Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Christian Fredrik Magnus, advokat, partner og daglig leder i Advokatfirmaet Magnus Legal.

Formuesskatt for utbyggere – rammer tilfeldig

Formueskatten for eiendomsutviklere rammer enda mer tilfeldig enn andre formuesobjekter.

Christian Fredrik Magnus

fredag 11. august 2017 12:29 (Oppdatert 11. august 2017 12:29)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Artikkelforfatteren er Christian Fredrik Magnus, advokat, partner og daglig leder i Advokatfirmaet Magnus Legal

Formuesskatten er urimelig og urettferdig. Urimelig fordi den er i strid med et grunnleggende prinsipp i alle skattesystemer om skatt etter evne. Skatt på inntekt aksepterer vi, fordi den er en skatt etter evne. Men det er urimelig å betale skatt selv om du ikke har hatt inntekt. Urettferdig fordi like tilfeller ikke behandles likt.

En og samme eiendom beskattes ulikt om det brukes til egen bolig eller til utleie. Utleid næringseiendom beskattes annerledes enn ikke-utleid næringseiendom. Eiendom beskattes annerledes enn annen type formue. Alle typer formue beskattes ulikt avhengig av hvordan den er eiet. Og norske eiere betaler en skatt som utenlandske eiere slipper. Ulike typer formuesobjekter har veldig ulik verdsettelse ved formuesbeskatningen, og fordi formuesskatten bare er for norske eiere.

Disse store forskjellene gjør at formuesskatten oppleves som urettferdig for de som blir sittende med regningen.

Vare eller driftsmiddel?

For eiendomsutviklere og -utbyggere er det enda mer tilfeldig. En og samme eiendom kan få helt ulik formuesskatt avhengig av om eiendommen defineres som en vare eller som et driftsmiddel i virksomheten.

Vare er en gjenstand som er ervervet med tanke på videresalg, og driftsmiddel er en gjenstand som er tenkt til bruk i virksomheten. Vare skal verdsettes på grunnlag av verdiene som brukes ved inntektsbeskatningen, det vil grovt sett si at eiendommen verdsettes til kostpris. Hvis eiendommen anses som driftsmiddel – i et aksjeselskap – skal den verdsettes til 89 % av en beregnet markedsverdi av de ferdigstilte delene ved årsskiftet.

Hvis byggearbeidene defineres som vare slipper man altså å inkludere gevinsten i prosjektet i grunnlaget for formuesskatten. Hvis arbeidet derimot defineres som et driftsmiddel må du betale formuesskatt av hele verdien, også den urealiserte gevinsten. Hvorfor er det slik?

Det er de færreste som har noe veldig avklart oppfatning av om et eiendomsprosjekt skal defineres på den ene eller andre måten. Hva skjer hvis du har kjøpt en eiendom med tanke på utvikling og salg, men senere bestemmer deg for å beholde eiendommen til utleie? Eller omvendt? Det er ikke klart hvordan grensen skal dras, og det forutsetter altså at man tar standpunkt til spørsmål man kanskje ikke helt vet svaret på. Og uansett blir ikke like tilfeller behandlet likt. Det er et problem, og i strid med et grunnleggende prinsipp i vår rettspleie om likebehandling.

Lånefinansiert skatt

I et utbyggings- eller utviklingsprosjekt er finansiering viktig, og det passer som regel dårlig å betale skatt før man har inntekter i prosjektet. Formuesskatten må ofte lånefinansieres, enten direkte med lån for å betale skatten, eller indirekte ved at eiernes egne midler må disponeres til skatt istedenfor til eiendomsprosjektet.

Formuesskattens problem

Formuesskattens problem er altså at den påløper selv om du ikke har inntekt til å betjene skatten med, og dermed tapper deg for likviditet i faser hvor du trenger pengene til andre formål. Det gjelder for deg som investerer i eiendom og eiendomsutvikling, men også for enhver annen bedrift som gjør investeringer eller i en periode sliter med dårligere resultater og dårlig likviditet.

Rettferdige rammebetingelser

Norsk næringsliv, som lider under formuesskatten, fortjener bedre. Vi må ha rammebetingelser som oppfattes som tilpassede, rimelige og rettferdige. Og vi fortjener at den særnorske formuesskatten blir grundig debattert. La oss håpe at debatten kan føres på grunnlag av et opplyst faktum, og saklige argumenter. Formuesskatten må bort, og det bør alle politiske partier bidra til å forklare sine velgere.

 

One thought on “Formuesskatt for utbyggere – rammer tilfeldig

  1. Det er viktig at de som har store inntekter som de tar ut i for eksempel luksusvarer som båt, hytter, bil – ikke kan gjøre det. Det særnorske er jo slik at de som tjener mye, skal betale mye skatt. Vi nullskatteytere som har råd til å hyre dyktige advokater og saksbehandlere. Vi har folk som arver eiendommer med veldig varierte muligheter for inntekter. Fra små gårder til store, flotte eiendommer. Søsken som arver hytter, og hvor den som kan tenke seg å overta ikke kan fordi den i løpet av et liv har blitt så mye verdt. Det som er viktig, er at dette ikke rammer de som ønsker å investere for fremtiden og for landet vårt, og ikke kun for seg selv. i Norge har vi tradisjon for en rettferdig fordeling og det håper jeg at vi kan fortsette med. Som du, Christian Fredrik Magnus, skriver så er det særnorske systemet spesielt og krever en debatt som sier noe om fordelingen og for utvikling og balansen mellom utenlandske investorer, norske og hvordan vi skal ta vare på det særegne med fordelingen av godene. Mye av dette rammer også næringsdrivende som normalt ikke får avslag eller støtte for sine prosjekter. Husleie for bedrifter i byene øker og dette kan føre til at bedrifter som normalt kunne drive slik at det går rundt, ikke lenger klarer fordi driftsutgiftene er for høye.
    Før vi tar vekk formueskatten, kan det være smart å erstatte den med noe som sikrer at skattene forvaltes på best mulig måte og jeg har for lite kunnskap om hvordan.
    Mitt ønske er et enda mer rettferdig samfunn og en peiling mot at alle skal kunne være med å bidra til vekst i samfunnet vårt. Derfor er det viktig med skatt, men hvilken skatt som er viktigst for hvem, ja det er viktig å diskutere.
    Konsekvensene og urettferdighetene som oppstår,håper jeg også skal diskuteres, slik at Norge går «Fremad for enhver pris!» «Fremover, alltid fremover!» og/eller «videre, alltid videre», som en vår grunnlegger på Rjukan, Sam Eyde sa. Dette er 150 år siden, og stadig like aktuelt. Dette kan du lese mer om på http://www.radiorjukan.no/nyheter/1121/150-ar-siden-sam-eyde-ble-fodt/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Blir partnere i Selmer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Kjøper handelseiendommer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Byene våre er potensielle kraftverk

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Ringnes satser i Lofoten

Nyheter / fredag 8. desember 2017

– Vil bygge porten til Europa

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Eksplosiv vekst i obligasjonslån

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Slutter i EiendomssparSlutter i Eiendomsspar 5. desember 2017
Stordalen kjøper tre hotellerStordalen kjøper tre hoteller 7. desember 2017
Vil selge til private aktører på TøyenVil selge til private aktører på Tøyen 5. desember 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Smaken av Mexico til Tjuvholmen

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Freddy Fuego har signert leiekontrakt med Selvaag Eiendom og åpner restaurant på Tjuvholmen på nyåret.

Fra dings til intelligens

Nyheter / torsdag 7. desember 2017

– Fremtidens arbeidsprosesser vil kreve å se alle dingsene i en sammenheng og understøtte arbeidsprosessene og oppgavene som skal gjøres.

Brynseng stasjon skal fornyes

Nyheter / onsdag 6. desember 2017

I 2020 vil Sporveien starte anleggsarbeidet for oppgradering av Brynseng T-banestasjon og sporene mellom Etterstad og Hellerud.

KPMG til Forus

Nyheter / tirsdag 5. desember 2017

2020park har fått inn KPMG som leietaker i Forusparken 2. KPMG flytter fra Nordeas eiendom i Stavanger sentrum.

Nytt hovedkontor og lagerbygg

Nyheter / mandag 4. desember 2017

Nylig signerte Anthon B. Nilsen Eiendom AS leiekontrakt på nytt moderne hovedkontor og lagerbygg med Berggård Amundsen & Co. AS.

Flytter til Badehusgaten

Nyheter / fredag 1. desember 2017

Flere leietakere har flyttet til Norwegian Propertys kontorbygg i Badehusgata. Nå er kontorbygget, som nesten sto tomt etter at Aker Solutions flyttet ut, snart ferdig utleid.