Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Kvartalets indre forutsettes åpnet for publikum.

Samarbeider med Thon om storprosjekt

Eierne av gamle Eldorado kino har gått sammen med Olav Thon for å få bygge 21.000 kvadratmeter kontor og handel inne i storkvartalet.

Tore Årdal

torsdag 14. september 2017 4:00 (Oppdatert 14. september 2017 0:19)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I 2012 ble Eldorado kino stengt etter 100 års drift. I dag er det bokhandel i det ærverdige bygget, men ifølge eierne kan ikke denne fortsette i dagens form.

– I dag drives bokhandelen som en åpen arena for byens befolkning, og bidrar positivt til kulturformidling og åpen diskusjon. Dagens konsept er ikke økonomisk bærekraftig, og det er derfor nødvendig å videreutvikle eiendommen for å gi denne et realistisk økonomisk grunnlag, skriver Arcasa Arkitekter til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Som fagkyndig for Eldorado Eiendom AS har arkitektselskapet bestilt oppstartsmøte for et nytt påbyggingsprosjekt på eiendommen, som har adresse Torggata 9B. Det er allerede avholdt et overordnet møte med PBE for å avklare muligheten for å rammesøke det foreslåtte skisseprosjektet.

Eiendommen Torggata 9B ligger inne i storkvartalet avgrenset av Torggata, Kirkeristen, Storgata og Pløens gate. Ifølge arkitektselskapet ligger eiendommen godt tilbaketrukket fra bevaringsverdig periferi-bebyggelse, og prosjektet vil ikke påvirke gatebilde i nevnte gater.

– Utarbeidet skisseforslag muliggjør en ombygging og utvikling av Eldorado-eiendommen. Kvartalets indre forutsettes åpnet for publikum, og det tenkes skapt et nettverk av offentlige rom som forbindes med passasjer. Dette vil øke publikums tilgjengelighet til bygningsmassen, skriver Arcasa til PBE.

Arkitektselskapet viser også til at det har vært dialog med Thon Eiendom, «som er positive til å videreføre overordnede tanker i en eventuell utvikling av egen eiendom».

I illustrasjonsheftet som er vedlagt bestillingen av oppstartsmøtet, er det gjengitt en tabell med foreslått arealfordeling for Torggata 3-9. Denne viser en bebyggelse på syv etasjer pluss underetasje. Det totale arealet er på 21.040 kvadratmeter, hvorav Thons andel er på 13.640 kvadratmeter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.