 9. oktober 2017 22:34)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I februar skrev Estate Nyheter at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) utfordrer Byantikvaren med blokkbebyggelse som inkluderer et 13 etasjers tårnbygg i Brenneriveien 11.

Nå er dette forslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Ny bebyggelse foreslås med et areal på 13.000 kvadratmeter i 6-13 etasjer. Mot gatetunet i Brenneriveien foreslås det etablert et allment tilgjengelig torg. Det legges også opp til en allmenn tilgjengelig turvei langs Akerselva.

På nabotomten Brenneriveien 9 er det i dag tre bygningsdeler. To teglbygg ligger med langsiden mot Akerselva, deriblant utestedet Blå, og et tverrgående bygg mot nord. Selskapet Allemanns AS, som eies 50/50 av Spabo Eiendom og Tinnitus AS (eieren av Blå), har nå bestilt et oppstartsmøte for nordbygget. Dette ønsker de å rive for å oppføre et kombinert kontor- og kulturbygg.

– Vi ønsker å benytte oss av den muligheten som er oppstått i forbindelse med reguleringssaken til SiO. Vi synes det er veldig bra at det legges opp til et allment tilgjengelig torg i Brenneriveien. Vårt forslag vil også åpne elveforbindelsen mellom Ingens gate og Grünerbrua som i dag er stengt, sier administrerende direktør Jan Spandow i Spabo.

Han er også daglig leder i Allemanns AS, som står bak forslaget i Brenneriveien 9.

Det foreslåtte bygget er på 9 etasjer og har et bruttoareal på 2.283 kvadratmeter. Forslaget får imidlertid ingen følger for Blå.

– Blå er en fantastisk kulturinstitusjon som skal bevares. Vi er en stor forkjemper for at hele området i Brenneriveien skal bevares. Men det nevnte bygget er altså så forfallent, at vi ønsker å se på alternativene, sier Spandow.

I bestillingen av oppstartsmøtet hos PBE karakteriserer Puls Arkitekter det kombinerte kontor- og kulturbygget som «en megler mellom studentboligene og klubbscenen Blå».

– De nye studentboligene er planlagt høye, og de vil måtte bygges med branngavl mot Blå. Tiltaket legger seg inntil denne, og fungerer dermed som en megler mellom studentboligene og eksisterende bebyggelse. Byggets materialitet relaterer seg til omkringliggende bebyggelse. Det er tenkt en kledning i patinert kobber som aksentuerer den historiske bebyggelsen i tegl, skriver Puls Arkitekter.

 

 

 • Enda en sak der fanden er gitt lillefingeren, med forutsigbare negative ringvirkninger: Forslag om høyhus med studentboliger ved Akersevla fører til flere prosjekter i samme destruktive ånd. Noe annet ville være urettferdig. Selvsagt er forslaget kontrasterende til den verneverdige nabobebyggelsen i både skala og stil. Utbyggerne presser på for byggehøyder som bryter med stedets karakter, mens arkitektene insisterer på en arkitektur som er i kontrast til historisk bebyggelse.

  Vi ser en ond allianse mellom økonomisk og ideologisk motivert hensynsløshet. Utøvere av kommersialisme og modernisme har felles interesser og går derfor hånd i hånd.

  Noen tror løsningen er å vise velvilje overfor utbyggerne og arkitketene, med håp om at en dialog vil føre til kompromisser som byen kan leve med.

  All erfaring tilsier at ettergivenhet overfor slike mennesker aldri vil utløse, takknemlighet, vilje til kompromiss eller andre positive ringvirkninger. Mye vil ha mer, og ethvert tegn på svakhet vil bare øke deres aggresivitet.

  Min erfaring er at ideologisk motiverte arkitekter og grådige eiendomsspekulanter ofte har en adferd med visse likhetstrekk til psykopater. Evne til empati overfor andre mennesker er i stor grad fraværende. Det eneste som kan stanse dem er å sette ned foten og være kompromssløs i motstanden.

  Audun Engh, audun.engh@gmail.com

  • Bryn2

   Helt enig med alt du skriver. Og dessverre har du helt rett. Og enda verre; kommunen lar seg presse og den eneste forklaringen jeg kan finn er bestikkelser og korrupsjon av plan og bygg.

Siste nyheter Estate Norge

Kjøper to eiendommer

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Norion henter fra DNB Næringsmegling

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Colliers styrker laget

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Dagens trippel fra Npro – tjente over 600 mill. i tredje kvartal

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Eks-byutviklingsbyråd lanserer kjempeprosjekt på hjemmebane

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Billigbutikker løfter leieprisene på Karl Johan (+)

Pluss / fredag 20. oktober 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

God aktivitet på Bryn-Helsfyr

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Over 500 nye boliger, to nye skoler, ny kultur- og idrettspark, nye servicetilbud og en rekke spennende kontorbygg er under oppføring. Og det tegnes store, nye leieavtaler.

Sveriges første utekontor

Nyheter / torsdag 19. oktober 2017

Castellum har testet et helt nytt konsept i Växjö; Et utendørskontor spesielt designet for både konsentrasjonsarbeid og møter i fri natur.

Justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet

Nyheter / onsdag 18. oktober 2017

Ved inngåelse av leieavtale i næringsforhold ønsker gjerne leietaker opsjon på forlengelse av leieforholdet ved utløpet av leieperioden. Stadig vekk oppstår det uenighet mellom utleier og leietaker om partenes rettigheter ved en eventuell forlengelse. Ved å innarbeide gjennomtenkte forlengelsesklausuler ved inngåelse av leieavtalen kan forutberegneligheten økes og ressurskrevende tvister i etterkant forhindres.

Tre nye coworking-tilbud

Nyheter / tirsdag 17. oktober 2017

Bryn-Helsfyr får snart tre nye cowworking space.

Morgendagens medarbeidere

Nyheter / mandag 16. oktober 2017

– Hva ønsker de?

Millenials

Nyheter / fredag 13. oktober 2017

Slik kommuniserer du med den nye generasjonen.