Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Christian Ringnes er bekymret for driftssituasjonen for både Ekebergparken og Ekebergrestauranten.

Varsler millionkrav mot kommunen

Christian Ringnes mener statuer må flyttes i Ekebergparken og at Ekebergrestauranten vil miste omsetning på grunn av arbeidet med ny tunnel for trikken.

Tore Årdal

fredag 14. juli 2017 4:04 (Oppdatert 13. juli 2017 21:29)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Bymiljøetaten i Oslo skal bygge tunnel for trikk i Ekebergåsen, men ikke alle er fornøyde med planene slik de nå foreligger.

C Ludens Ringnes Stiftelse (som står bak Ekebergparken), Eiendomsspar (eier av Ekebergrestauranten) og Karlsborg Spiseforretning mener de til dels vil bli sterkt berørt av arbeidene som nå skal gjennomføres. De tre aktørene har sendt et felles brev som er stilet til både Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Sporveien.

– Å drive skulpturpark og restauranter under gjennomføringen av anleggsarbeidene vil bli krevende. Skulpturparken vil også bli berørt når trikkeanleggelsen er gjennomført. heter det i brevet, som er signert av blant andre Christian Ringes i Eiendomsspar.

I brevet påpeker aktørene at de er bekymret for driftssituasjonen for både Ekebergparken og Ekebergrestauranten når anleggsmaskinene etter hvert inntar området. De viser til at de driver publikumsrettet virksomhet, og en opprettholdelse av en helt normal drift mens arbeidene pågår, «synes vanskelig».

– Det hersker neppe tvil om at anleggelse av trikketunnelen vil innebære økonomiske tap for både eier og driver av Ekebergrestauranten, Karlsborg Spiseforretning og for Ekebergparken. Området vil på grunn av kommunens anleggsarbeid bli vanskelig tilgjengelig for publikum og vil resultere i besøkstap, omsetningstap og tap av omdømme for aktørene som er direkte berørt. Vi vil imidlertid gjøre alt vi kan for å opprettholde drift og omsetning, og på den måten forsøke å redusere tapene mest mulig, skriver de.

De tre aktørene mener imidlertid at de vi få pådratt også nye kostnader, som kun skyldes anleggelsen av trikketunnelen.

– Vi antar at kommunen er på det rene med at eier og driver av Ekebergrestauranten og Karlsborg Spiseforretning, samt driver av Ekebergparken, ikke kan dekke tapene som oppstår som følge av kommunens anleggsarbeider, skriver de.

De tre aktørene er også konkrete på tap og nye kostnader som oppstår. I brevet nevnes det at:

*Restaurantvirksomheten ved Karlsborg Spiseforretning må stenges, noe som alene vil gi et tap på 500.000 kroner per år for driftsselskapet, samt et tilsvarende beløp i tapte husleieinntekter for C Ludens Ringes Stiftelse.

*Økte vedlikeholdsutgifter for Ekebergrestauranten på ca. 287.000 kroner per år.

*I et forsøk på å begrense tapene, vil markedsføringsbudsjettet økes med ca. 500.000 kroner per år.

*I tillegg kommer Ekebergparkens utgifter til fjerning av statuer, lagring av disse og til gjenoppføring av statuene etter anleggsfasen. Dette vil primært gjelde statuene av Sarah Lucas og Dyre Vaa. Kostnadene knyttet til nedtaking og senere gjenoppføring av disse vil beløpe seg til ca. 1,7 millioner kroner.

*Behov for forsterket innsats for vask og vedlikehold av de tre villaene på området, alle statuene i nærområdet samt økt rydding av området. Diss ekstrautgiftene estimeres til 350.000 kroner per år.

*Omsetningen i museum og museumsbutikken vil reduseres vesentlig og over 2 år medføre et tap på ca. 500.000 kroner.

I brevet understreker de tre aktørene at de på ingen måte ønsker å motsette seg at kommunen opparbeider byens første trikketunnel for å bedre fremkommeligheten og trafikksituasjonen i Kongsveien. Så vidt de kan se, vil planene kunne representere et positivt løft for området dersom de blir gjennomført.

– Vår hovedbekymring ved planforslaget gjelder tunnelinnslaget som skal anlegges i parken. Illustrasjonen som Norconsult har utarbeidet og plankartet i reguleringssaken, viser at planforslaget åpner for et betydelig terrenginngrep i området. Tunnelinnslaget synes meget stort i omfang, og det vil direkte berøre Ekebergparken og gi behov for å flytte på statuer i forhold til slik de nå er anlagt, mener de.

I brevet viser de også til at vegetasjonen i tunnelinnslagets umiddelbare nærhet «vil bli berørt i betydelig grad, tunnelinnslaget vil fremstå som dominerende og det vil etter vår vurdering endre inngangen til området i så stor grad at det vil få negativ betydning for områdets karakter og opplevelse».

– Vi skal på ingen måte gjøre oss til eksperter på tunnelinnslag og anleggelse av trikketunneler, men vi vil fra et legmannsperspektiv peke på at det kan synes som om tunnelinnslag som anlegges andre steder, i noen grad tilpasses bedre til de omgivelser innslagene befinner seg i, heter det i brevet.

De ber derfor om at det gjøres en ny vurdering av om tiltaket kan gjennomføres på en annen måte. Uavhengig at dette, ber de om en vurdering av om det kan gjøres noen terrengarronderinger på vestsiden av anlegget, slik at behovet for å fjerne gamle og store trær blir mindre.

I brevet påpekes det også at den nye trikkeholdeplassen som skal utformes, representerer en unik mulighet til å «utforme en moderne, funksjonell, men ikke minst kunstnerisk perle i bybildet».

– Anleggelsen av denne holdeplassen representerer en unik mulighet hvor kommunen i samarbeid med Ekebergparken, KORO og Oslo kommunes kunstsamling kunne utvikle holdeplassen med et særegent kunstnerisk uttrykk og skapt trikkeholdeplassen i parken og således bidra til å styrke de gode opplevelsene i området, skriver de.

I sitt svar på brevet kommenterer Bymiljøetaten blant annet de varslede erstatningskravene. Etaten påpeker at det er en svært vanlig situasjon at det gjennomføres arbeider i gater eller områder hvor det ligger butikker, restauranter eller annen næringsvirksomhet som blir påvirket i anleggsfasen.

– Dette i seg selv gir ikke grunnlag for erstatning. At nærområdet til pågående næringsvirksomhet i en anleggsfase blir påvirket negativt må ligge innenfor den enkeltes risiko. Dette gjelder i særdeleshet når arbeidene er i tråd med vedtatt arealplan. Tilsvarende vil også omgivelsene nyte fordelene av oppgraderinger når anleggsarbeidene er ferdigstilt, skriver Bymiljøetaten.

Siste nyheter Estate Norge

Prestisjepris for masteroppgave

Nyheter / torsdag 21. september 2017

18 butikklokaler mister leietaker i Moods-konkursen

Nyheter / torsdag 21. september 2017

NRP kjøpte handelseiendom

Nyheter / torsdag 21. september 2017

OBOS jakter grønne penger

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Oslo Spektrum kan få tårn på 24 etasjer

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Beste eiendomsrådgiver i Norge

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Siste eiendom solgtSiste eiendom solgt 18. september 2017
Thon-senter utvides for milliarderThon-senter utvides for milliarder 19. september 2017
Westerdals-bygget er til salgsWesterdals-bygget er til salgs 15. september 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Best Western Plus til Trondheim

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Hotel Bakeriet, tidligere Clarion Collection, går inn i Best Western Hotels & Resorts 1. januar 2018, og blir et Best Western Plus hotell.

Nytt restaurantkonsept til THE THIEF

Nyheter / onsdag 20. september 2017

Fra høsten blir det store forandringer på mat- og drikkesiden på THE THIEF i Oslo. Én «gammel frue» pensjoneres, mens to nye fjes kommer til.

Svensk flagship-butikk til GlasMagasinet

Nyheter / tirsdag 19. september 2017

KICKS har åpnet sin første flagship-butikk i Norge.

Kantinedrift i endring

Nyheter / mandag 18. september 2017

Fazer Food Services AS utvider med nye konsepter.

Sykkelvennlig arbeidsplass

Nyheter / fredag 15. september 2017

Avantor er den første bedriften som mottar gull for å tilrettelegge for sykling til jobben.

Først i Norden

Nyheter / torsdag 14. september 2017

Spaces Kvadraturen er først i Norden med nytt kontorkonsept.